Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O móbil gratis acábase… por fin

O recente anuncio de Movistar, que deixará de subvencionar móbiles, pode ter consecuencias moi beneficiosas para os usuarios
Por Jordi Sabaté 20 de Marzo de 2012
Img moviles gratis fin portada
Imagen: LG전자

Hai unhas semanas, duranteo Mobile World Congress de Barcelona, César Alierta, presidente de Telefónica (matriz de Movistar), deixouno claro: acabouse o móbil gratis.A política de “móbiles regalados” ten que terminar e con data no calendario.O que outrora fose unha boa estratexia comercial para captarclientes que querían contratar unha operadora sen ter que pagardemasiado, ou nada, por un teléfono, hoxe implica que as operadorasse deixen o 26% da súa facturación polas axustadas marxes de beneficioque implica subvencionar un móbil que no mercado libre costa ao redor de 600 euros. É o caso do iPhone, Blackberry, Samsung Galaxy S e outros. Fronte a estemodelo, agora proponse outro que implica pagar a prazos omóbil, sen intereses e a través dunha entidade financeira asociada áoperadora. Como afecta isto aos usuarios?

Detrás da puñada na mesa deTelefónica hai unha realidade cada día máis ferinte: nunha contornade crise, os operadores tradicionais (Movistar, Vodafone, Orange eYoigo) perdengran cantidade de clientes fronte aos operadoresmóbiles virtuais (OMV). É un escenario xeral en toda Europa:os usuarios, asediados polo gasto, danse de baixa dos servizosde telefonía ou optan por buscar tarifas máis económicas, mesmo arisco de non ter móbiles de última xeración, como llesofrecen os OMV.

Non están os tempos para móbilesgratis

Se teñen contrato de permanencia,esperan a que venza, ou a que a penalización pola súa ruptura sexa mínima,para efectuar o cambio, xa que están cansados das tiranías deeste tipo de contratos. Outras veces presionan á operadora baixo aameaza de marcharse se non conseguen un móbil mellor. Estas tácticas,dada a perda de clientes, propiciaron que ata agora ascompañías se avinieran aos cambios e estreitasen a súa marxe debeneficio en favor do usuario con tal de non perderlle.

Nunha contorna de crise, os operadores tradicionais -Movistar, Vodafone, Orange e Yoigo- perden clientes fronte aos operadores móbiles virtuais

De tal sorte, a subvención deteléfonos caros converteuse nunha. estratexia pouco rendible e que fai sufrir aos operadores, quecase teñen que pagar unha terceira parte do móbil para reter aocliente fronte á competencia dos rivais, que ofrecenportabilidades máis vantaxosas, aínda que en realidade non o son xa paraningún actor do sector. Os operadores perden diñeiro e osusuarios, liberdade, sometidos a unhas tarifas demasiado altas.

A solución que propón Movistar éa mesma que propuxo Yoigo en setembro de 2011 e a que imperana maior parte de Europa: “se queres un móbil caro, chopagas”. Iso si, a operadora financia o pago durante untempo de permanencia, que se situará entre os doce e o dezaoitomeses, cun financiamento sen intereses mediante entidadesbancarias asociadas.

Non regalar os móbiles beneficia aos usuarios?

Este novo modelo supón para ooperador liberarse das sanguentas rebaixas na subvención: seexpón a perder clientes, pero recupera a marxe do 26% que perdíana anterior estratexia. Esta marxe reinvestida de novo nacompañía permitiralle loitar polos usuarios cunha novaestratexia, baseada en que o rival que se debe bater non son os outros operadorestradicionais, senón os OMV, e para iso lanzará tarifas moito máiscompetitivas. Isto tradúcese en mellores prezos para os usuarios enunha maior oferta de compañías ás que optar.

O fin do móbil subvencionado tradúcese en mellores prezos para os usuarios e maior oferta de compañías ás que optar

En Francia, esta loita por ofertas moitomáis competitivas, tamén coñecidas como “telefoníalow cost“, fíxose patente na política do cuartooperador, Free, que lanzou unha tarifa que inclúe chamadasilimitadas e Internet ata 3 gigabytes por 20 euros ao mes. Aoferta é a resposta a outra deSFR-Vodafone,Orange e Bouygues, os outros tres operadores tradicionais, queconta coa subvención do Goberno francés e propón chamadas eInternet por 16 euros mensuais a cidadáns en paro.

En España, Movistar lanzou coa súa filial xuvenil, TuentiMóbil, unha reconversión da popular rede social que comprou,unhatarifa de trés céntimos o minuto e ata 3 gigabytes mensuaispor 15 euros. A oferta está pensada para mozas, que teñen baixopoder adquisitivo pero son usuarios intensivos de smartphones. Porsuposto, Tuenti Móbil actuará como un OMV.

Doutra banda, o usuario saberá a queaterse cando compre un móbil financiado por Movistar e Yoigo, oupor outra operadora se se apuntase á mesma estratexia, xa que veráos prazos que se lle esixen e os meses de financiamento. Así poderásaber exactamente canto paga polo seu móbil, comparar co prezodo aparello libre na tenda e saber que lle interesa máis.

Por que é mellor optar por un móbil libre?

Un móbil libre ten grandes vantaxes fronte a un suxeito a períodos de permanencia, xa sexa mediante asubvención da súa compra ou por un financiamento paralelo suxeita a unhaentidade bancaria. Para empezar, aínda que o móbil páguesefinanciado por Movistar ou Yoigo, ou calquera outro operador, duranteo período de pago, os meses que haxa que abonar os prazos, ousuario non poderá romper coa compañía e cambiar a outra con melloresprezos.

Un móbil non subvencionado non quere dicir que sexa libre: terá o bloqueo que lle aplique a operadora, que só o liberará tras o pago total do aparello

O feito de que o móbil non sexa subvencionado nonquere dicir que sexa libre: terá o bloqueo que lle aplique aoperadora e que sóliberará tras o pago total do aparello. En cambio, un móbillibre, comprado nunha tenda de electrodomésticos, non tenbloqueos, pódeselle aplicar o cartón SIM que se desexe, segundo interésenos unha tarifa ou outra. Mesmo se poden ter varios contratose xogar con eles segundo horarios ou zonas. Unhapráctica habitual entre quen viaxan moito a outros países éter un cartón local para evitar os efectos do roaminge as chamadas internacionais. É algo que cun móbil de operadoranon se pode facer.

Cun móbil libre podemos esquivar eventuais subidas do prezo tarifario ou abusos da operadora pola sinxela regra de pedir a portabilidade

Outra vantaxe do móbil libre é quepodemos esquivar eventuais subidas do prezo tarifario ou abusos daoperadora pola sinxela regra de pedir a portabilidade a unhanova operadora do noso número, que por lei debe realizarse nunsó día. Co aumento de ofertas dos OMV, o acceso a tarifascompetitivas será maior. É de esperar que, dadas estas vantaxes,os operadores tradicionais prefiran manter unha certa vantaxe noprezo para o usuario que financie o móbil a través deles,aínda que quizá non sexa así e o mercado libérese do todo de móbilesligados a compañías de telecomunicacións: o mellor escenario.