Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Maite Arcos, directora xeral de REDTEL, asociación de operadores de telecomunicacións con rede propia

Se non nos asignan espectro radioeléctrico suficiente, a telefonía 4G será imposible en España
Por Jordi Sabaté 18 de Novembro de 2009
Img marcos
Imagen: CONSUMER EROSKI

REDTEL é a asociación de operadores de telecomunicacións con rede propia que agrupa a Ono, Orange, Vodafone e Telefónica. O seu obxectivo, segundo explica a directora xeral, Maite Arcos, é transmitir a opinión dos seus socios sobre os asuntos de interese común. Como portavoz dos principais operadores de telecomunicacións de España, Arcos destaca a súa postura na recente polémica pola anulación dos cartóns de prepagamento cuxos donos non se identificaron. Tamén aborda as posicións dos provedores de acceso ante as descargas desde as redes P2P, a eurotarifa de roaming ou a neutralidade de Internet. Ademais, aproveita a entrevista con CONSUMER EROSKI para reivindicar unha maior cesión de espazo no espectro radioeléctrico de face ao futuro.

Calcularon que porcentaxe dos seus usuarios poden quedar sen o servizo de prepagamento por non identificarse a tempo? Fálase de catro millóns de usuarios.

Aínda que aumentou de maneira espectacular a afluencia de usuarios nos últimos días, o dato máis recente do que dispomos indica que, de modo aproximado, tres millóns de usuarios non chegaron a tempo para identificarse antes da data final que marcaba a Lei de Conservación de Datos (9 de novembro). No entanto, grazas ao acordo alcanzado in extremis entre o Ministerio do Interior e REDTEL, estes usuarios poderán recuperar o seu servizo se se identifican no próximos seis meses.

Cren que a medida é xusta?

“De modo aproximado, tres millóns de usuarios non chegaron a tempo para identificarse antes da data final que marcaba a Lei de Conservación de Datos”

A Lei de Conservación de Datos é froito da transposición dunha directiva comunitaria. Súmase a outras obrigacións de servizo público que a normativa española impón aos operadores de telecomunicacións. As obrigacións deste tipo que cumpren os operadores e que benefician á sociedade española en xeral son moitas, como a localización das chamadas ao 112.

Os operadores sempre están dispostos a colaborar e pór a disposición da sociedade as melloras tecnolóxicas que poidan facernos a vida máis fácil. O único que pedimos é que todas as iniciativas que o Goberno considere que poden mellorar a vida en sociedade e que requiran a colaboración dos operadores de telecomunicacións, finánciense co orzamento público, como calquera iniciativa gobernamental destinada a incrementar o benestar social.

Que perda de negocio podería significar para vostedes esta porcentaxe de baixas?

Estamos convencidos de que todos os usuarios que agora descubran que perderon o servizo da súa liña móbil de prepagamento, porque non chegaron a tempo para identificarse antes do 9 de novembro, serán informados de que teñen a oportunidade de recuperar o servizo, se se identifican, ata abril do próximo ano e non se producirán baixas indeseadas.

Defenderán a privacidade dos seus datos persoais fronte a calquera inxerencia, salvo por orde xudicial?

“A lei esixe que os datos persoais só poden ser utilizados polas forzas e corpos de seguridade do Estado e tras a orde dun xuíz”
Os usuarios poden estar tranquilos. Os operadores de telecomunicacións respectan con escrúpulo a normativa de protección de datos española que, non só é moi esixente, senón que conta coa estrita e activa vixilancia que exerce a Axencia Española de Protección de Datos. Pero ademais, respecto da información que agora se solicita en cumprimento da Lei de Conservación de Datos, estes contan cunha protección especial establecida na propia lei, que fixa unhas condicións máis esixentes de seguridade na conservación. Dispón que só poidan ser utilizados polas forzas e corpos de seguridade do Estado e só tras a orde dun xuíz. Doutra banda, estes datos en ningún caso usaranos os operadores con fins comerciais, nin ningún outro axente que non sexa un axente policial con orde xudicial.

Por que se mostran reticentes a que a banda ancha sexa un servizo universal, que o equipararía coas liñas de teléfono, a electricidade ou a auga corrente?

“Propomos que a ampliación do servizo universal finánciese a cargo do orzamento público e non supoña un custo adicional para as empresas”

Internet xa forma parte do servizo universal, como establece a Lei Xeral de Telecomunicacións española, que segue as directrices marcadas nas directivas comunitarias. Esa universalidade do servizo finánciana as empresas de telecomunicacións a través das súas contribucións ao Fondo de Financiamento do Servizo Universal.

Propomos que se se queren ampliar as prestacións incluídas no servizo universal máis aló do contido das directivas comunitarias, esa diferenza finánciese a cargo do orzamento público e non supoña un custo adicional para as empresas, é dicir, que as compañías españolas de telecomunicacións, nunha contorna de crise económica, non se vexan máis penalizadas e, desde logo, non máis que as empresas europeas.

