Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Mercadotecnia no móbil

As estratexias publicitarias aplicadas a teléfonos móbiles aumentan ante o seu estendido uso e a mellora tecnolóxica das redes celulares
Por Benyi Arregocés Carrere 23 de Abril de 2007

Amercadotecnia móbil está a despegar debido á granpenetración que ten o móbil na sociedade españolae como consecuencia das melloras tecnolóxicas. Así,comezan a introducirse en España diversas técnicas de mercadeocomo patrocinios, creación de contidos para móbilesou mesmo mercadotecnia de proximidade grazas ao Bluetooth. O riscopara o consumidor atópase en que non se respecte a intimidade nunaparello tan íntimo como o móbil e esténdase aosdispositivos portátiles o spamque infesta Internet.

Oteléfono móbil é un dispositivo omnipresente nasociedade española (supera o 100% de penetración) e enconstante evolución tecnolóxica. Hoxe en día, conun terminal con capacidade de recibir HSDPA,a última xeración (tamén chamada 3.5), sepode ver a televisión, navegar por Internet a boavelocidade e descargar contidos e aplicacións, así comoutilizalo como reprodutor de MP3, etc.

Setrata de opcións moi interesantes para os consumidores e moigolosas para un novo tipo de mercadotecnia, o móbil, que secaracteriza precisamente por que utiliza un dispositivo portátilcomo receptor de todas as súas estratexias e técnicas.

Un futuro espectacular

“Ofuturo da mercadotecnia móbil é espectacular. Creo que vai sermáis grande que o mercado de Internet, por varios motivos,pero sobre todo por dous: os usuarios aquí si pagan poro contido e ademais hai máis usuarios de móbilque de computador”, vaticina Sixto Arias, director xeral de MCMobi, unha axencia dedicada á mercadotecnia móbil, e presidente aMobileMercadotecnia Associationen España.

Sixto Arias: “O futuro da mercadotecnia móbil é espectacular. Creo que vai ser máis grande que o mercado de Internet”

Deesta maneira, empézanse a producir diversas estratexias de mercadotecniamóbil: mediante aplicacións descargables, que utilizan Java,firmas de moda ofrecen catálogos coas súas novas tempadascando se envía unha mensaxe curta, lánzanse podcastpara reprodutores MP3, comézanse a crear sitios WAP adaptados aotamaño das pantallas dos terminais ou, mesmoaplicacións que parecen de ciencia ficción, como a mercadotecniade proximidade, que utiliza antenas Bluetoothque distribúen información a todos os viandantes que teñenesta tecnoloxía activada e pasan á súa ao redor.

Os principaisoperadores de telefonía móbil tamén estánempezando a experimentar coa mercadotecnia móbil:

  • Movistardispón dos videogoles, gráficos en tres dimensións (ouGIF animados en caso de móbiles máis antigos) quesimulan, cun retardo de 10 minutos, como se producironos tantos da liga, a Copa, a liga de Campións ou os partidosda selección española de fútbol. Osusuarios pódenos recibir gratis a cambio de ver anuncios antes decada recreación.

  • Vodafoneestuda, entre outras posibilidades, buscar patrocinadores paramensaxes curtas entre particulares, de forma que se poida ofrecer undesconto no prezo aos consumidores que opten por estamodalidade, que a cambio se verán obrigados a ler un pequenotexto publicitario dentro do SMS.

Aintimidade do usuario na mercadotecnia móbil

A intimidade dousuario é unha das cuestións peliagudas da mercadotecnia móbil,sobre todo se se ten en conta como o correo lixo ou spamalaga toda a Rede, coas súas continuas mensaxes non solicitados.

Para Arias, asolución para que non se reproduza esta situación enos teléfonos móbiles atópase en que o usuariocomece o diálogo. “Sempre ten que ser o usuario oque queira comunicarse co anunciante”, salienta.

A mercadotecnia de proximidade utiliza antenas Bluetooth que distribúen información a todos os viandantes que teñen esta tecnoloxía activada

Con todo, non todoo mundo respecta esa proposta de conduta e comezan a propagarseas mensaxes non desexadas nos teléfonos móbiles, emesmo algúns que constitúen un timo en toda regra, como aquelesque explican que unha persoa coñecida, sen especificar, mandouunha foto ou unha felicitación e que para recibilas débeseenviar unha mensaxe a un número curto. Arias aclara que istoconstitúe “un delito” e que “as autoridades debentomar medidas”.

Mercadotecnia móbil, aínda nun momento incipiente

Img

Amercadotecnia móbil depende en gran medida da adopciónque teñan os terminais como forma de acceder á Rede, algo queaínda non realiza con frecuencia. Por exemplo, segundoun estudo levado a cabo por Ericcson en 2006(leva a PDF) só o 1% dos usuarios españoisutiliza a televisión no móbil.

Oprezo do acceso supón un dos grandes freos para apopularización de Interneten mobilidade, o que leva tamén unha adopción máislenta de moitas das estratexias de mercadotecnia móbil. Ariasconsidera que é “unha cuestión de tempo” que esta situacióncambie e haberá un gran crecemento, cando se desenvolvamáis a tecnoloxía, “porque faltanestándares tecnolóxicos” e haxa tarifas planasalcanzables.