Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Morreron os blogues?

Os blogues deixan de ser noticia mediática como método para comunicarse na Rede
Por Antonio Delgado 19 de Decembro de 2008
Img deadblogs portada
Imagen: Blake Patterson

Redes sociais como Tuenti,sistemas de micropublicación como Twitter e o auxe das plataformas de publicación de vídeoe fotografías compoñen un universo onde osblogues xa non son o único sistema que utilizan os usuariospara comunicarse. Ante tal situación, algúns comentaristas apresuráronse a cantar o final da blogosfera, ou cumunidad global de blogueros. É iso certo?

Enabril de 1997, DaveWiner comezou a escribir en Scripting. News, o primeiro blogue recoñecido como tal en Internet. Uns mesesmáis tarde, en decembro, Jorn Barger utilizou o termo“weblog” para describir o seu propio sitio, RobotWisdom, dedicado a recompilar as ligazóns máis interesantesdescubertos cada día.

Durantea “burbulla puntocom” a mediados dos anos noventa, osweblogs non recibiron a atención de usuarios, medios decomunicación e empresas. Con todo, por mor dadepresión xurdida na Rede debido á caída dasprimeiras “start ups” (empresas tecnolóxicas derecente creación), un movemento de profesionais e usuariosamateurs comezaron a utilizar os blogues como unha forma de conectarcon audiencias e redes de afeccións e inquietudes similares.

Desde o seu nacemento a blogosfera non parou de crecer e hoxe son centos de miles os blogues escritos en español

Enaqueles tempos, sobre o ano 2001, en España eraposible ler as últimas actualizacións de todos blogues enespañol (ao redor dunha vintena) nun mesmo día. Desdeentón, a blogosfera non parou de crecer e hoxe son centos demiles os blogues escritos en español. Acontecementos como osatentados do 11 de setembro de 2001, o afundimento de Prestige en2002 ou o atentado do 11 de marzo de 2004 en Madrid, revelaron queos blogues eran unha das ferramentas máis útiles parainformar e comunicarse na Rede. Comezouse a falar de“xornalismo cidadán”.

133 millóns de blogues

Obuscador Technorati publica desde o ano 2004 un estudoanual sobre o estado da blogosfera. Segundo os últimosdatos publicados este ano, Technorati ten indizados 133millóns de blogues desde 2002, dos cales 1,5 millóns escribironun post, ou entrada, no últimos sete días. Seestima que cada 24 horas escríbense 900.000 entradas.

A maior parte dos blogueros ten como obxectivo comunicarse e coñecer a persoas con intereses similares aos seus

Operfil dos blogueros non é homoxéneo, xa que estáformado por usuarios amateurs, profesionais e corporacións, coas súaspropios intereses e coberturas. Con todo, a maior parte dosblogueros fai blogues persoais, e o seu obxectivo non é outro quecomunicar e obter un impacto positivo nas súas vidas ao coñecer apersoas con intereses similares aos seus. Tamén buscandarse a coñecer e así ter maiores oportunidades de emprego ouautosatisfacción persoal.

Peroo tempo pasa moi rápido na Rede, e durante estes anosapareceron novos desenvolvementos que permiten formas de comunicacióndiferentes e non menos atractivas: agora os blogues nonson a única fórmula de comunicación e publicaciónque poden utilizar os usuarios. Vídeos, podcasts, álbumsde fotos e, sobre todo, as redes sociais e o “microblogging”convertéronse nos sistemas que maior crecemento estánexperimentando, moi por encima dos blogues.

A morte dos blogues?

Un provocador artigo da revista Wired argumentaba que os blogues son unha moda que terminou

Unartigo publicado fai un par de meses polo comentaristaPaul Boutin na revista Wired argumentaba que osblogues son unha moda que terminou. A súa substitución, a dicir doautor, atoparíase nas redes sociais e noutrossistemas de publicación máis rápidos, intuitivose multimedia que os esforzados textos dos blogues. O artigo,escrito en clave provocadora, esgrime que un dos grandes gurúsdo blogueo, JasonCalacanis, decidiu pechar o seublogue por considerar que non lle achegaba nada novo.

Eno fondo da polémica que provocou o artigoestá o feito de que os blogues son unha ferramenta sinxela ebarata para publicar e adquirir notoriedade en Internet, mesmodemasiado, xa que a falta de implicación e paixón demoitos usuarios fixo que a maioría dos blogues queábranse deixen de actualizarse ao pouco tempo, enchendo a Rede depáxinas irrelevantes que entorpecen o labor dosbuscadores, o que se coñece como infobasura.

Máisrápidos, máis sinxelos, máis sociais

Acontrapartida aos blogues áchase en novos servizos querequiren menos paixón, un menor esforzo e procuran unhasatisfacción social inmediata. Servizos de redes sociaiscomo Facebook ou Tuenti permiten entrar en contacto con amigos egrupos onde se intercambian opinións e realizan accións en comunidade,unha experiencia máis gratificante que os, ata certopunto, solitarios blogues.

Poroutra parte, sitios de publicación de contido multimedia comoYoutube para o vídeo, ou Flickr para as fotografías,entre outros, convertéronse en ferramentas moi utilizadas paracompartir contidos persoais. Finalmente, a chegada do sistemade microblogging “” Twitter supuxo un achegamento aodía a día de cada un dos internautas, que podencompartir o que están a facer ao segundo cos seus grupos deinterese.

Desacordo dos expertos

Os blogues do arxentino HernánCasciari áchanse entre os máis exitosos. A Casciari os seusblogues sérvenlle para dar renda solta ao seu traballo como cronista eescritor e permítenlle publicar en papel as súas novelas, dada o seu actualpopularidade en liña. Precisamente falousobre a hipotética morte dos blogues en clausúraa deEvento Blogue 2008, aprincipal reunión de blogueros en España eLatinoamérica.

Algúns expertos consideran que os blogues perderon certa función social de nivel máis superficial, como a comunicación inmediata cos amigos

Casciariopina que os blogues non están mortos, senón que o que haacabado foi a súa repercusión mediática, debido a queo seu uso estendeuse entre o resto da sociedade. Para Casciari,os blogues non son máis que unha ferramenta na que se apoianos profesionais e usuarios con inquietudes para dar a coñecer ostemas dos que son expertos, e celebra que se aparten por fin do foco mediático.

Outrosanalistas como Enrique Dans apoian estas teses e consideran que osblogues simplemente integráronse no tecido social ecomunicativo, polo que a súa visibilidade é menor, pero non o seuactividade. “Que haxa alternativas aosblogues á hora de crear unha presenza na web é algo bo, quenon fai senón reflectir a progresiva madurez de Internet e o papelcrecente que a Rede xoga nas nosas vidas”, opina Dans nunha. entrada do seu blogue.

Poro seu parte, José Luís Orihuela, profesor da Facultade deComunicación da Universidade de Navarra e estudioso dosblogues, comentana súa páxina que esta ferramenta supuxo un cambio ena forma de comunicación, e que se fixo cunha funciónsocial que ata a súa aparición estaba encargada aos medios decomunicación masivos.

Outrosexpertos, con todo, van un pouco máis aló e pensan que os blogues perderon una certa funciónsocial de nivel máis superficial, como é a comunicacióninmediata cos amigos, que pasa a sustentarse en Twitter, Facebookou Tuenti. Así, o blogue quedaría como unha ferramentamáis reflexiva e opinativa para aqueles que teñen algo quedicir e que consideran interesante.