Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Mobuzz Tv, unha ‘tele’ na web 2.0

Trátase dun dos servizos pioneiros en canto a 'videoblogging' en España
Por José Antonio Gelado 28 de Decembro de 2007

O auxe dos contidos audiovisuais non colleu por sorpresaá empresa Mobuzz Tv. A medio camiñoentre un videobloge unha canle de televisión en liña, Mobuzz Tv nace en 2004, daman do empresario suízo Anil de Mello, como un proxecto de creaciónde contidos para teléfonos móbiles, aínda que finalmentediversificou a súa oferta en canto a formatos e contidos.

Img

Mobuzz Tv ofrece tres programas centrados en tecnoloxía,con versións en español (‘Dosediaria’), inglés (Dailybuzz)e posteriormente lanzouse outra en francés (Lebuzz).Non se trata de traducións da versión noutro idioma, senónque cada programa ten a súa propia presentadora e os seus contidosdiferenciados, e aínda que nalgúns casos poden coincidir naselección dalgúns temas, o tratamento é diferente.

As producións de Mobuzz Tv constan de episodios curtos, dunha duración non superior aos 5 minutos

As producións de Mobuzz Tv constan de episodios curtos, dunhaduración non superior aos 5 minutos. A estrutura estáformada por unha presentadora en plano medio e unha pantalla ou un fondovirtual que pode conter vídeos, páxinas web oucalquera tipo de imaxe.

O ton é informal e abórdanse de dous a catro temas de formacoloquial e directa. Este formato responde as esixencias de tamañoe duración que impoñen as trasmisiones en streaming e asdescargas para dispositivos móbiles, pero esixe unha menorprofundidade no tratamento dos temas, do mesmo xeito que ocorre conoutros formatos similares.

O contido de Mobuzz Tv está dirixido a un públicointeresado na tecnoloxía actual, que utiliza habitualmenteInternet e está adoitado dispor do computador e aconsola para o seu lecer.

A estrutura estáformada por unha presentadora en plano medio e unha pantalla ou un fondovirtual
En Dose ‘Diaria’ abórdanse temas deactualidade nos blogues, como ocanon dixital, os xogosen liña ou novos servizos web. Tamén teñen cabidabreves entrevistas, crónicas de eventos e outros contidos.

Os programas pódense ver directamente na web do programa eestán dispoñibles para a súa descarga en varios formatos, comoWindows Media Player ou Quicktime que permiten a súa reproduciónno computador, se se dispón dos programas e códecscorrectos.

Img

Tamén ofrecen outros formatos compatibles para o seuvisualización en consolas PSP, reprodutores iPod e numerososteléfonos móbiles. Para os afeccionados a unha maiorcalidade de imaxe, Mobuzz Tv ofrece un formato en alta definición(HD a 720 píxeles por polgada) para o seu mellor visionado enpantallas planas.

Visible desde iTunes

Como videoblog, Mobuzz Tv tamén ofrece distintos tipos desubscriciónsque permiten a descarga automatizada con programas que xestionenpodcasts, como Miro (antes coñecido como Democracy)ou iTunes entre outros.

O contido de Mobuzz Tv está dirixido a un público interesado na tecnoloxía actual, que utiliza habitualmente Internet

As producións de Mobuzz Tv atraeron tamén ointerese das axencias máis innovadoras, que apostanpor novos soportes e audiencias máis minoritarias, peroaltamente influentes. Marcas como Microsoft, Levi’s ou Disney hanpasado polas pantallas de Mobuzz Tv, e na actualidade a empresaplanea novas producións.

A oferta de Mobuzz Tv compleméntase desde finais de outubro de2007 cun informativo chamado ‘ONoticiero‘ que aborda, cun estilo similar e un ton máisserio, temas de actualidade en castelán.

Mobuzz Tv incorpora características de rede social, coscomentarios dos usuarios, e puxo en marcha o Newsroom2.0, unha zona na que os espectadores e os redactores podenpropor noticias para ser tratadas no programa, valoradas a través dos comentarios. É un modelo de redacción virtual ena que os espectadores forman parte do equipo de Mobuzz Tv e teñencerta capacidade de decisión nos contidos que apareceránna seguinte entrega.