Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Mitos na resolución das pantallas planas

A resolución e o tamaño da pantalla son algúns dos aspectos máis valorados na compra dunha televisión plana, pero non deben ser os únicos
Por jordi 20 de Abril de 2009
Img resolmitos portada
Imagen: FaceMePLS

Adquirir un monitor ou unha pantalla plana de televisión convértese nunha odisea para moitos usuarios debido á diferenzade tecnoloxías, siglas e variables que hai que ter en conta pararealizar unha compra óptima. A resolución dapantalla, xunto co tamaño da mesma, son algúns dosaspectos máis importantes, pero non os únicos. Ademais,certas dogmas en materia de resolucións non son tales. Non é certo que un tamaño maior implique unha resolución mellor, ou quea TDT só se vexa ben en pantallas planas e non nas clásicasde tubo.

A resolución depantalla é o número máximo de píxeles que sepoden mostrar nunha determinada superficie para completar unhaimaxe. Esta máxima resolución da imaxe obtensemediante a multiplicación dos píxeles horizontaise verticais. Un píxel é a unidade mínimaque compón as imaxes dixitais, e a unión demillóns de píxeles conforma unha imaxe en calquerapantalla. En teoría,canto maior sexa a resolución dunha pantalla, máis píxeles, mellordefinición e maior nitidez terán as imaxesvisualizadas nela.

As pantallas de computador e dos televisores teñen diferentestipos de resolución. No caso de equipos informáticos,esta vén determinada pola capacidade da CPU (unidade deproceso) do computador, o cartón gráfico que se engadiuao sistema e o tipo de monitor elixido. Nalgunhas contornasgráficos, ao aumentar a resolución da pantalla, onúmero de elementos visibles e o espazo no escritorio docomputador é maior. Por tanto, unha boa resolución axuda aser máis produtivo, ao mesmo tempo que se visualizan de formaóptima páxinas web e os arquivos multimedia, comofotografías e vídeos.

HD Ready e Full HD

Utilízase a marca “HD Ready” para resolucións 1280×720 e “Full HD” para 1920×1080, esta última moi superior

Outro campo é o dostelevisores de alta definición (HDTV),onde destacan dúas resolucións principais: 1920×1080 píxeles(denominado 1080) e1280×720 (720). Cada unha destas resolucións pódese conseguirmediante a técnica progresiva (p) ou entrelazado (i). Adiferenza entre ambas radica en que mentres oprogresivo escanea e visualiza na pantalla todas as liñashorizontais en cada imaxe, o entrelazado usa unha tecnoloxíaconsistente en visualizar a metade das liñas como mediopara construír a imaxe: nunha primeira pasada visualiza as imparese logo, as pares. Por tanto, a tecnoloxíaprogresiva (p) ten unha maior resolución de mostraxe.

Hai que relativizar o efecto visual dos televisores de gran tamaño

Para facilitar a tarefa aosusuarios e que distingan as diferentes resolucións,utilízase a marca “HD Ready” para resolucións 1280×720e “Full HD” para 1920×1080, esta última claramentesuperior. O termo “Full HD” substituíuse nalgunhas marcas polo de HD “Ready 1080”, polo que se xera certa confusión. Cada unha destas marcas ten aindicación adicional (p) ou (i) para indicar se o escaneo dea imaxe é progresivo ou entrelazado.

Aspectos importantes

Ao adquirir unmonitor ou un televisor de pantalla plana, a resolución damesma é un dos aspectos máis importantes. O tamaño das televisións non determina a súacalidade, xa que esta vén fixada tanto pola súa resolucióncomo polas tecnoloxías utilizadas na captación evisualización da imaxe, como son o constraste, a cor,a nitidez ou o procesamiento da imaxe. Este feito é importantepara relativizar o efecto visual dos televisores de grantamaño.

Unha pantalla de grandes dimensións nun espazo reducido distorsiona a imaxe e cansa a vista

Na decisión de compra tamén interveñen outrosfactores. O principal é pensar onde se situará a pantalla na habitación ou salón, xa que isto deberíadeterminar as súas dimensións exteriores. A distanciaentre a pantalla e a situación do usuario ao vera televisión tamén resulta relevante, porqueo maior tamaño de pantalla pide maior distancia de visionadopara aproveitar a resolución.

Unha pantalla de grandes dimensións nun espazo reducidodistorsiona a imaxe e cansa a vista, ademais de evidenciartodos os defectos e as baixas calidades de emisión. Enxeneral, hai que respectar as distancias óptimas entre otamaño da pantalla e a distancia ao espectador. Segundoos expertos, para un tamaño de pantalla entre 30 e 37polgadas, a distancia óptima estaría situada entre 2 e 2,5 metros. A menos tamaño, menor distancia, e amaior tamaño, maior distancia.

TDT

O tipo de contido que se visualizará naspantallas tamén é un factor que se debe considerar. Na actualidade, a resolución das emisións da televisión dixital terrestre é baixa, á espera de que se consolide a TDT de alta definición ou HD-TDT, que dispón deunha calidade similar ao DVD. En España, asemisións de televisión dixital en alta definición non están estendidas aínda a todas as canles, frontea outros países onde estas emisións son máis frecuentes. É dicir, o feito de ter unha televisión máis grande e con máisdefinición non implica que se vexa mellor a deficiente resoluciónda TDT española.

Para visualizar cadeas de televisión mediante TDT, é suficiente unha calidade de resolución de pantalla “HD Ready”

En cambio, a visualización frecuente de películasen DVD (en especial en Blu-ray ),así como a utilización de consolas de videoxogosconectadas ao televisor, precisan de moita resolución eaceptan ben tamaños de pantalla grande. Por tanto, se sedará ao televisor algún destes usos, convén aspirar aomellor aparello posible.

A grandes liñas, para visualizar cadeas de televisiónmediante TDT e películas en formato DVD, unha calidade deresolución de pantalla “HD Ready” é máis quesuficiente. Pola contra, se se utilizan reprodutores Blu-ray ouése un gran afeccionado aosvideoxogos, as televisións HD Full son unha boa recomendación.

Finalmente, as conexións da pantalla taménson importantes, xa que limitan os usos aos cales pode destinarse o televisor. En xeral, deben dispor de varias entradasHDMI (conector multimedia de alta definición), entradas deaudio, saídas VGA, vídeo por compoñentes, S-Vídeo e SCART.Estes portos permiten sacarlle todo o rendemento, ao poderconectar diferentes dispositivos, como ordenadores, videocámaras,reprodutores de audio e vídeo, así como videoconsolas.