Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Linguaxes de desenvolvemento web

Trátase dos códigos que facilitan a creación e o manexo dos sitios en Internet, ademais de permitir crear aplicacións web moi útiles
Por Benyi Arregocés Carrere 6 de Xuño de 2007

A maior parte das páxinas web que se atopan en Internetsusténtanse sobre bases de datos e sobre diversas linguaxes dedesenvolvemento web que permiten realizar sitios web dinámicos eque xeran as páxinas segundo as peticións dosusuarios, de forma que os creadores poden actualizar con facilidadeos contidos do sitio e automatizar tarefas que antes, na épocaen que só se utilizaba a linguaxe HTML, facíanseeternas. Linguaxes como PHP ou ASP.NET sosteñen gran parte daspáxinas e colaboraron en que existan moitas aplicacións online que facilitan as tarefas dos usuarios.

Dinamizando a Web

As linguaxes de desenvolvemento web tentan facilitar as tarefas dos creadores de aplicacións, de maneira que se automaticen os procesos

Antes de que se popularizasen as linguaxes de desenvolvemento web, a formaclásica de realizar un sitio web consistía en escribiras páxinas directamente con código HTML.Esta tarefa é factible cando se trata de sitios con moi poucocontido e que non se actualizan con frecuencia.

Peroconvértese en desesperante naqueles sitios con moitos contidose que incorporan novidades con asiduidade. Por exemplo, si quérenserealizar en HTML cambios sobre algún elemento común a todasas páxinas do sitio, débense aplicar en todas aspáxinas, una por unha, no que se converte nun traballointerminable.

Aslinguaxes de desenvolvemento web tentan facilitar as tarefas doscreadores de aplicacións, de maneira que se automaticen os procesose multiplíquense as posibilidades. Estas linguaxesfuncionan no servidor, polo que os usuarios non sonconscientes do seu uso, senón que só ven o resultado final,a páxina xa elaborada co código HTML.

Son linguaxes que funcionan no servidor, polo que os usuarios non son conscientes do seu uso, senón que só ven o resultado final

Pero,por detrás, atópase a man da linguaxe de desenvolvementoweb,co engadido de que se interrelacionan coas bases dedatos, como MySQL, e con programas servidores como Apache, ambos decódigo libre e moi estendidos na Rede, o cal propicioua extensión de modernos sitios web e popularizou ofenómeno dos blogs.

Utilidades das linguaxes de desenvolvemento web

Desdefinais dos 90, diversas linguaxes de desenvolvemento web prodígansena maioría das páxinas de Internet. O máisutilizado, polo seu carácter gratuíto e pola súa licenza libre,é PHP, aínda que tamén presentan una boa cota outraslinguaxes como ASP.NET ou Coldfusion.

Estas linguaxes permitiron crear numerosas aplicacións que converteron ao navegador nunha ferramenta paira utilizar programas que antes estaban atados a un computador

Ademaisde estar detrás dos sitios máis visitados na Rede,permitiron crear numerosas aplicacións web que converteron ao navegador nunha ferramenta desde a que se podenutilizar multitude de programas que antes estaban atados a uncomputador físico e que, por obrigación, habíaque instalar.

Nestesmomentos é posible consultar e xestionar todo o correoelectrónico vía web, as listas de noticias, o chat,xestionar os favoritos, todo tipo de contidos, simular un sistemaoperativo, etc.

PHP

Con 22 millóns de páxinas baseadas nel, PHP é a linguaxe de desenvolvemento web máis utilizado

PHP,o nome provén de ‘PHP Hypertext Pre-processor’, foi programadopor primeira vez por Rasmus Lerdorf en 1995, aínda que Zeev Suraski eAndi Gutmans redeseñárono en 1998 e a partir destarenovación, esta linguaxe popularizouse. Despoisfundaron una empresa, Zend,que se dedica a crear aplicacións web e a dar servizos de soportepaira PHP.

Trátase da linguaxe de desenvolvemento web máis utilizado. De códigolibre, o que leva que se poida distribuír gratuitamente, úsase en máis de 22 millóns de sitios web,segundo datos de Zend. Considérase unha linguaxe sinxela pairaos programadores, o que lles permite crear aplicacións con facilidade,e versátil, porque funciona coa maior parte dossistemas operativos e servidores.

