Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Metafilter: debates responsables

Metafilter, un dos sitios máis selectos paira comentar noticias da Rede, deixa que os seus usuarios se ocupen de manter un óptimo nivel de debate
Por Antonio Delgado 24 de Outubro de 2007

Ninguén que participe en debates en Internet descoñece o difícil que é manter un foro dediscusión óptimo, sen que entren usuarios indesexablespaira degenerar as conversacións con comentariosprovocadores. Moitos internautas ampáranse noanonimato paira comentar temas do interese da comunidadede maneira impropia, escudándose naliberdade de expresión paira impor os seus criterios deforma abrupta. Neste contexto, cada vez fanse máisnecesarios foros onde se poida debater abertamente e senprexuízos, pero asumindo que a liberdade levaresponsabilidades. É así que Metafilter, que basea a súareputación na confianza dos seus usuarios paira xerar undebate aberto e participativo, converteuse na comunidadefavorita dos internautas máis exclusivos.

Que é Metafilter?

Trátase dun blog comunitario xurdido en xullo de 1999 coa intención de ser referencia entre os sitios de debate e sinerxías de pensamento

Achamada web social, ou Web 2.0, non é un invento dunha supostasegunda xeración de internautas, tal como parece que se quixo vender. A Rede colaborativa naceu no precisoinstante en que os primeiros usuarios accederon a Internet, alápor en a década dos 70, e comunicáronse entre si.

Desdeentón BBS (sistemas de taboleiro de anuncios), foros, chats, erecentemente blogs e espazos de‘ nanoblogging‘como Twitter, permiten aos usuarios relacionarse e socializar con outrosusuarios á vez que crean una rede de contactos que lles vincula de maneira máis estreita.

Éneste escenario de ferramentas diversas paira pór en contacto a unssuxeitos con outros onde hai que situar a Metafiltercomo un servizo pioneiro na Internet de fala inglesa. Trátase dunblog comunitario xurdido en xullo de 1999 coa intenciónde ser referencia entre os sitios de debate e sinerxías depensamento.

/imgs/2007/10/metafilter1.jpg

Aidea do seu fundador, MatthewHaughey,era a de compartir enlaces interesantesco resto de usuarios desde a súa propia páxina persoal, perode maneira que os demais internautas tamén estivesenhabilitados paira achegar páxinas e informacións que puidesenenriquecer o debate.

Oconcepto que guiaba, e aínda guía, a Metafilter eradebater unicamente sobre ‘o mellor do mellor’, (de aío seu nome: máis aló do filtro), e desde os seus inicios foi una comunidade onde non se aceptou calquera achega.Os posts (ou entradas) dos membros deben ir acompañadospolo menos por un enlace e deben superar uns certos niveis deinterese paira entrar na páxina principal do blog.

O concepto que guiaba, e aínda guía, a Metafilter era debater unicamente sobre ‘o mellor do mellor

Ademais,o número de membros con capacidade paira ‘postear’ (publicarentradas), ou deixar comentarios, está limitado ás56.000 persoas (aínda que realmente é bastante menor), aínda que acantidade de persoas que acoden á páxina paira ler os seuscontidos é case sesenta veces superior.

Confiar nos usuarios

Os seus usuarios transcendená Rede e regularmente organizan encontros en diversas cidadespaira debater ‘offline’

Oéxito de Metafilter está na gran comunidade que se formou ao redor do sitio. Os seus usuarios transcendená Rede e regularmente organizan encontros en diversas cidadespaira debater ‘offline’. Tamén son famosas as páxinasparalelas que os fans dedican ao sitio, considerado xa una comunidadede culto contracultural e ‘underground’.

Outrodos puntos que fai único a Metafilter respecto ao resto desitios sociais do estilo, como poidan ser Slashdotou Digg, é a presión case obsesiva do grupo por mantero sitio limpo de entradas, ou comentarios, non que cumpran cosestándares da comunidade. Destamaneira, prémiase socialmente aos mellores comentarios e castígasesen tregua aos usuarios que só entran paira xerar ‘ruído’ou esnaquizar a conversación.

