Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Módem USB Móbil: una alternativa real ás conexións ADSL?

Pode ser una opción moi interesante paira conexións esporádicas, pero non paira un uso continuado
Por Antonio Delgado 26 de Decembro de 2007

Nosúltimos meses, as operadoras de telefonía móbillanzaron ao mercado diferentes ofertas paira a conexión a Internetmediante pequenos dispositivos USB móbiles cunhastarifas alcanzables e con velocidades similares ás conexiónsde banda ancha fixa. Con todo, estas ofertas teñen algunhascondicións especiais que convén coñecer paira non levar sustoslogo na factura. Ademais, os seus peculiares característicasfan que os módem USB resulten demasiado caros si utilízallos como algo máis que una solución ocasional.

Aproveitar a infrautilizada rede 3G

O 7% dos usuarios accede a Internet desde o móbil e un 6,3% ao seu correo electrónico

Atecnoloxía 3G supuxo una investimento millonario paira osoperadores de telefonía, quen prometían novosservizos, como a videollamada a través do móbil. Con todo, debido ao alto custo destes servizos de ‘valor engadido’,actualmente son utilizados en contadas ocasións por unha minoríade usuarios. O SMS e as chamadas de voz seguen sendo osservizos máis utilizados nun ancho de rede que ofrece moitasmáis opcións.

Con todo, o acceso a Internet a través do móbilmediante a tecnoloxía 3G converteuse nunha dasprincipais bazas no desenvolvemento de negocio dos operadores demóbiles. Os usuarios e empresas que queren estar conectados a Interneten calquera momento e lugar, sen importar o prezo, son os seus clientes principais.

/imgs/2007/12/usbmodem1.jpg

En 2004,Vodafone e Movistar comezaron a comercializar en Españaos primeiros cartónsde datos mediante 3G. O prezo destes dispositivos estaba ao redor de aos 500 euros e a tarificación por volume deinformación situábase ao redor dun euro por cada Megabytetransmitido. Estes primeiros cartóns ofrecían una navegaciónmáxima de 348 kbps.

Desdeentón, os operadores de telefonía realizaron unainvestimento de máis de 4.500 millóns de euros en infraestruturaspaira mellorar a recepción de 3G nasprincipais cidades do país así como despregar novasredesHSDPA,ou tamén coñecido de forma máis comercial como 3,5G.

/imgs/2007/12/usbmodem2.jpg

Actualmente,segundo o último informe da Fundación Orangesobre a situación da sociedade da información en España, eEspaña2007, o 7% dos usuariosaccede a Internet desde o móbil e un 6,3% ao seu correoelectrónico.

Oano pasado, Vodafone foi a primeira das tres empresaslíderes do sector en lanzar o módem USB daempresa chinesa Huawei E220 xunto con una tarifa de datos máisalcanzable paira o peto das empresas e particulares. Desdeentón o resto de operadores contan con ofertas de conexióna Internet mediante este tipo de dispositivos.

Conexiónsinxela, pero variable, e velocidades crecentes

Asvantaxes deste dispositivo respecto dos cartónsPCMCIA convencionais radica en facer máis sinxela ainstalación cunha velocidade de conexión similar ásliñas ADSL convencionais e una mellor oferta de prezos cunpeso do dispositivo de 50 gramos.

As vantaxes deste dispositivo respecto dos cartóns PCMCIA convencionais radica en facer máis sinxela a instalación cunha velocidade de conexión similar ás liñas ADSL

Ademais,ao ter a conexión co computador mediante un porto USB,pode ser utilizado tanto en sobremesas como en portátiles. No entanto, a máxima velocidade de navegación que soportaeste dispositivo é de 3,6 Mbps.

Tamén existen no mercado outros módems USB que alcanzan os 7,2 Mbps(Megabits por segundo) de descarga ao utilizar una conexiónmediante HSPDA e os 2 Mbps en subida mediante HSUPA, como é o casodo modelo de Huawei E272 e o Novatel MC950D, este último cuntamaño similar a un stick de memoria USB.

/imgs/2007/12/usbmodem3.jpg

Avelocidade de navegación e a estabilidade da conexióndepende de diferentes factores, como a localización dousuario, a cobertura, se hai moitos máis usuarios conectadosao mesmo repetidor de telefonía móbil, se o usuarioestá parado ou en movemento (cambiando frecuentemente derepetidor), etc. Por tanto, é complicado saber a priori si nunhazona vai existir una conexión estable ou non.

Normalmenteeste tipo de dispositivos tentan conectarse a un repetidor mediante3G, e si non existise ningún na zona onde se atope ousuario, o módem conectaríase a Internet medianteGPRS (2,5G), baixando a velocidade de transmisión até unmáximo de 144 Kbps (0,144 Mbps).

