Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Novas tarifas para conectarse a Internet por móbil en Europa

Unha nova regulación europea pon límites aos prezos polo consumo de datos desde móbiles nos países da UE
Por Antonio Delgado 23 de Maio de 2012
Img cambios roaming ue portada
Imagen: Gilles Klein

Viaxar pola Unión Europea está ao alcance de todos os petos grazas á aperturade fronteiras e visados, áproliferación dunha maior oferta e, en especial, á aparición de liñasaéreas de baixo custo.Con todo, en materia de telecomunicacións, os prezosque se cobran polo acceso á Rede parecen feitos a medida duns poucos adiñeirados. Neste artigoexponse as novas decisións tomadas pola ComisiónEuropea para que o roaming nos países comunitarios abarátesede maneira sensible.

As chamadas de voz e SMS baixaron progresivamente de custo en Europa grazas a varias directivas da Unión Europea

Un dos maioresinconvenientes de utilizar o móbil fose do país está asociado ao custoextra que aplican os operadores aos usuarios por seguir co emprego dos seusservizos máis aló das fronteiras nacionais. É o que se coñececomo servizos en roaming. ou itinerancia.

As chamadas de voze SMS baixaron progresivamente de custo en Europa grazas a varias. directivas da Unión Europea. Con todo, o prezo de acceso ás redes móbiles cando se está no estranxeiro é demasiado caro como para ser unha opción válida cando se fai turismo ou se está de viaxe de negocios. Istotradúcese en que infinidade de servizos que poderían resultar moi útiles, como os geolocalizados e a información de lecer, fanse prohibitivos polas tarifas de roaming.

Custosprohibitivos

O custo habitual,sen bonos ou outras ofertas temporais presentadas polos operadores,está situado en 11,8 euros por megabyte de datos consumido, conimpostos incluídos. É un prezo totalmente prohibitivo. Por tanto,se non se quere sufrir un susto na factura telefónica -cada vezmáis habitual debido ao uso de smartphones con conexión permanente aInternet-, é mellor ao viaxar ao estranxeiro aproveitar redes wifiabertas ou públicas ou, para estancias máis longas, comprar un cartónSIM de prepagamento dalgún operador local.

Img datos roaming
Imaxe: Ed Yourdon

Neste sentido, aUnión Europeaxa impuxo en 2010 unha regulación para que os usuarios demóbiles tivesen por defecto un límite de gasto de 50 euros ao messen IVE en roaming. Desta forma, limítase o posible gasto extranon previsto por facer un emprego habitual do teléfono nun paísestranxeiro.

Trátase dunhasituación cada vez máis insustentable, se se ten en conta que asprevisións auguran que en 2020 a metade dos 500 millóns decidadáns da Unión Europea disporándunha conexión móbil de 100 Mbps. Sería, coas tarifasactuais, coma se vendésense Ferraris para circular só porestradas comarcais.

A UE fixa osprezos máximos

Para acabar con estaparadoxo, a Unión Europea haaprobado unha nova regulación dos prezos nos seus países membros na quepor primeira vez estipúlase o prezo máximo comerciante polo miúdo polo uso dedatos en itinerancia. Esta regulación, que abarca o período entre2012 e 2022, terá unha revisión en 2015 para adecuarse árealidade do mercado nese momento.

A partir do 1 de xullo, o prezo de datos pasará dos 11,8 euros a como máximo de 70 céntimos de euro por megabyte para 2012

A partir do 1de xullo de 2012, o prezo de datos será como máximo de 70céntimos de euro por megabyte para este ano e cunha reduciónprogresiva para os seguintes dous anos: o custo en 2013 será de45 céntimos e de 20 céntimos en 2014. Ademais, esta regulación tamén contempla unharebaixa progresiva nas chamadas recibidas e enviadas, así como enSMS para o mesmo período. Por exemplo, realizar unha chamada dentroda Unión Europea custará desde este verán 29 céntimos de euroe 19 céntimos en 2014. Con todo, a organización de consumidores Facua denunciou que estas tarifas seguen sendo excesivamente altas e mesmo superan ás ofertas dalgúns operadores.

Segundo recolle oblogue da Comisióndo Mercado das Telecomunicacións (CMT), para 2014 a UniónEuropea tamén aprobará outra serie de medidas que fará que osusuarios teñan un maior número de opcións á hora de conectarsea unha rede de datos en roaming. Estas disposicións están apoiadas porreguladores nacionais, como a propia CMT en España.

Elixir o operador no estranxeiro

Unha das medidasque se contemplan a partir de 2014 é permitir aos usuariosque poidan elixir o operador no estranxeiro co que queiran utiliza o plan de datos. Deste xeito, non quedan exclusivamente enmans do seu operador nacional e daqueles operadoresinternacionais con quen establecese un acordocomercial, como sucede na actualidade. Ademais, esta elección nonterá custo adicional para os consumidores, que poderán elixir enfunción de ofertas ou outras vantaxes.

Outra medida prevista para o acceso a datos móbiles no estranxeiro a partir de 2014 é a posibilidade de contratar o servizo de datos cun operador local

Outra disposición previstapara o acceso a datos móbiles no estranxeiro é a posibilidade decontratar directamente o servizo de datos cun operador local,sen ter que cambiar de operador, cartón SIM ou número de teléfono.É dicir, con esta liña baseada na tecnoloxía LBO (“localbreak out”), os europeos poderán utilizar o seu propio operador pararealizar e recibir chamadas de voz, ou mensaxes SMS, e ao mesmo tempoadquirir un cartón no destino para o emprego de datos a un custosimilar ou igual ao dos cidadáns dese país. Unha medida que podeser recomendable para usuarios con dispositivos móbiles con acceso adatos como tabletas e computadores portátiles.