Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Lectores web de RSS

Estas aplicacións achegan mobilidade e flexibilidade á sindicación de contidos
Por Benyi Arregocés Carrere 4 de Marzo de 2009
Img rss

O RSS,o formato que serve paira estar ao día das noticias dediversos blogs e medios, entre eles CONSUMEREROSKI, pódese consultar desde a propia Web, sen necesidade deinstalar ningún programa no computador. Igual que sucede cocorreo electrónico, diversos sitios ofrecen aplicaciónsque permiten xestionar este servizo desde Internet e importar assubscricións rexistradas na aplicación de escritorio que se utilice.

Google Reader

O RSS aprovéitano principalmente aquelas persoas que adoitan visitar osmesmos sitios con relativa frecuencia. Desta maneira, poden aforrartempo e no canto de entrar desde o navegador aos sitios un por un, o RSS envíalles á aplicación as novidades que se producen en cada blog ou medio ao que o usuario se subscriba.

A lectoresweb de RSS achegan a vantaxe da mobilidade. Non importa desde quecomputador conéctese una persoa, porque sempre lerá asfontes de noticias que determine e terá constanciadas que consulte con anterioridade. Isto elimina anecesidade de configurar de novo as aplicacións en cada computadorque se use e evita ter que engadir fontes en distintosprogramas.

Non importa desde que computador conéctese una persoa, porque sempre lerá as fontes de noticias que determine no seu servizo web

Google Readeré o lector máis utilizado. A pesar de que apareceu máis tarde que os seus rivais (en setembro de 2007), as súas prestacións, o seurápido acceso desde Gmail e a súa similitude estética con esteúltimo servizo convertérono nun dos máisatractivos.

Cando ousuario realiza una subscrición, o servizo suxire algunhasfontes similares, individualmente ou en bloques temáticos, etamén permite buscar paira atopar diferentes fontes denoticias. Ademais, ofrece a tradución automáticados contidos que se atopen noutros idiomas e presenta unaclasificación por cartafoles, que axuda a unha lectura xerárquicamáis ordenada.

Compartir os RSS

Doutra banda,Google Reader incorporou características sociais e brindaa opción de compartir os artigos cos contactosde Google Talk, xunto coa interesante posibilidade de achegarllesuna nota. O sistema permite elixir con que persoas intercámbianse os contidos, que quedan almacenados tamén nunhapáxina paira futuras consultas. Integra, ao mesmo tempo,as suxestións deste tipo que realicen os amigos.

Google Reader conta desde 2006 cunha versión paira teléfonos móbiles con sistema operativo

Nesta liña,dispón dun atallo paira a barra de ferramentas que abre unapequena xanela e permite compartir páxinas webacompañadas dun comentario. Outros enlaces facilitansubscribirse a un contido ou ler os artigos pendentes.

Ademais,inclúe estatísticas da lectura de artigos, quepermiten atopar cales son as fontes máisconsultadas (o que pode ser útil paira descartar as fontesque non se lean na práctica), e tamén datos acerca de a frecuencia de actualización dos propios sitios web.

Outrascaracterísticas do lector de Google son similares ás dacompetencia, como a importación e exportación dosmedios, una posibilidade que facilita o cambio entre aplicacións eque permite aos consumidores probar cal se acomoda mellor aosseus gustos. Esta acción realízase a partir do arquivoestándar OPML.

Finalmente, Google Reader conta desde 2006 cunha versión paira teléfonos móbiles con sistema operativo que permite acceder aos RSS de maneira gráfica e sinxela.

Bloglines, My Yahoo! e outros

Bloglines,uno da lectores web de RSS pioneiros, móstrase como outra dasgrandes opcións dispoñibles neste campo. Como Google Reader,tamén ofrece recomendacións doutras fontes de noticias,enlaces paira inserir no navegador de forma que resulte máissinxelo engadir os medios ao RSS, e así mesmo facilita ointercambio con outras persoas e a súa clasificación en diferentescartafoles.

Bloglines ofrece diferentes programas notificadores para que o usuario saiba cando chegan novas actualizacións dos seus sitios seleccionados

De GoogleReader diferénciase en aspectos como a posibilidade de inserirautomaticamente nun blog, en forma de blogroll,enlácelos aos medios subscritos en Bloglines, ou o seu soporte pairaOpenID,a proposta de identificación común que trata deevitar o rexistro en múltiples sitios.

