Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Navegadores paira teléfonos móbiles

Os navegadores adáptanse á incorporación de conectividad wifi nos móbiles
Por Benyi Arregocés Carrere 26 de Novembro de 2008
Img movilnav portada
Imagen: Opera

Con quese pode navegar por Internet nun móbil? Variosprogramas peléxanse por conquistar aos usuarios con propostas quebuscan un comportamento similar ao dos navegadores de escritorio,con manexo de aplicacións web e reprodución de vídeosde Youtube. En definitiva, supoñen una adaptación gráficaás diminutas pantallas dos “smartphones”.

Problemas de accesibilidade

A navegaciónnun teléfono móbil é diferente que nun computador,e iso nótase ao acceder ás páxinas web, onde se produceuna distorsión gráfica do deseño. En primeirolugar porque a pantalla é moito máis pequena, o quexa condiciona a distribución dos contidos. Tamén porque nodeseño inicial dunha gran parte dos sitios web non se tivoen conta a posibilidade de que no futuro visualizásense en terminaismóbiles.

No deseño inicial dunha gran parte dos sitios web non se tivo en conta a posibilidade de que no futuro visualizásense en dispositivos tan pequenos

De feito, undos hándicaps destes sitios radica en que cando se entra desdeun móbil só se ve una pequena parte daimaxe completa. Ademais, inflúe a constatación de que a maiorparte dos móbiles non dispón dun teclado completo, senón que empregan os métodos predictivos do sistema T9.

Paira tratar desaír ao paso destes inconvenientes, os novos navegadoresrecorren a sistemas de enfoque intelixente, que permiten contemplaruna panorámica xeral da páxina e despoisampliar a zona que o usuario desexe, de forma que o tamañoda letra adquira unhas proporcións legibles.

Por estarazón, tamén resultan máis cómodos os”smartphones” que contan cun lapis ópticoou que se poden manexar cos dedos como o iPhone. Outro dosaspectos que marca a diferenza é si soportan o formato dereprodución multimedia Flash,moi presente na Rede co fin de mostrar vídeos.

A oferta de navegadores paira móbiles divídese en función dos sistemas operativos, e non abunda osoftware que se adapte a varios deles. Así, as opciónsdo consumidor restrínxense. As excepcións son Opera Mobile eSkyfire, compatibles con Windows Mobile e Symbian, e Opera Mini, omáis versátil debido a que se programou en Xava .Esta situación contrasta co que sucede nos computadoresde sobremesa, onde programas como Firefox, Opera ou Safari pódensedescargar en versións paira distintos sistemas operativos.

Opera Mobile

OperaMobile é o líderno segmento dos navegadores paira “smartphones” oumóbiles de última xeración, cuxas capacidades se asemellan ás axendaselectrónicas.Atópase dispoñible paira os sistemasoperativos WindowsMobile, Symbian e UIQ (una versión modificada de Symbian).

Opera Mobile lembra as direccións que se han tecleado anteriormente paira favorecer un acceso máis rápido aos sitios

Operaé una empresa norueguesa cuxa presencia dentro dos navegadores pairaordenador é minoritaria, a pesar da calidade do seu produto. Con todo, labrouse un oco dentro do segmento dirixido a teléfonosmóbiles e axendas electrónicasprecisamente grazas a OperaMobile.

Trátase dun software de pago, 19 euros, queten un período de proba gratuíta dun mes. Entre as súascaracterísticas, destaca que é compatible con sitios queempreguen Ajax.Ademais, lembra as direccións que se han tecleadoanteriormente paira favorecer un acceso máis rápido aossitios e permite navegar a través de pestanas.

Se se instala nun teléfono con pantallatáctil, un dobre clic do lapis óptico equivalea ampliar a zona paira una lectura máis cómoda. Na súa contra atópase que o soporte paira o formato multimedia Flashquedouse na versión 7, polo que vídeos en versiónsposteriores non se poden reproducir.

Opera utiliza os seus servidores como intermediarios na carga das páxinas e envía despois una versión comprimida das mesmas aos usuarios

Nas súas últimasversións de proba, agora traballa na 9.5, introduciu os”widgets“,pequenas aplicacións que os usuarios poden engadirpaira manexar determinados sitios, como Twitter,ou que ofrecen servizos útiles como un reloxo. Trátase asídunha forma de incrementar as funcións do navegador ou depersonalizalo, ao estilo dos complementos nos navegadores deescritorio.

