Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Novas tarifas para chamar máis barato en Europa

Os operadores de telecomunicacións baixan as súas tarifas de voz, mensaxes curtas e datos para adecualas á nova regulación
Por Antonio Delgado 18 de Xullo de 2012
Img tarifas roaming portada
Imagen: Global X

Desde o 1 de xullo, ospaíses membros da Unión Europea, contan con novos prezos de roamingpara voz, mensaxes curtas e datos, grazas a unha recenteregulación aprobada pola Comisión Europea. Estas novas tarifas baixan o custo de utilizar o móbil noutro Estado membro daUnión Europea e noutros países tamén europeos como Suíza. Aactual regulamentación marca un límite no prezo de datos,SMS e chamadas enviadas e recibidas para o próximos tres anos,cunha rebaixa progresiva para os seguintes dous anos. Este artigodá noticia das principais ofertas dos operadores de telefonía para competir no novo ámbito tarifario.

Segundo cálculos da Comisión Europea, a rebaixa das tarifas de roaming pode significar ata 200 euros de aforro en vacacións por cada familia europea

Segundo cálculos de operadores como Movistar ou Vodafone, cadausuario de smartphone gasta entre seis e once megabytes de datos por díaen roaming. Para eles, coa regulación aprobadaleste mesmo ano, o prezo máximo de datos é de 70 céntimos de euro pormegabyte, nove céntimos por cada mensaxe curta enviado e29 céntimos por minuto ao realizar unha chamada telefónica.Ademais, os consumidores europeos contan cun servizo regulado queavisa por mensaxe curta cando o consumo realizado en roaming superaos 50 euros. Segundo estimacións daComisión Europea, esta rebaixa pode significar ata 200 euros deaforro en vacacións por cada familia europea.

Os operadores detelecomunicacións adaptaron as súas tarifas para facer fronte a esta regulamentación. De forma xeral, todos ofrecen lesteprezo para adaptarse a ela, pero tamén lanzaron algúnsplans e ofertas que agrupan paquetes de voz e datos para o seu usodiario desde calquera país de Europa.

Principais ofertas

  • Movistar, a marca enEspaña de Telefónica, ofrece para os seus clientes unha tarifa denominada DataTraveller cun prezo de dous euros por cada 25 megabytesconsumidos ao día desde calquera país de Europa. Este novo plan deprezos supón un custo inferior respecto ao límite fixado pola UniónEuropea.

  • O operador Vodafoneconta cunha tarifa denominada “Falare Navegar en Europa” cun importe de catro euros por cada díautilizado. Inclúe por xornada 20 minutos de chamadas,20 mensaxes curtas e 20 megabytes de navegación por Internet.No caso de que o consumidor exceda estes límites, tarifarasesegundo o máximo permitido pola Unión Europea no caso de que ousuario non dispoña doutro prezo de roaming de Vodafone, como odenominado Passport.

  • Orange, o terceirooperador por cota de mercado, propón a tarifa “Travel“,que por un euro ao día ofrece cinco megabytes de datos e por outro eurodiario comprende un desconto do 50% en todas as chamadas realizadasdesde Europa respecto ao máximo permitido; é dicir, 14,50 céntimos porminuto ou catro céntimos por minuto por recibir chamadas. O prezo porexceder o plan de datos é dun euro por cada bloque de 5megabytes. Do mesmo xeito que o importe diario de Vodafone, só págase cadadía que se utiliza.

  • Yoigo habaixado as tarifas de chamadas en roaming ata os 17céntimos por minuto, aos que hai que sumar un establecemento dechamada de 12 céntimos. Respecto do seu plan de datos, rebaixa o custode conexión a Internet ata situalo no máximo permitido, é dicir0,70 euros por megabyte, o prezo establecido pola Unión Europea.

Operadores virtuais

Pola súa banda, algúnsoperadores virtuais en xeral non introducen ningún tipo de ofertaespecial e axústanse, iso si, aos mandamentos e límites fixadospola Comisión Europea.

Lebara, un dos máis utilizados enEspaña, dispón dos seustarifas de roaming para voz e datos en Europa co máximoestablecido pola UE.

O mesmo ocorre con Simyo , quenmantén estesprezos máximos da Unión Europea en roaming para chamadas devoz, SMS e datos.

O operador virtual Lyca Mobile, o demaior número de clientes no noso país, nonconta coa súa páxina web actualizada ás novas tarifas daUE. aínda que ofrece algunhas ofertas puntuais polo uso de roaming: As chamadas de roaming cobraranse 0 ? / min durante os primeiros 60 minutos cun establecemento de chamada de 0,09 euros (IVE incluído). Pasados os primeiros 60 minutos, cada minuto cobrarase a 0,09 euros (IVE incluído). A menos que a oferta sexa retirada, será válida desde o 01/07/2012 ata o 31/07/2012.