Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O fin do roaming: un obxectivo posible?

A Comisión Europea e as operadoras manteñen un pulso sobre a creación dun mercado europeo do móbil con tarifas unificadas
Por Jordi Sabaté 30 de Xaneiro de 2013
Img finroaming portada
Imagen: Dan Brickley

Os cidadáns da Unión Europea (UE) rexémonos por leis e normas que proceden dunha única directriz, co fin de que, a efectos prácticos, todos vivamos baixo un mesmo estado e con equivalencia de dereitos. Con todo, os países do espazo de Schengen gozan de liberdade de circulación de persoas e mercadorías, pero non de datos nin ondas. Cando un europeo cruza as fronteiras do seu país, vese obrigado ao pago dun extra, chamado roaming, por chamar por teléfono ou acceder a Internet desde o aparello. Isto non ocorre en Estados Unidos e China, aos que a UE quere parecerse. Ante tal incoherencia, a Comisión Europea tenta que as operadoras cren un espazo europeo de telecomunicacións unificado, con tarifas reguladas para todos os Estados membros, pero de momento as empresas non mostran interese. Este artigo analiza as vantaxes dun mercado común da telefonía móbil, pero tamén as dificultades para facelo realidade.

Cando un europeo cruza as fronteiras do seu país, vese obrigado ao pago dun extra por chamar por teléfono

A principios deste mes, o comisario da competencia e vicepresidente da Comisión Europea, Joaquin Almunia, asegurou que, nunha reunión cos representantes do sector das telecomunicacións o pasado 28 de novembro, mencionouse a creación dunha rede paneuropea de telecomunicacións como un dos obxectivos prioritarios. Pouco despois, a asociación europea de empresas de telefonía, ETNO, negábao “de maneira tallante”. Este intercambio declarativo revela as tensións que se viven entre a Comisión Europea e as operadoras.

Substituír roaming por acordos

O gabinete de Almunia, xunto ao da tamén vicepresidenta Neelie Kroes, encargada do plan Axenda Dixital Para Europa, está interesado en alcanzar a medio prazo un espazo común europeo onde o roaming non teña razón de ser. A idea é que se substitúa por acordos entre empresas cando un cidadán europeo usa o móbil nun país que non é o seu, de modo que non haxa diferenza entre a tarifa nacional e a comunitaria.

En realidade en Europa hai unhas poucas empresas grandes con filiais nos distintos países

A favor desta postura xogan varios argumentos. O primeiro é que en realidade en Europa hai unhas poucas empresas grandes con filiais nos distintos países, que son as que actúan como operadoras de referencia nacionais. Deste xeito, a demanda do usuario pódese cubrir moitas veces desde unha mesma multinacional (Telefónica, Orange, Vodafone, Deusche Telecom, Telecom Italia, etc.) e noutras pódese chegar a acordos equivalentes entre grandes compañías, de modo que se presten servizos recíprocos cando os usuarios cambien de país.

Efecto inhibidor do consumo

Outro argumento que obra nesta dirección é o auxe do comercio electrónico no espazo europeo. A Comisión do Mercado das Telecomunicacións estima que o comercio en liña crece en España a un ritmo do 20 % anual e que moitas das compras fanse en tendas dixitais europeas. Ademais, a presenza do móbil nas adquisicións, ou na decisión final das mesmas, é cada vez maior.

A Comisión estima que un mercado de telefonía unificado podería xerar un beneficio de 110.000 millóns de euros

Neste sentido, o roaming fragmenta o dereito á información e o consumo polo seu efecto inhibidor. Aínda que o seu prezo descendeu de modo importante no últimos seis anos, a súa presenza asóciase a un sobregasto e ten un importante efecto negativo sobre o consumo.

Hai que ter en conta que o móbil é moi útil para buscar información geolocalizada de servizos e comercios cando se está no estranxeiro, que é ademais cando máis gasto se fai.

A Comisión estima que nun mercado de telefonía unificado poderíase xerar un beneficio por consumo de bens e servizos de 110.000 millóns de euros, o equivalente ao 0,8 % do PIB da UE, segundo datos do gabinete da vicepresidenta Kroes. Estes millóns son os que agora deixan de gastar os turistas e viajantes europeos por causa do roaming que, por temor ás taxas, impídelles abrir Google Maps ou o navegador GPS desde o seu teléfono para buscar onde están as tendas, os teatros, os museos, etc.

Pouco beneficio para as operadoras

A resistencia aparente das operadoras ás intencións de Bruxelas, que as consideran máis ben inxerencias, ten certa razón de ser. Máis aló de que o roaming sexa un negocio máis ou menos lucrativo -algo discutible-, está o feito de que para chegar a un mercado unificado as empresas de telecomunicacións terían que facer importantes investimentos e ao final sacarían pouco beneficio.

Non está claro que unha tarifa unificada conseguise compensar as asimetrías de uso entre os distintos países da Unión como o fai o roaming

Cando se accede á rede de datos desde o estranxeiro, úsanse as antenas dunha empresa allea, que dá un servizo e logo cobrarao á empresa nacional coa que o usuasio ten o contrato de telefonía, o cal ten uns custos de comunicación e xestión de sinais. Pero non é o mesmo o desgaste ao que se somete unha antena española en Málaga en tempada turística alta que o que ten outra en Suecia durante todo oano . O roaming trata de compensar estas asimetrías e non está claro que unha tarifa unificada conseguíseo do mesmo xeito.

Doutra banda, a maior parte destes 110.000 millóns de euros xerados nunha Europa sen roaming irían aos comercios en liña e a empresas como Google, Facebook ou Amazon, pero non ás operadoras, que están fóra do mercado dos contidos.

Unha última dificultade para un mercado único de telefonía é a desigualdade tecnolóxica que impera no continente, coa tecnoloxía 4G xa despregada nalgúns países do norte, pero ausente na maioría e con distintas velocidades de desenvolvemento. O mercado único forzaría a unha posta ao día tecnolóxica que para moitas empresas traduciríase en investimentos aínda maiores.