Actualmente,existen dúas liñas de desenvolvemento activas en PHP, a versión4 e a versión 5, mentres se ultima o lanzamento daversión 6, co cal convivirán tres tipos de PHPdiferentes.

LAMP

O carácter gratuíto de LAMP fixo florecer centos de compañías que se dedican a alugar espazos en servidores para que as persoas poidan realizar os seus propios sitios web

Xunto con o sistema operativo GNU/Linux,o servidor Apache,e a base de datos MySQLforma o que se coñece polas siglas LAMP e que denomina ao conxuntode programas necesarios paira crear sitios web dinámicos, todoseles, ademais, de código libre e que non teñen ningúncusto paira a persoa que decide usalos.

Ocarácter gratuíto de LAMP fixo florecer centosde compañías que se dedican a alugar espazos en servidores para que as persoas poidan realizar os seus propiossitios web, grazas a que estas empresas só invisten nohardware e no mantemento e afórranse toda a parte dosoftware.

Doutra banda , a combinación destes programas deu lugar a diversossistemas que xestionan a publicación de contidosde forma automática e que facilitaron a explosión dofenómeno blog, ademais de permitir que as persoascreasen portais.

A combinación destes programas deu lugar a diversos sistemas que xestionan a publicación e que facilitaron a explosión do fenómeno blog

Exemplosdeste tipoatópanse en WordPress ,MovableType,PostNuke,Xoops,Joomla,ou Drupal,por citar algúns dos máis populares entre as moitasalternativas que existen, a maioría, por certo, de códigolibre e gratuítos.

Alista de aplicacións que usan PHP é extensa e cobre todo tipo deaplicacións. Outro exemplo pódese atopar no software con que se realizan Wikiscomo a Wikipedia,MediaWiki.

Outras linguaxes de desenvolvemento web

Ademaisde PHP, outras moitas linguaxes permiten crear sitios web dinámicos.Os máis importantes son os seguintes:

 • ASP.NET:ActiveServer Pages (ASP) é a alternativa que ofrece Microsoft pairaxerar sitios web dinámicos, conxuntamente co seu softwareservidor, IIS. Desde a súa primeira versión en 1996 evolucionou até denominarse ASP.NET,e estar dentro da plataforma ‘.NET’. O ProxectoMonolevouno a Linux.

 • ColdFusionMarkup Language: Trátase da linguaxecreada por Macromedia(agora Adobe) paira cumprir co labor de realizar sitios webdinámicos e o seu funcionamento baséase en etiquetas.

 • XavaServer Pages: Suntamén desenvolveu a súa propia linguaxe paira crear sitios web dinámicos, a partir da súa linguaxe insignia, chamado XavaServer Pages(JSP)

 • Perl:Perlfoi Creado por Larry Wall en 1987, íase a chamar nun principioPearl (Perla), pero tivo que eliminar una letra porque ese nome xaestaba rexistrado como linguaxe informática. Xunto con Python,disputa a letra P a PHP no conxunto de programas LAMP,aínda que se lle achaca certa lentitude de execución fronte á súacompetencia.

  Esta linguaxe de código libre ten exemplos famosos de utilización como Slash, programa que sostén a Slashdot e a Barrapunto

  Esta linguaxede código libre ten exemplos famosos deutilización como Slash, programa que sostén a famosacomunidade estadounidense dedicada a temas informáticos e denovas tecnoloxías Slashdote tamén á súa prima irmá española Barrapunto.

  Ademais,sostén sitios que soportan grandes cantidades de tráficocomo Amazonou IMDb,a base de datos sobre cine en Internet. Tamén se atopadetrás do UseMod,un programa paira realizar Wikis.

 • Python:Pythoné unha linguaxe creada por Guido van Rossum en 1991 e sostido pola PythonSoftware Foundation,una fundación sen ánimo de lucro. Pode funcionar nossistemas operativos máis usuais e empresas como Google utilízano en moitas das súas aplicacións. Ademais, atópasedetrás do programa orixinal da rede de intercambio dearquivos BitTorrent, do mesmo nome.

 • Rubyon Rails: Dalinguaxe de programación de código libre Ruby, DavidHeinemeier Hansson deseñou Rubyon Rails,un frameworkque trata de facer moi sinxela a programación e evitar que se repita código innecesariamente. Con todo, este programapresentou problemasde escalabilidad(é dicir, capacidade paira responder a unha crecente demanda deusuarios) en sitios de gran éxito como Twitter.