Ademais,ofrece diferentes programas notificadores para que o usuario saibacando chegan novas actualizacións dos seus sitios seleccionados, ou una listapaira orientar sobre os sitios máis populares, cos 1.000que máis subscritores conseguiron a través destalector web. Doutra banda, permite crear direccións de correoelectrónico localizadas no seu dominio co propósitode que o usuario poida utilizar o RSS para realizar anuncios.Así mesmo facilita a creación dun blog e a correspondentesubscrición de todos os contactos do usuario.

Na súa versiónen probas, que é completamente funcional e que emprega con fruición Ajax,creou una páxina de inicio personalizable onde se podenarrastrar as fontes de noticias que o usuario prefira ecolocalas en formas de rectángulos cos últimoscinco artigos. Ademais, brinda a posibilidade de veros contidos coa vista clásica do correo electrónico.Tamén ofrece paquetes temáticos de distintos sitios web paira facilitar ao usuario o descubrimento de novos medios.

My Yahoo!

Este servizo permite compartir por correo electrónico (coa conta asociada de Yahoo!) os artigos

Yahoo! dispóndoutro da lectores web de RSS máis populares. Intégrasena súa páxina de inicio personalizada, de nome MyYahoo!, e caracterízase por ser moi visual. As fontes denoticias pódense ordenar en diferentes caixas, que se moven grazas a Ajax e que conteñen os titulares e os seus respectivos enlaces ásúltimas noticias, nun número que se pode variar. Se se pousa o rato sobre un deles, xorde un globo coasprimeiras frases do contido, a modo de previsualización. Odeseño desta páxina pódese modificar con facilidadese se selecciona entre as diferentes cores, fondos, estruturas outamaños de tipo de letra propostos.

O servizopermite compartir por correo electrónico (coa contaasociada de Yahoo!) os artigos e tamén ofrece comosuxestión paquetes temáticos de sitios web. Una das súas vantaxes radica en que serve de punto de partidapaira entrar en multitude de servizos de Yahoo!, desde o correoelectrónico, cuxos últimas mensaxes se podenconsultar, até Flickrou as noticias.

Outra lectores web

Netvibesé una páxina de inicio que se pode personalizar con diversosRSS. Este sitio foi pioneiro en implantar a idea dunha páxinapersoal centralizadora, composta por elementos engadidos aolibre albedrío de cada usuario. Trátase doutra boa opciónpaira acceder a este tipo de contidos, porque Netvibes ofreceaínda máis axustes de deseño e máis”widgets” que My Yahoo!. Así, pódense engadircontidos de Twitter, Facebook, Flickr, Google News ou Yahoo! News.IGoogle, outroservizo do popular buscador, realiza unhas funcións similares a My Yahoo! e Netvibes.

En Netvibes pódense engadir contidos de Twitter, Facebook, Flickr, Google News ou Yahoo! News

Newsgator, quedeseña programas lectores de RSS gratuítos paira instalar en sistemasoperativos, como a aplicación paira Windows FeedDemonou NetNewsWirepaira Mac VOS X, tamén dispón dunha versión pairaInternet, denominada NewsgatorOnline. O seu aspecto gráfico resulta máis sinxelo queos da competencia, pero dispón da opción adicional desubscribirse a RSS que requiran dunha identificación con nomede usuario e contrasinal. Ademais, incorporoua posibilidade de engadir etiquetas aos artigos ealmacenar os máis interesantes nun cartafol aberto aopúblico. Do mesmo xeito que os demais, facilita odescubrimento de novos sitios a través de una selecciónde paquetes temáticos. Uno dos seus elementos máisxenuínos é a proposta diaria dunha serie de artigossobre diferentes temas.

Doutra banda,BlogRovrrealiza una aproximación diferente e orixinal dentro destetipo de servizos. Trátase dun complemento paira Firefox quepermite engadir fontes de noticias RSS que se mostran durantea navegación e só no caso de que se visite unapáxina que garde relación cun artigo quepertenza aos RSS seleccionados. Desta forma obtéñensenoticias relacionadas a partir dos sitios elixidos previamente polousuario. A información desprégase sobre a pantalla en formade pequenaxanela emerxente.