Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Metaversos aéreos: mundos virtuais para os simuladores de voo

Na Rede existen recreacións dixitais en tempo real das principais rutas de voo, con aeroportos controlados e tráfico aéreo equivalente ao que hai no ceo
Por Marta Peirano 27 de Abril de 2007

Antes de pretenderpilotar un avión, é importante aprender a controlalo,así como familiarizarse cos programas, osmapas e os códigos aos que se enfronta un piloto de verdade.Un simulador de voo permite facer todas esas cousas cun computadore unha conexión á Rede; se ha iso súmaselle un ‘metaverso'(espazo dixital) en tempo real econ tráfico equivalente, asensación de veracidade pode ser inigualable.

Os simuladores virtuais de voo son como videoxogos nos que o usuario, aspirante a piloto ou non, toma contacto coa realidade dun avión

Ahistoria dos simuladores de voo é parecida á dos efectosespeciais no cinema. Hai uns anos, se había queafundir un barco, construíase un barco e afundíasediante das cámaras. Hoxe o software ha pacificado, eabaratado, sensiblemente os dous xéneros.

Xanon fai falta subir a un piloto a un avión de verdade montadonun activador hidráulico e empezalo a sacudir mentresmándanselle sinais contraditorios por radio a ver quefai. Os simuladores virtuais de voo son como videoxogos nosque o usuario, aspirante a piloto ou non, toma contacto coarealidade dun avión e todos os factores que diferencian unaterraxe elegante dunha catástrofe aérea.

Img

Ademais,teñen a vantaxe de crear unha copia perfecta de todas as decisiónsdo voo: en caso de dúbida, un piloto pode volver sobre os seus pasos eatopar a que lle puxo en perigo, así como aprender dosvoos doutros usuarios.

‘Metaversos’ aéreos: VATSIM ou IVAO?

EnInternet existen diferentes redes de voo virtual onde se crea ununha réplica, ou ‘metaverso’ do tráfico aéreoreal. Para entrar como piloto ou como controlador, fai falta darse dealta nunha delas. Existen moitas: Project Open Sky, Vatsim, Airhispania, etc. As máis grandes son VATSIM e IVAO.

Img

VATSIMe IVAO son como dous clubs de voo rivais; non estánconectadas entre si (aínda que a maioría dos seus usuariosdesexarían que así o fose) e compiten fortemente porliderar o mercado. Como en calquera xogo multijugador en liña, omáis intelixente é subirse ao servidor que teña máisxente.

Eneste caso, con todo, ese factor é relativo porque a popularidadede cada un está fortemente ligada ao mapa: a primeira é unharede americana e a segunda, europea. Utilizando o programa ServInfo,pódese comparar o tráfico de ambos os sistemas en cadamomento.

Peroos usuarios españois atoparán IVAO máisconveniente. Ao ser europea, hai un maior número de españoisconectados ao seu servidor e, por tanto, máis posibilidades defacer amigos hispanohablantes durante o voo.

Como converterse en piloto virtual

Para darse de alta en calquera dos servidores hai que realizar un rexistro en liña no que se deberá decidir se se quere ser piloto (‘pilot’) ou controlador aéreo (ATC)

Paradarse de alta en calquera dos servidores hai que realizar unrexistro en liña. Durante o proceso, o usuario deberá decidirse quere ser piloto (‘pilot’) ou controlador aéreo (ATC). Aofinalizar, o sistema xera uns datos de identificación eun contrasinal que é importante apuntar; seránrequiridos máis tarde para volver conectarse e para descargare configurar todo o software necesario para utilizar o simulador.

Todosos sistemas contan cun manual de instrucións, unha ‘sala deadestramento’ con manuais, un foro e un contacto cosadministradores do sistema. Se xorde algún problema, éconveniente repasar eses recursos ou entrar no foro de usuariosantes de acudir ao administrador. Tanto IVAOcomo VATSIM teñen páxinasen castelán.

Antesde empezar a voar, fan falta dúas cousas: a licenza de voo e oavión. Para a primeira, bastan uns datos e unha direcciónde correo. Unha vez obtida, mostrará as horas de voo(tanto de piloto como de controlador), os examesrealizados, o rango correspondente e todos os premios conseguidosdurante as sesións.

Parao avión, hai que descargar unha lista de programas dispoñiblesno centro de descargas do servidor: o programa de piloto ou decontrolador, a interface (un cliente para o servidor-proxy dosistema), un programa necesario para conectarse ao servidor e ver osmapas, rutas, etc.

Oseguinte é un programa específico para comunicarse en liña.É tan importante como o resto e, antes de usalo, hai que lerse concienzudamente o manual decódigos aéreos para non crear un conflito virtual.

Finalmente,a libraría de avións permitirá elixir o aviónsoñado. En case todos os casos necesitaranse osdatos obtidos durante o rexistro para instalar os programas nocomputador.