Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Navegación privada en Internet

Os principais navegadores contan cun "modo privado" de uso que resulta moi útil en determinadas situacións
Por Jordi Sabaté 2 de Setembro de 2010
Img navegaci enprivada portada
Imagen: Ed Yourdon

A privacidade, un valor en constante debate na era das telecomunicacións, non só afecta ousuario nas redes sociais e nos servizos en liña, senón quetamén debe coidarse no computador, xa sexa propio ou compartido.Os rastros das páxinas polas que pasa o navegador poden serfonte de problemas ou conflitos persoais, profesionais e mesmopenais en determinadas situacións. Para preservar a súa intimidade, ointernauta dispón de diferentes ferramentas que lle permiten navegarpola Rede sen intromisións, á vez que evita que os seus datos poidan chegar a terceiros.

Pese ao mito que apunta a que o“modo privado” de navegación só se usa para acceder a contidos deadultos, son infinitos os supostos e situacións en que resultafundamental preservar a intimidade ao navegar. Con iso ponse a salvo datos e informacións de propiedade exclusiva do usuario, xa que a navegación web forma parte do quefacer cotián de moitos internautas, mesmo nas súas horas de traballo.

Todo profesional necesita pausas na súa actividade. Os expertos recomendan parar e desconectar en pequenos lapsos ao longo da xornada. Durante os mesmos, tal como demostra un estudo da Fundación Mozilla, é habitual consultar ossitios en liña para os fins máis variados. Pedirlle aun oficinista que use o computador da empresa en exclusiva paratarefas laborais durante oito horas seguidas antóllase case unhaquimera cando calquera dato ou dúbida consúltase en sitios comoGoogle, Google Maps ou Wikipedia, mentres que as xestións bancarias ou os encargos levan a cabo mediante aplicacións web.

Para evitar situacións polémicas, os “modos privados” de navegación non rexistran as páxinas que visita o usuario

No entanto, nalgunhas empresas serevisan e monitoran os historiais de navegación dostraballadores en busca de indicios de mal “uso” docomputador, en ocasións, para apoiar argumentos que xustifiquen un despedimento. Para evitar situacións tan polémicas, os navegadores contan cos denominados “modos privados” de navegación, que non descargan cookies ao computador, nin rexistran as páxinas que visita o usuario.

Estas ferramentas resultanaínda máis útiles cando o computador se comparte, como sucedeen numerosas oficinas onde se traballa por quendas. En tales casos, é aconsellable que determinadas accións na Rede fáganse en“modo privado”. Non parece demasiado sensato realizarxestións bancarias, usar as claves persoais de modo aberto ou acceder á páxina de correo web persoal se se descoñece quen sentará despois fronte ao computador e usará o mesmonavegador.

Medida adicional de seguridade

O mesmo pode aplicarse respecto aoemprego de computadores nos cibercafés, computadores compartidos deximnasios, hoteis, etc., onde o tráfico de persoas é continuo.Nestes últimos casos, ademais, o uso deste xeito de navegacióné un elemento adicional, case fundamental, de seguridade. Aaplicación do “modo privado” é sinxela e reversible ena maioría dos navegadores para evitar talessituacións.

A navegación en modo privado é unha axuda complementaria para manter a privacidade do internauta en redes sociais e servizos web

Doutra banda, a navegación en modoprivado é unha axuda complementaria para manter aprivacidade do internauta en redes sociais e servizos web. Aínda quenon serve para protexer as informacións e contidos que o usuarioexpoña nestes sitios, xa que isto depende da súa propiavontade de mostralos e dos niveis de seguridade dasplataformas, si permite evitar as cookies que envían osservizos e que identifican o seu computador.

A navegación privada tamén evita que ocomputador garde arquivos temporais que poderían conter algún tipo de programa espía, así como os historiais de navegación e descargas. Deste xeito é máis difícil que algún software maligno instalado no computador rexistre datos sobre os hábitos de navegación dousuario, que logo poidan servir para cargarlle de correo lixo oufacerlle vítima do phishing. Este tipo de estafas basean os seus acertos na enxeñaría social e no coñecemento dos hábitos do usuario.

O “modo privado” nos navegadores

  • Internet Explorer 8. O navegador de Microsoft dispón de varias ferramentas para navegar de maneira privada. Todas se comprenden no modo “InPrivate”: “exploración”, “filtrado” e“subscrición”. Cando se activa a “exploración”, o navegador nongarda o historial de navegación, as cookies nin datos de formulariosou contrasinal. Ao finalizar a sesión, borra de maneira automática todosos arquivos temporais creados, co cal non deixa ningunha evidenciaaccesible sobre a navegación.

    O “filtrado” permitenavegar por páxinas web e á vez determinar que datos sobre anavegación poden quedar rexistrados en tales páxinas, de modo que seevite que vaian parar a terceiros sitios e plataformas que recompilandatos do usuario, como poden ser Google ou Facebook en determinados supostos. A “subscrición” é unha plataformade instalación de aplicacións adicionais que complementa ao filtradocon maiores capacidades.

  • Mozilla Firefox. Este navegador adoptou o “modo privado” despois de que o fixese InternetExplorer e aplícao agora nas súas versións máis modernas. Actúa do mesmo xeito que o navegador de Microsoft en exploración “” e seactiva desde o menú de ferramentas. Con todo, avisa de quedeterminados datos quedarán no computador a pesar de navegar en“modo privado”. Así ocorre cos novos marcadores engadidos ábarra de favoritos do navegador ou cos arquivos descargados e quenon vaian destinados ao cartafol de temporais “”, senón a un uso normal.

    Firefox complementao seu modo privado de navegación con diversas extensións, que protexen os datos persoais na navegación porpáxinas web que permitan a terceiros saber por onde se move ousuario. Este é o caso de Non. FB Tracking, que oculta o rastro do usuario nas páxinasque teñen FacebookOpen Graph. Outra aplicación, similar neste caso ao filtradode Internet Explorer, é NonReferrer, que evita que os sitios web poidan derivar aterceiros os datos do usuario.

    Doutra banda, no seu apartado de seguridade do menú superior(Preferencias > Seguridade), Firefox dispón dun sistema de navegación baixo unha clave mestra que só coñece o usuario. Este sistema posibilita quepóidanse introducir todo tipo de contrasinais e datos en calqueraservizo, xa que só se farán visibles tras escribir a clavemestra. Hai que procurar non perdela ou, pola contra, non se poderáacceder a ningún tipo de dato privado.

  • Chrome. O navegador de Google achega un modo similar denominado “modo incógnito“. Ademais, Chrome ten unha ampla gama deposibilidades para personalizar a privacidade da navegación, quemerece a pena estudar desde o seu menú de preferencias antes de empezara usalo. Unha das extensións para este navegador é “Autonito“, que activa a navegación privada por defecto.

  • Safari. O navegador de Apple ten un “modo privado” que se aplica desde o menú da barra superior.