Proximamente quérese engadir a leste navegador o soporte paira GoogleGears e OperaLink. Gears permiteutilizar aplicacións sen necesidade de que se estea conectado áRede, mentres que Opera Link sincroniza as direccións favoritasentre todos os navegadores desta empresa que manexe o usuario.

Skyfire, a rapidez por bandeira

Skyfire envía comprimidas as páxinas que piden os usuarios tras procesalas nos seus servidores co mesmo motor que Firefox

Skyfireé un navegador paira móbiles que está en fase deprobas aberta e un dos máis rápidos dentro destetipo de programas. Realizáronse probas paira comparar o seurendemento, por exemplo una que mediu os temposde carga de páxinasweb do Safari do iPhone, de Skyfire e de Opera Mobile 9.5.1 Beta.Skyfire foi o máis rápido en todos os casos, con diferenzasconsiderables respecto dos seus rivais.

Isto débese a que o seu modo de funcionamento diferénciase da competencia e permítelle obter maior velocidade nacarga das páxinas. Skyfire actúa deintermediario, como Opera Mini, e envía comprimidas aspáxinas que piden os usuarios tras procesalas nos seusservidores co mesmo motor que Firefox.

Non se trata dun navegador apropiado paira realizar trámites seguros, como entrar na conta bancaria ou comprar por Internet, pero si dunha moi boa opción paira acelerar a navegación desde os móbiles

Por esta razón, non se trata dun navegadorapropiado paira realizar trámites seguros, como entrar naconta bancaria ou comprar por Internet, pero si dunha moiboa opción paira acelerar a navegación desde osmóbiles.

Este programa atópase dispoñiblegratuitamente paira os dispositivos dotados de Windows Mobile ouSymbian desde o pasado mes de setembro, aínda que, de momento, sópaira os usuarios que proporcionen un número de teléfonodos Estados Unidos.

A súa apostaconsiste en mostrar os sitios web tal e como se concibiron paira aspantallas de computador. Desta maneira, con esta aplicación non se necesita utilizar as versións móbiles dos sitios, quexeralmente ofrecen menos posibilidades. Así, Skyfire soportaFlash, QuickTime, Windows Media e Ajax, o que permite podervisualizar vídeos e traballar con aplicacións web.

Na parte superior ofrece una barra dedireccións e procura, que denomina “SuperBar”, eque suxire direccións posibles mentres se escriben. Xusto debaixo pódese acceder aos favoritos e ao historial, nunha estrutura depestanas. Ademais conta cunha pantalla de inicio con enlacesútiles.

Outros navegadores

Comonos sistemas operativos de escritorio, nos móbiles cadaun conta co seu navegador incluído por defecto, que non adoita sercompatible con outras plataformas: InternetExplorer Mobilepaira Windows Mobile, Safaripaira o iPhone,ou o navegador de GoogleAndroid,que se basea no motor WebKit,igual que Safari. Como motor dun navegador enténdese o núcleoduro do programa.

Paira finais de ano, Microsoft anunciou una versión actualizada de Internet Explorer Mobile e adaptada á reprodución de vídeo en Flash

InternetExplorer Mobile resalta polas súas deficiencias. Quedousebastante desfasado porque se basea no motor da versión 4paira escritorio, que se creou en 1997. Isto provoca que moitaspáxinas non se vexan ben debido a que fai 11 anos este programaapenas respectaba os estándares da Web. Este éun dos factores que propiciou o éxito de Operadentro do sistema operativo Windows Mobile.

Paralelamente,Microsoft probou outro navegador, denominado Deepfish, quetraballaba de forma similar a Opera Mini ou Skyfire, é dicir, medianteservidores que intermediaban entre os sitios web e os usuarios pairaaxilizar a carga de páxinas. Con todo, canceloueste proxectorecentemente.

Paira finais de ano, a compañíaestadounidense ha anunciado una versión actualizada deInternet Explorer Mobile, adaptada a Flash pero sorprendentementebaseada no motor da versión 6 paira escritorio, que datade 2001, en lugar de no último estable, o 7.

Doutra banda,o Safari de iPhonedestaca entre os sistemas operativos incluídos por defecto. Permiteabrir até oito pestanas á vez e benefíciase do sistematáctil deste teléfono para que agrandar o tamaño da pantalla sexa una tarefa áxil e sinxela. A pesar de queé compatible cos sitios que empregan Ajax, a súa principal carenciareside en que non reproduce Flash, fóra dos vídeosde YouTube, pero a cambio xestiona Quicktime, tecnoloxíamultimedia propiedade de Apple.