Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Móbil libre ou subvencionado?

Os móbiles libres teñen moitas vantaxes fronte aos subvencionados, atados por contratos pouco flexibles e opacos
Por Jordi Sabaté 21 de Setembro de 2011
Img movillibre portada
Imagen: Jordi Sabaté

Cada día máis usuariosaspiran a terun smartphone como teléfono móbil, xa sexa da gama Blackberry,iPhone ou co sistema operativo Android. As capacidades destesaparellos fanos imprescindibles para quen queren gozar dosservizos derivados da conectividade permanente e en mobilidade.Agora ben, o prezo medio dun destes aparellos rolda os 500euros e non sempre estamos en disposición de desembolsalos aoinstante. Ante tal situación, os operadores ofrecen aparellos a unprezo dez veces menor, a cambio de ligarse a eles durante ano emedio e cunhas tarifas algo máis elevadas. Sae a conta esta fórmula?

Se se valora só oaspectomonetario, é dicir, a cantidade que pagariamos polo móbil candoacabemos o contrato de permanencia -este ano e medio ao que estamosobrigados-, a resposta é que non, en absoluto. Unestudo recente da consultora de consumos móbiles DoutorSim pon de manifesto que o usuario que contrata un móbildegama alta subvencionado acaba por pagar unha media de 260 euros máisque quen o compra libre nunha tenda. Noutras palabras, afinanciamento por estas vías é pouco rendible e moi opaca, pois lestesobrepago derívase de numerosos conceptos incluídos desde un iniciono contrato de permanencia que se asina.

O usuario que contrata un móbil de gama alta subvencionado acaba por pagar unha media de 260 euros máis

Con todo, o estudorecoñece queesta práctica goza de boa saúde e que durante 2010 case dúasmillóns e medio de persoas cambiaron de operadora mediante afórmula de subvencionar a compra do móbil, posto que llesfacilitaba a adquisición inmediata do modelo desexado, que doutramaneira estaría lonxe do alcance dos seus petos. Aínda queoutros tantos tamén decidiron liberaros seus móbiles ao cambiar de empresa. Algunha vantaxe máis? Paraexplicalo dun modo gráfico, o mellor é desagregar os puntos afavor e en contra de cada sistema. Polo momento, Doutor Simrecomenda estudar ben todas as opcións e tarifas e facer contasantes de decidirse pola opción subvencionada.

A favor de móbil libre

  • As contasclaras: nun modelo libre págase polo aparello, o IVE enada máis. Aínda que haxa que desembolsar 700 euros, sábese que aí seacaban os gastos en materia de hardware. Seguir o custo final nomóbil subvencionado é moito máis difícil, xa que a cota definanciamento non se mostra nunca como gasto independente da tarifamensual. Vai todo nun paquete pechado, onde non se distinguen partidasdiferenciadas. O usuario acepta ou non este paquete e págao cada mesmentres teña contrato coa operadora.

  • Liberdade paracambiar de operador cando se queira: o propietario dunmóbil libre pode cambiarse de operadora con total liberdade candoqueira, posto que non está atado a ningún contrato de permanencia. Senon lle gustan as imposicións ou as tarifas da súa operadora, ou seatopa tarifas máis baixas noutra compañía, só ten que solicitara portabilidade e, nun día, poderá gozalas. Estasituación faille moito máis flexible para aforrarna factura do teléfono e gozar do mercado libre deofertas.

  • Maiorprotección fronte aos abusos da operadora: o usuariocun móbil subvencionado, en realidade, está lonxe deste mercado, aomenos mentres dura o seu contrato de permanencia. E despois tamén, poisa operadora cobraralle por liberar o seu teléfono, da súa propiedade. Tenque abonar as tarifas que contratou, aínda que lle resulten moi caras ou a mesma compañía conte con outras mellores. Se llas soben, pouco pode facer para romper o contrato, xa que aínda que a lei recoñécelle lestedereito, non lle exime de pagar unha compensación polo móbilsubvencionado. O importe de tal compensación, porsuposto, decídeo a operadora que abandonamos e suponseproporcional á parte do contrato de permanencia consumido, aínda quenada garante esta correspondencia.

  • Poder esquivaro roaming: non é unha mala idea cando se está noestranxeiro por un tempo prolongado e quérense evitar os custos do roamingcomprar un cartón de prepagamento a un operador local e usala para facerchamadas a custo de país. Pódense conseguir en moitos países enquioscos e resultan idóneas para evitar os cobros porchamada internacional. Nun móbil libre esta operación non entrañagrandes problemas. Con todo, como os móbiles subvencionados estánbloqueados, resulta imposible facer con eles este tipo de operacións ehai que asumir os custos do roaming da nosa operadora.

A favor do móbil subvencionado

  • Acceso rápidoa dispositivos caros e cada día máis imprescindibles: asubvención dun móbil, aínda que é unha operación moi opaca aoconsumidor, resulta moi cómoda e dá acceso aos servizos dixitais amoitas persoas que, doutra maneira, quedarían fóra deles. Non haique esquecer que Internet móbil é a porta de entrada ao mundo dixital para moitaspersoas. Pouca xente ten máis de 500 euros paragastarse de golpe.

  • Coberturasalcanzables: a compra dun terminal libre, ademais de ser undesembolso importante, implica unha serie de riscos, posto que sonaparellos fráxiles e que levan dun lado para o outro. Oporcentaxe de caídas e golpes é elevado, co que o risco deroturas ou disfuncións é bastante alto. É moi aconsellable contratarun seguro para o aparello e dotalode proteccións. Un seguro nun móbil libre é caro, pero enun subvencionado pode ser máis alcanzable grazas ás mediacións dea operadora.

  • Asistenciatécnica: a garantía sempre cobre aos dispositivostecnolóxicos durante un mínimo de dous anos. Con todo, cun móbilsubvencionado, é probable que se axilicen as xestións de envío ereparación e, aínda que moitas compañías se desentienden destes temas eremiten ao fabricante, sempre hai posibilidade de atopar unhasolución se o problema persiste. Cun móbil libre, dependeremos da eficacia do servizo postventa do fabricante, aínda que as grandesmarcas contan a miúdo cun bo.

A novidade: o móbil a prazos

Tras as demandas de maiortransparencia nos contratos de permanencia por parte dasasociacións de consumidores e as críticas a este modelo tarifario,as operadoras buscan alternativas que permitan ao usuario acceder a móbilescaros sen estar suxeito a contratos tan estritos. Yoigo lanzou o móbil pago a prazos, cunha cantidade mensual en a factura destinada a este propósito, pero segregada do contrato de consumo,aínda que suxeita a un período de permanencia.

É máis similar a unfinanciamentobancario e permite desligarse dun modelo de tarifas que non nos interesee aproveitar outro mellor dentro da mesma compañía,aínda que non queda claro se se pode adiantar o pago do aparello paracancelar a permanencia. Como mínimo, queda claro o prezo ao quese paga o aparello.