Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Liberar o móbil

Os operadores de telefonía bloquean os móbiles para que só póidanse realizar chamadas con eles, pero hai maneiras de liberalos
Por Darío Pescador Albiach 24 de Abril de 2007
Img liberatio portada

Os teléfonos móbiles son aparellos moi caros. Para construílos necesítanse elementos raros como o Niobio e o Tántalo, que se extraen das selvas do Congo, á vez que se pon en perigo de extinción aos gorilas. As pantallas, baterías, antenas e outros compoñentes necesitan procesos industriais precisos. Entón, por que as operadoras regalan os teléfonos?

A resposta é quesae rendible. A operadora subvenciona o prezo real do teléfonoa cambio dun contrato de permanencia co usuario. As marxesdas operadoras son tan grandes, que o cliente leva un teléfonode 500 euros por tan só 20 e a operadora amortiza a diferenzano cobro das chamadas. É o mesmo modelo de negocio dasmaquinillas de afeitar: regalar o mango e cobrar polas coitelas.

Para asegurarse afidelidade do cliente, ademais do contrato, a compañíautiliza un cinto de castidade electrónico para oteléfono chamado código de bloqueo

Para asegurarse afidelidade do cliente, ademais do contrato, a compañíautiliza un cinto de castidade electrónico para oteléfono chamado código de bloqueo. O teléfonoé un pequeno ordenador e está programado de tal formaque só acepta cartóns dunha compañíaoperadora. As operadoras españolas Orange, Movistar ouVodafone obrigan aos clientes a permanecer como mínimo un ano coteléfono bloqueado.

Por suposto, osclientes poden comprar teléfonos libres, que non estánbloqueados por ningunha compañía. Unha visita á tendade electrónica bastará para comprobar que o mesmoteléfono móbil pode custar ata dez veces máisse é libre, en comparación co terminal subvencionado.Ademais, algunhas operadoras dispoñen de modelos exclusivos queencargan directamente ao fabricante e que só se podencomprar mediante a subscrición dun contrato.

As operadoras, obrigadas a facilitar a liberación

Pasado un ano, acompañía ten a obrigación de proporcionar aocliente os medios para “liberar” o teléfono

No entanto, pasado unano, a compañía ten a obrigación deproporcionar ao cliente os medios para “liberar” o teléfono,de forma que, se este o desexa, poida usalo cos cartónsdoutras compañías.

A maioría deos teléfonos pódense desbloquear coa introdución dun código.Para obter este código necesítase facilitar o IMEI, a“matrícula” do teléfono, á compañíaoperadora. O código IMEI é único para cada terminale permite, entre outras cousas, desactivalo cando se roubou ou, en lestecaso, liberalo.

Na actualidade, asoperadoras españolas ofrecen o código de desbloqueode maneira gratuíta pasado un ano desde o inicio do contrato. Eno caso de Vodafone, non proporcionan o código ata pasadoeste tempo, nin gratuitamente nin co pago da liberación da parte subvencionada do móbil.

Movistar si ofai, pero a cambio de cobrar unha cantidade, que depende do modelo doteléfono e rolda os 30 euros. Orange tampouco proporcionacódigos de liberación antes do prazo, que con estacompañía alóngase ata os 18 meses.

Negocio clandestino

No entanto, aliberación de móbiles converteuse nun grannegocio clandestino. Calquera pode comprar un cable e algúnsoutros dispositivos para conectar o teléfono a un PC edescargar os programas necesarios para desbloquealo sen necesidadede obter o código.

Pero estes equipospodenroldar os 1.000 euros, demasiado diñeiro para liberar un só móbil cando, a miúdo, pódese liberar nunha tenda por uns 10 euros.

Ao liberar o teléfonode modo clandestino, o cliente pode incumprir os termosdo seu contrato

Noutros casos, sepoden atopar xeradoresde códigos na web que permiten obter acombinación necesaria a partir do IMEI do teléfono. En xeral, é máis fácil localizar estes códigos paraos teléfonos máis vendidos (Nokia, Motorola, SonyEricsson, etc.).

Ao liberar o teléfonode modo clandestino, o cliente pode incumprir os termosdo seu contrato, pero, en realidade, a operadora teno bastantedifícil para decatarse. Tamén é complicado perseguirás tendas que liberan móbiles, xa que non hai unharegulación sobre esta actividade.

Liberar móbiles noutros países

A falta dunha lexislación clara respecto diso, as operadorasnoutros países definen os seus propios termos nocontrato para liberar teléfonos móbiles.

  • En EE.UU., aoperadora AT&T nunca libera os móbiles, mentres queoutros como Cingular pódeno liberar tras 90 días.

En cambio,noutros países a lei pon límites.

  • En Reino Unido, os operadores poden cobrar por liberar o móbil, mesmodespois de transcorrido o tempo de permanencia do contrato.

  • Pola contra, en Bélxica e Hong Kong a lei prohibevender móbiles bloqueados, co que as operadoras tampoucoos subvencionan e saen caros.

  • En Holanda poden cobrar por liberalosantes do primeiro ano, pero deben ofrecer oscódigos gratis unha vez pasado o prazo.