Que opinan do principio de neutralidade da Rede?

“A neutralidade da Rede está relacionada coa loita dalgunhas empresas poderosas en Internet por afianzar a súa supremacía fronte ás operadoras de telecomunicacións”
O debate sobre a neutralidade da Rede é moi amplo. A súa discusión superaría o espazo do que dispoño nesta revista. Pero si me gustaría subliñar que é necesario desposuír este tema da demagoxia fácil coa que ás veces se presenta. A neutralidade da Rede non está tan relacionada coa liberdade de Internet como coa loita dalgunhas empresas do mundo Internet, que en xeral non son europeas, por afianzar a súa poder fronte ás principais empresas que invisten en redes de telecomunicacións. Neste apartado, Europa si conta con líderes mundiais, moitos deles con investimentos no mercado español.

Que pensa das tarifas únicas de roaming fixadas pola Unión Europea? Son xustas?

“A Comisión Europea ha optado por fixar unhas tarifas de roaming artificiais, sen ter en conta a situación en cada país e sen realizar unha análise dos mercados”

O máis sorprendente das tarifas de roaming foi o método polo cal se fixaron. Mentres que se esixe aos reguladores nacionais, no noso caso a Comisión do Mercado das Telecomunicacións, que antes de fixar calquera prezo realice unha exhaustiva análise do mercado e xustifique sen dúbida que a regulación de prezos é a única maneira de garantir a libre competencia, a Comisión saltouse ese mesmo mecanismo e optou por fixar unhas tarifas artificiais sen ter en conta a situación en cada país da UE. Esta dobre rapadoira debilita a certidumbre reguladora que debería favorecer o investimento.

Hai unha asimetría estacional no consumo móbil en Europa?

Por fortuna, España conta cun atractivo turístico importante e, de modo claro, nos períodos vacacionais rexístranse incrementos espectaculares de poboación en certas zonas, en especial, nas costeiras. Como consecuencia desta afluencia ás nosas praias, non só de españois senón tamén de turistas internacionais, créase un polo de concentración que require un adecuado investimento en infraestruturas.

Que implica isto para os operadores españois?

“Os operadores de telecomunicacións en España deben investir máis na capacidade das súas redes que outros operadores europeos que exportan turistas”

Para as empresas de telecomunicacións, como para calquera industria de rede, como as eléctricas ou as estradas, os fortes incrementos estacionales significan que as redes deben deseñarse e as empresas deben investir para satisfacer a máxima capacidade. Isto aínda que o resto do ano esa capacidade non se utilice ao 100%.

Por tanto, para evitar “apagamentos” ou “atascos”, os operadores de telecomunicacións en España deben investir máis na capacidade das súas redes que outros operadores europeos que viven a situación contraria: os seus clientes fan as maletas no verán para vir a España. O feito de que no verán no noso país non suframos “apagamentos” dos servizos de telefonía nas zonas turísticas demostra que o investimento en redes de telecomunicacións é moi alta. Este investimento debería ser tomada en conta pola Comisión Europea ao fixar tarifas unitarias.

Como contemplan a chegada da telefonía 4G?

“Sempre defendemos que o corte da conexión a Internet é unha medida inútil e desproporcionada”
A tecnoloxía 4G permitirá maiores anchos de banda na rede móbil se, e só se, logramos que se destine un espectro radioeléctrico suficiente á telefonía móbil (unha reclamación que manteñen os operadores fronte á decisión de destinar parte do espectro liberado pola televisión analóxica a fins sociais). Tamén hai que investir no despregamento de antenas necesario.

A dispoñibilidade de espectro radioeléctrico é unha decisión que está en mans do Goberno e estamos á espera de ver a rapidez e o custo que terá para as empresas investidoras. En canto á posibilidade de despregamento dun maior número de antenas, a colaboración de Concellos e gobernos autonómicos para axilizar os trámites ambientais, e de licenzas urbanísticas, é o punto crave. Sen espectro e sen licenzas autonómicas ou municipais non será posible a chegada da telefonía 4G ao noso país.

Contemplan vostedes no futuro a posibilidade de cortar a conexión a un usuario por executar as denominadas “descargas ilegais”?

Os operadores agrupados en REDTEL opuxéronse sempre a calquera medida que prexudique o interese dos usuarios neste tema e, desde logo, defendemos que o corte da conexión a Internet é unha medida inútil e desproporcionada que non ataca a raíz do problema das descargas ilegais. O Executivo debe establecer a regulación que considere máis adecuada e, chegado o caso, todos os operadores de telecomunicacións, tanto se son membros de REDTEL coma se non o son, terán que acatar a Lei.

No entanto, sería bo que se atendese a proposta de REDTEL: é necesario que os contidos estean dispoñibles legalmente e de forma atractiva en Internet, porque así o demandan os usuarios e, se o atopan na Rede de forma legal e atractiva, desaparecería o problema.