Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

É máis caro o móbil en España que no resto de Europa?

A cesta tipo de chamadas é a máis cara da UE, aínda que o prezo por minuto aproxímese ao custo medio en toda Europa
Por Benyi Arregocés Carrere 11 de Maio de 2009
Img mobileprice portada
Imagen: Tore Urnes

Cun gasto mínimo mensual de 35,89 euros, superior en 16 euros á media da Unión Europea (UE), España tiña en 2008 os prezos máis altos de Europa en telefonía móbil, segundo o informe anual sobre o mercado único europeo das comunicacións electrónicas que elabora Bruxelas. Este dato baséase nunha cesta tipo mensual que trata de simular o comportamento habitual dos consumidores e inclúe 65 chamadas, 50 mensaxes curtas e 2 ou 3 mensaxes multimedia. A cifra, en lugar de obterse do conxunto de operadores que prestan os seus servizos no país, só ten en conta as tarifas estándar de Movistar e Vodafone, os líderes neste mercado.

Acifra de 35,89 euros obtense a partir das ofertas máisbaratas de ambos os operadores e contrasta con forza co que ocorrenoutros países. Supera amplamente (case 6 euros) ao datoequivalente máis inmediato, o de Francia, e dobra ao de Alemaña ouPortugal. Este indicador afianza a imaxe de tarifas altas quemantén a telefonía móbil en España, aínda queobvia que no mercado existen outros operadores. Entre elesdestacan os OMV (operadoresmóbiles virtuais) que se caracterizan polas súas tarifas máisreducidas. Aínda que estes seguen sendo minoritarios, aos poucos vangañando cota de mercado.

O estudo tamén pasa por encima das posibles combinacións de tarifas que se poden facer e que conseguen abaratar o prezo por minuto

O estudo tamén pasa por encima das posibles combinacións de tarifas que se poden facer e que conseguen abaratar o prezo por minuto, e aínda que é certo que atopar a tarifa adecuada a cada gasto supón un esforzo que non todos os consumidores están dispostos a realizar, non o é menos que esas opcións están dispoñibles para calquera consumidor e que as operadoras as facilitan con diversos programas.

A Comisaría europea de Telecomunicacións, impulsora do estudo, promoveu nos últimos anos a competencia e o abaratamento dos prezos dascomunicacións. Así, entre as súas medidas pódense citar asreducións de tarifa das chamadasrealizadas en roaming dentro da UE, e prevé actuarsobre o custodas mensaxes curtas en itinerancia.

O prezo medio por minuto da telefonía móbil española é inferior ao de Dinamarca e Holanda

Para unha imaxe máis fidedigna do panoramada telefonía móbil en España convénatender, en conxunción co anterior, a outro dato queproporciona o citado informe. O prezo medio por minuto datelefonía móbil española ascende a 17 céntimosde euro, tres céntimos máis que a media da UE. Setrata dun resultado inferior ao de Dinamarca (27 céntimos) eHolanda (20 céntimos), pero superior a Alemaña (12 céntimos)ou Italia (11 céntimos).

Esta cifra obtense dividindo os ingresostotais dos operadores entre o número de minutosconsumidos e mostra que España se atopa na parte mediaalta da UE por custo. Así, un consumidor medio gástase308,56 euros ao ano, 26 euros máis que a media doresto da UE. O país co gasto máis alto de Europaé Francia, cunha media de 426 euros.

Outros datos do informe

O informe contén outros datos estatísticosinteresantes, como a constatación de que existen moitas máisliñas que persoas. O índice de penetración dea telefonía móbil en Europa é do 118,9%. Desacantidade de liñas, máis de 91 millóns corresponden ateléfonos de terceira xeración, que permiten maioresvelocidades de transferencia de datos. En España alcánzase aun 114,2% da poboación e Italia destaca nestaclasificación cunha porcentaxe de 152%. De feito, sócatro países non alcanzan a cifra media dun móbilpor habitante: Francia (83%), Malta (95%), Letonia (96%) e Eslovaquia(98%).

Un consumidor medio español gasta 308,56 euros ao ano, 26 euros máis que a media do resto da UE, pero menos que os franceses

As mensaxes curtas continúan sendo unhaparte importante da facturación dos operadores. Segundoo informe, supoñen o 11% dos ingresos na UE. De todasmaneiras, a extensión dos operadores móbilesvirtuais, que ofrecen prezos máis reducidos que os 15céntimos máis IVE que establecen o tres principaiscompañías, xunto cos diferentes paquetes dedesconto ofertados por estas, contribúen a abaratalos.

En Europa aínda a maioría dosusuarios prefire o móbiles prepagamento, en concreto case seisde cada dez usuarios decántanse por este método, aínda que estamodalidade segue unha tendencia descendente e reduciron a súa cota encase tres puntos porcentuais respecto de 2007. España rolda amedia e o 61% dos consumidores decantáronse por este tipo decartóns.

Agora ben, Italia e Malta destacan como ospaíses onde máis callou o sistema e en ambos casenove de cada dez persoas pagan así o seu consumo de telefoníamóbil. No lado contrario, en Dinamarca o 86% prefireabonar as súas facturas mediante un contrato mensual.

España logra un bo dato en canto aonúmero de liñas de banda ancha móbil, quealcanzan o 25,9 % en xaneiro de 2009. A maior parte das mesmas seconecta a través do propio terminal e non de cartóns ou módemsque trasladen Internet a un computador portátil, cuxa presenzaredúcese a un 2,6% das liñas, unha cifra que se sitúapróxima á media europea (2,8%).

España destaca na portabilidade

Mentres no noso país a portabilidade resulta gratuíta, noutros países, como Holanda, cóbrase unha cantidade variable por conservar o número cando se cambia de compañía

España destaca en Europa pola relativarapidez con que se tramitan as peticións de portabilidade, é dicir,cambiar de operador e conservar o número de teléfono.A demora media establécese en cinco días. Segundo oInforme, isto axuda a conseguir un mercado competitivo. Así,o 35% dos números móbiles cambiáronse de operadoralgunha vez, o que supón un total de 18,3 millóns de portabilidadese máis de catro millóns o pasado ano.

En Europa a media para marcharse a outro operadorestablécese en 8,5 días, con diferenzas reseñablesentre países en que se realiza nun día (Irlanda eMalta) e outros en que se alonga ata a friorenta dos 38 díasde Polonia ou os 15 de Italia. España e Italia son os paísescon maior cantidade de números portados mentres que Finlandia eDinamarca lideran esta clasificación se se considera aporcentaxe respecto ao total de usuarios. Mentres no noso paíseste trámite resulta gratuíto, noutros países cóbraseunha cantidade variable que oscila entre o euro que se cobra en Holandae os 45 euros de Malta.