Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Máis do 56% dos números 803, 806 e 807 denunciados en 2009 foron retirados

O motivo da suspensión destes números de tarificación adicional foi o incumprimento do Código de Conduta vinculante para os fornecedores destes servizos
Por EROSKI Consumer 30 de Setembro de 2010

Máis do 56% dos números 803, 806 e 807 denunciados en 2009 foron retirados por incumprir o Código de Conduta, tal como recolle un informe elaborado pola Comisión Permanente da Comisión de Supervisión dos Servizos de Tarificación Adicional, organismo encargado de velar polo cumprimento do Código de Conduta vinculante para os fornecedores destes servizos.

A Comisión Permanente comprobou 144 números telefónicos, do total de 204 denunciados o pasado ano, e propuxo á Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información a retirada de 115, o 56,37% do total de números acusados, tras constatar o incumprimento do Código de Conduta.

Segundo explicou o Ministerio de Industria Turismo e Comercio, o incumprimento do Código de Conduta supón a retirada do número de tarificación adicional ao fornecedor, mentres que a vulneración reiterada é motivo de resolución do contrato entre o operador e o fornecedor.

Ademais, arquiváronse as denuncias sobre 29 teléfonos (o 14,21% do total de denuncias). Este arquivo foi debido á “constatación” de que non se incumpriu o Código de Conduta ou ao feito de que se trataba de reclamacións económicas pola indebida ou excesiva facturación por parte dun fornecedor, polo que se tramitan pola Oficina de Atención ao Usuario de Telecomunicacións como unha reclamación.

O 26% dos expedientes abertos corresponderon a denuncias de particulares

Ao longo do pasado ano a Comisión Permanente deu continuidade á serie de medidas adoptadas en anos anteriores ante a existencia ou coñecemento de presuntas prácticas fraudulentas no mercado (chamadas previo reclamo de oferta de traballo, obtención de agasallos, aviso de recollida de paquetería en correos, etc.) que, polas súas características, eran susceptibles de vulnerar os dereitos económicos e de información dos usuarios. A investigación tamén se centrou na publicidade impresa de servizos de tarificación adicional, explicou Industria.

Do total dos expedientes abertos, o 26% corresponderon a denuncias de particulares, o 11% iniciáronse de oficio pola Comisión e o 63% restante foron denuncias presentadas por institucións de consumo.

Liñas 905

O informe da Comisión Permanente recolle que o número de reclamacións presentadas ante a Oficina de Atención ao Usuario de Telecomunicacións por facturación indebida ou excesiva destes servizos mantívose en niveis moi baixos. As reclamacións por servizos de tarificación adicional en 2009 supuxeron o 2,3% das relativas á telefonía fixa.

Tamén destaca a “favorable evolución” das reclamacións relativas ás liñas 905. O Ministerio de Industria explicou que en marzo de 2009 entrou en vigor a obrigación de desagregar nas facturas a parte relativa a servizo soporte e a de tarificación adicional. A partir dese mes observouse unha “clara tendencia descendente no número de reclamacións recibidas, tanto en telefonía fixa como móbil”. En decembro de 2009, as reclamacións por números 905 supuxeron o 3,2% de todas as de telefonía fixa e o 2% das de telefonía móbil.

A retirada de números telefónicos por parte da Comisión de Supervisión dos servizos de tarificación adicional debeuse, entre outros motivos, aos anuncios por palabras, que supuxeron o 46,95 % do total; a fraude (pola incitación ao usuario a chamar a un servizo de tarificación adicional con engano), co 11,59%; as ofertas laborais (10,98%); os servizos de contactos de televisión (8,54%) e a asistencia técnica (7,32%).