Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Novas aplicacións para iPhone e iPod Touch

Aumenta o número de programas deseñados para sacarlle o máximo partido ao teléfono e ao reprodutor multimedia táctil de Apple
Por Antonio Delgado 2 de Marzo de 2009
Img iphone
Imagen: Karen

A tenda en liña de aplicacións para os iPhone e iPod Touch de Appleconverteuse en pouco tempo nunha das principaisrazóns para utilizar estes dispositivos. Iso é debido á grancantidade de utilidades novas creadas por terceiros e pensadas paraespremer ao máximo todas as súas funcionalidades.

O teléfono móbil de Apple, iPhone, e o seu reprodutormultimedia, iPod Touch, contan desde o pasado mes de xullo cunhapáxina web oficialdesde onde descargar numerosos programas que logran que estesdispositivos non se limiten a ser só un teléfono ou unreprodutor de MP3 e vídeos, e convértanse en pequenoscomputadores con múltiples funcionalidades. Ditatenda conta con máis de 15.000 aplicacións e ata opasado mes de xaneiro realizáronse máis de 500millóns de descargas, segundo datos feitos públicos pora compañía.

Entre as aplicacións para descargar atópanse algunhasgratuítas e outras de pago, e tamén as hai realizadas polapropia Apple e por terceiros. Neste artigo faise unhaselección dalgunhas das máis notables que podenatoparse para a súa descarga.

 • WordPress:esta aplicación oficial gratuíta permite xestionar os bloguescreados coa plataforma de creación de bitácorasWordPress. Entre as opciónsdispoñibles atópase a posibilidade de crear un blogue desde odispositivo móbil, configurar as opcións do blogue, editar ecrear novas entradas e editar categorías e etiquetas. Taménleva unha opción para incluír nas entradas imaxesque se atopen dispoñibles desde a colección de fotos dodispositivo.

 • PixelPipe:esta aplicación gratuíta permite compartir fotografías,vídeos, audio e texto en máis de 60 redes sociaise plataformas multimedia e de blogues. PixelPipe para iPhone é undistribuidor de contidos pensado para que os usuarios poidanenviar facilmente as súas actualizacións desde este tipo dedispositivos e poidan tamén acceder a multitude de contidosmultimedia sen necesidade de telos cargados no teléfono,vía streaming. Recoméndase usala con tarifa plana de datosou conexión wifi para evitar facturas escandalosas.

 • MiGhtyDocs:aplicación gratuíta pensada para ler documentos de Google. Docs sen necesidade de estar conectado a Internet. A aplicaciónconéctase previamente a Google Docs e descarga os documentos paraa súa posterior visualización. A pesar destas vantaxes, non éposible realizar modificacións nin crear documentos novos.

 • Byline:esta aplicación de pago está pensada para sincronizarunha conta no lector de RSS GoogleReader e acceder aos feeds desde o iPhone e o iPod Touch.Entre as opcións soportadas está a de poder marcar comofavoritos os feeds seleccionados e compartilos con outros usuarios.A aplicación ten un prezo de 2,99 euros.

 • Evernote:trátase dunha das mellores aplicacións gratuítas dispoñiblespara iPhone e IPOD Touch, xa que permite enviar fotos e anotaciónstomadas desde estes dispositivos. Esta versión estápensada para capturar notas, fotos ou sons no momento en que seteña unha idea ou se queira escribir apuntamentos dun acontecemento. Osdatos almacenados están dispoñibles a través daaplicación ou mediante a páxina web de Evernote. Eneste sentido, outra aplicación para tomar notas e crear listase recordatorios é a versión para o iPhone de Remember. the Milk.

 • Twitterfon: estaaplicación gratuíta é un cliente para Twitter que destacarespecto doutros clientes dispoñibles para iPhone e iPod Touch polo seusinxeleza de uso. Dispón dun buscador para atopar amigos, unsistema para inserir imaxes e un navegador para avisualización das imaxes e links enviados poroutros contactos.

 • Remote:aplicación gratuíta creada por Apple que permite controlar deforma remota mediante wifi o acceso á libraría de músicapresente en iTunes, así como os altofalantes conectados medianteAirTunes. A aplicación é capaz de conectar cunha libraríamultimedia iTunes que estea instalada tanto en computadores consistema operativo Windows como Mac VOS, permitindo que iPhone e iPodTouch queden enlazados coa aplicación para o seu controlremoto, a modo de mando a distancia. Outra aplicación similaré SimplifyMedia.

 • GoogleEarth: a pesar de que Google Maps vén incluído de serie eno iPhone, esta aplicación gratuíta incorpora funcionalidadescomplementarias ao servizo de mapas de Google. Con Google Earth paraiPhone, os usuarios poden dispor de vistas en tres dimensións evisualizar diferentes tipos de capas de datos, como Panoramio.Tamén localiza a posiciónactual do usuario e realiza procuras de lugares e negocios.

 • Last.fm:unha aplicación gratuíta para iPhone e iPod Touch queenlaza co servizo de música personalizada mediantestreaming Last.fm.Esta radio. intelixente permite aos usuarios acceder a unha base decancións en función dos seus gustos e a selección demelodías que previamente escoitou. A versión parao iPhone incorpora información como datos dos artistas ecancións que están a soar, así como a posibilidade deir á tenda iTunesMusic Store para a adquisición das cancións e de entradas para próximos concertos.

 • Stanza:é unha aplicación gratuíta para ler libroselectrónicos desde o iPhone. A pesar de non dispor duncontorna gráfica sinxelo, a súa usabilidade como lector de ebooksestá moi conseguida. Os libros poden descargarse desde unhabase de datos en liña da aplicación ou ben é posible crearlibros compatibles con Stanza mediante un programa de escritorio paraos sistemas operativos Windows e Mac Vos X.

  Cazar melodías ao voo

  “De que me soa esa canción?” Éunha reflexión que a maioría dos usuarios fixéronse algunha vez na vida. Ata a chegada de Internet e atelefonía móbil había conformar se con preguntara algún amigo ao cal se tarareaba, con maior ou menorgracejo, a melodía en cuestión, a ver se o amigo lembrábaa.

  Actualmente existe unha funcionalidade chamada Shazamque caza as melodías ao voo e devolve o seu títuloe o artista que a canta. Shazam activa a gravadora do teléfono,captura un anaco de melodía e comprímea nun arquivo de audio.Logo pásaa a Internet e compáraa con distintas bases de datosde melodías e tons para situala. Unha vez achada,ofrece a información ao usuario.