Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Live blogging, como cubrir acontecementos en tempo real

Unha opción que permite retransmitir en tempo real mediante Internet un evento relevante para os contactos do usuario
Por Antonio Delgado 16 de Xuño de 2010
Img coveritlive portada
Imagen: Luca Conti

Unha daspropostas máisvaloradas polos usuarios é a posibilidade de retransmitir en directopara Internet un evento ou acontecemento a través dosblogues. Trátase dunha actividade que se pode realizar mediante actualizacións dun mínimo de liñas dentro de una mesma entrada sempre que se inclúa en cada unha delas a hora na que se engadiu a información. Desta forma, os usuarios poden ler case en temporeal o máis destacado sobre un evento concreto. É habitualrealizar este tipo de coberturas en encontros de tecnoloxía,conferencias ou roldas de prensa de especial interese para o distintos blogue.

Este tipo deactualizacións manuais dunha páxina, no entanto, poden suporalgúns inconvenientes para o bloguero que as realiza e para osusuarios pendentes da mesma, xa que é necesario queos usuarios refresquen cada pouco tempo a páxina para achar ocontido novo. Doutra banda, o bloguero pode atoparse con problemas se desexaengadir novas actualizacións, un problema que se debe ao aumento de tráficoexperimentado sobre o seu servidor se a súa cobertura é seguida por moitosinternautas.

Parafacilitar este tipo de coberturas de Live “blogging”,hai plataformas web pensadas na simplificación, organización exestión dunha emisión en vivo dun evento.

CoverItLive

é a plataforma máis utilizada polos blogueros para este tipo deactividade. Lanzada en fase beta en 2006, situouse como a elixida polos principais blogues de todo o mundo.

Como funciona?

Unhavez rexistrado na web, o usuario indica á plataforma adirección do seu blogue, así como a data e hora en que se querecomezar a ofrecer a cobertura. Con esta información, CoverItLive

xera un Widgetpara inserir mediante un código HTML no blogue ou páxina persoaldo usuario. Este código é recomendable implementalo nun postindependente desde o que se vaia a realizar a retransmisión doevento.

No momentode facer acobertura, a plataforma dota dun editor visual independente ondeescribir os comentarios. Neste sentido, non só é posible engadirmensaxes de texto senón que tamén permite inserir imaxes,vídeos ou ligazóns. O editor tamén pode introducir enquisascon preguntas relacionadas sobre o evento que se retransmita.

CoverItLive é a plataforma máis utilizada polos blogueros para este tipo de actividade

CoverItLivetamén permiteintegrar Twitter nas coberturas. En cada evento creado é posibleengadir ata doce contas de Twitter de usuarios e subscribirse a“hashtags”ou palabras crave da plataforma de microblogging “”. Desta forma, o contido xerado desde estas contas engádese de formaautomática á cobertura realizada desde CoverItLive.

Os lectoresdun evento envivo desde CoveritLive, se así o activa o administrador desde o seupanel de control, poden engadir comentarios que se inseren entempo real dentro da cobertura. Así, oslectores intercambian opinións entre eles sobre a mesma e a súacontido. Convén ter en conta que non necesitan actualizar de formamanual a páxina onde se atopan, xa que estarealiza as actualizacións de forma automática.

Unha vezfinalizado o evento, o sistema dispón dunha opción degravación que permite reproducir en calquera momentotodas as mensaxes tal cal foron xerados ou ben navegar de formamanual polo contido.

Eventosde gran expectación

Algúns dosacontecementos quexeran maior expectación entre os usuarios son as coberturas envivo de eventos tecnolóxicos, como as presentacións de produtosde Apple. Debido a que este tipo de eventos non se retransmiten endirecto mediante un sinal de audio ou televisión, son os propiosusuarios ou xornalistas que se atopan na sala quenretransmiten mediante este tipo de plataformas as novidades máisdestacadas.

Durante o lanzamento oficial do iPad, a cantidade páxinas e blogues que usaron o servizo fixeron que os servidores se colapsasen de forma momentánea

O pasado mes de xaneiro, durante o lanzamento oficialdo iPadde Apple, a cantidade páxinas e blogues que utilizaron o servizo,como Ars TechnicaouTechnologizer,así comoalgunhas das redes de blogues hispanas máis visitadas, xunto coacantidade de tráfico xerado pola expectación levantada, fixeronque os servidores de CoverItLivecolapsásense de forma momentánea. Non só osbloggerosutilizan este tipo de plataformas para a cobertura de eventos endirecto. Diversos medios Internacionais úsano agora para aretransmisión de eventos que xeran unha gran expectación entre opúblico, como poden ser debates políticos ou acontecementosdeportivos, como partidos de fútbol ou carreiras de fórmula uno.