Tarifas enmarañadas

Asoperadoras de telefonía móbil promocionan esta soluciónde acceso á Internet móbil como un substituto á conexiónfixa mediante cable ou ADSL, pero debido ás limitacións econdicións de uso do servizo, isto só ocorre en determinadascircunstancias e usos específicos paira una parte dosusuarios.

Moitas das chamadas tarifas planas non son talles, xa que inclúen un límite de descarga ao mes situado entre 1 e 5 Gigas

Damaraña de plans de prezo e condicións do servizo dosprincipais operadores de telefonía, como se pode ver natáboa de abaixo, o máis destacado é que moitas daschamadas tarifas planas non son talles, xa que inclúen un límitede descarga ao mes situado entre 1 e 5 Gigas de transferencia dedatos nas principais ofertas.

Taménexisten ofertas de ‘pre-contrato’ que non se tiveron en conta nestatáboa, xa que supoñen un custo moi elevado como paira pensar na súa utilización de forma continua.

Estas son as principais ofertas de tarifa plana que ofrecen o catro operadores móbiles españois:

MOVISTARPrezo mensual

 • Velocidade baixadaLímite transferencia
  Tarifa Plana 3,5G (1)30 euros1 GB
  Plan de Mobilidade Total (2)49 euros1 GB
  Plan de Mobilidade Total58 eurosIlimitado

 • Os prezos indicados non inclúen I.V.A e están na súa totalidade extraídos das páxinas oficiais das compañías.

  (1) Exceso por bloques de 15euros/0,5GB até un máx. de 90euros, despois tarifa plana real.

  (2) Inclúe acceso a zona WiFi de Telefónica. Exceso por bloques de 15euros/0,5GB até un máx. de 109euros, despois tarifa plana real

  VODAFONE

  Prezo mensual

 • Velocidade baixadaLímite transferencia
  Tarifa Datos Diaria(1)6 euros/mes máis 2,5 euros/día de uso1 Gygabyte (GB)
  Navega e fala (2)49 euros1 Megabyte (MB)1 GB
  Navega 1Mb (3)39 euros1 MB1 GB
  Premium (4)59 euros3,6 MB5 GB
  Profesional (5)25 euros3,6 MB350 MB
  Básica (6)15 euros3,6 MB150 MB

 • Os prezos indicados non inclúen I.V.A e están na súa totalidade extraídos das páxinas oficiais das compañías.

  (1)Só paira autónomos e empresas. Prezo Fóra de Bono 0,5euros/ Mb

  (2) Tarifa Plana + chamadas gratis a fixos nacionais. A partir de 1GB/mes non se corta o servizo, baixa a velocidade a 128Kbps

  (3) A partir de 1GB/mes non se corta o servizo, baixa a velocidade a 128Kbps

  (4) Gigas Adicionais a 20 euros/GB

  (5)Megas Adicionais a 0,07 euros/MB

  (6) Megas Adicionais a 0,1 euros/MB

  ORANGEPrezo mensual

 • Velocidade baixadaLímite transferencia
  Tarifa Plana Diaria Everywhere (1)6 euros/mes máis 2 euros/día de uso2 GB
  Tarifa Plana Everywhere 30(1)30 euros1 GB
  Tarifa Plana Everywhere 36(1)36 euros1 GB

 • Os prezos indicados non inclúen I.V.A e están na súa totalidade extraídos das páxinas oficiais das compañías.

  (1)Tarifa despois do límite: 0,04euros / Mb

  YOIGOPrezo mensual

 • Velocidade baixadaLímite transferencia
  Tarifa plana de datos (1)1,2 euros/déa de usoMax. 384 Kbps

 • Os prezos indicados non inclúen I.V.A e están na súa totalidade extraídos das páxinas oficiais das compañías.

  (1) Máximo de facturación diaria. Sen límite de navegación. Yoigo non dispón dun módem usb, senón que é o mesmo móbil o que debe ser utilizado a modo de módem conectado ao computador

  Asconclusións que se poden extraer é que hai que ter coidado coaletra pequena, xa que a tarificación adicionalpode supor un cargo extra importante si non se ten un control douso que se está realizando do dispositivo.

  Hai que ter coidado coa letra pequena, xa que a tarificación adicional pode supor un cargo extra importante

  Aíndaasí, existen dúas tarifas que poden ser consideradas planas,como a ‘tarifa plana 3,5G sen límite’ por 58 euros ao mesofertada por Movistar, ou a opción ‘Navega 1Mb’ de Vodafone,cun prezo de 39 euros ao mes, onde despois de pasar oprimeiro Gigabyte de transferencia, non se cobra polos datostransferidos adicionalmente, pero a velocidade de conexión caeaté os 128Kbps.

  Outrodato paira ter en conta é o período de permanencia esixido cando se contratan estes servizos, que adoita ser de 18 meses, con penalizaciónsse rompe o contrato antes de tempo.