/imgs/2007/10/metafilter2.jpg

Oprincipal reto de Metafilter é manter un elevado nivel deconfianza e exclusividade nos comentarios, ao mesmo tempo que acomunidade de usuarios que len os contidos creza dun modoconstante e dando credibilidade ás informacións que se atopan.

Moderación manual

Pairaiso, o sitio conta con diferentes usuarios que axudan ao fundadordunhamaneira case manual na tarefa damoderación, indo comentario a comentario, entrada a entrada,e estudando si é ou non apropiado.

Outro dos puntos que fai único a Metafilter é a presión case obsesiva do grupo por manter o sitio limpo de comentarios que non que cumpran cos estándares da comunidade

Esta formade actuar é completamente diferente a outros sitios sociaiscomo Slashdot e Digg (coas súas versións hispanas en Barrapunto e Menéame),que inclúen de forma periódica melloras nas súas algoritmos defiltrado paira manter o sitio limpo polo método dos’limiares de lectura’.

De feito, considérase que os cada vez máis complexos algoritmosmatemáticos empregados por este tipo de sitios na moderacióndos comentarios inoportunos, exercen un efecto chamada a algúnsusuarios que se toman como un reto o poder perturbar o sistema.

En cambio,Metafilter utiliza a confianza como principal arma eregulamento de funcionamento do servizo. Os seus editores confíantotalmente nos usuarios para que actúen dunha maneira civilizada etraten os puntos de vista dos demais con respecto. Destamaneira, benefíciase o resto da comunidade ao manter un nivelalto e bo de discusión, con variedade de puntos de vista eexperiencias.

Una soa entrada ao día

Osusuarios rexistrados só poden enviar una noticia áportada por día, e deben esperar una semana desde que se rexistran por primeira vez paira poder facer entradas. Ademais,deben comentar previamente noutras entradas os ‘fíos deconversación’, que é como se denomina ás discusións quecolgan dunha mensaxe na páxina principal.

O sitio conta con diferentes usuarios que axudan ao fundador dunha maneira case manual na tarefa da moderación

Destamaneira, Metafilter considera que é un período de temposuficiente para que o novo usuario tome conciencia dofuncionamento do sitio e da forma de comentar e interaccionarcoa comunidade.

Nascomunidades sociais da Rede, o valor positivo que lle concedea comunidade a un comentario realizado por un usuario, repercutedirectamente na valoración social do mesmo dentro dogrupo. Desta maneira, foméntase una sociedade cuxos integrantes máisvalorados o son por meritocracia.

Seccións principais

Aínda queMetafilter naceu como un espazo onde intercambiar enlacesque previamente foran filtrados polos seus usuarios, desdeentón fóronse engadindo una serie de secciónsprincipais que, baseadas na mesma filosofía do sitio,permiten realizar outro tipo de actividades.

  • AkskMetafilter:Lanzado en 2003, permite que os usuarios de Metafilter realicenpreguntas ao resto de membros da comunidade, desde dúbidas a preguntasxenéricas sobre todo tipo de cuestións.

  • MetafilterProyects:Paira combater o problema de quemoitos membros usasen Metafilter paira enviar enlaces aos seus propiosproxectos ou blogs, naceu en 2005 este espazo dedicado a queos usuarios poidan anunciar os seus proxectos e dalos a coñecer aoresto da comunidade. Ao mesmo tempo, o resto de membros podenpuntuar cada un dos proxectos, para que os máis valoradospoidan aparecer na portada principal de Metafilter.

  • MetafilterMusic: Paira fomentar que os usuarios quecrean as súas propias composicións musicais puidesen promocionalas,en 2006 lanzouse esta sección. O resto de membrospoden crear una lista de reprodución cos seus temasfavoritos e deixar comentarios sobre cada una das cancións.

  • MetafilerJobs:O último proxecto lanzado dentro de Metafilter permite queos usuarios poidan publicar ofertas de traballo. Ademais, integraGoogle Maps paira marcar sobre o mapa a localización doposto de traballo.

Ademaisdestas seccións, Metafilter tamén mantén un podcastcunha periodicidade de dous episodios por mes, onde comentan asmellores entradas do sitio, e un espazo chamado MetaTalkdedicado a erros de programación, dúbidas ou outras cuestiónsrelacionadas coa plataforma.