Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O novos SMS Premium

A regulación dos números curtos tenta aumentar a información do consumidor e evitar os enganos
Por Benyi Arregocés Carrere 16 de Marzo de 2010
Img shortnumbers portada
Imagen: Nimbuzz

Os números curtos de móbil, tamén coñecidoscomo SMS Premium, resultan habituais nos programas de televisióne radio para incentivar a participación dos espectadores ouoíntes, ademais de utilizarse como forma de micropago en Internet. Agora ben, estas mensaxes custan moito máis que o SMSconvencionais. A finais do pasado novembro, entrou en vigor unhanormativa cuxo obxectivo é evitar que os consumidores gasten en exceso e garantir que, se o fan, saiban ben canto invisten.

Un dos grandes problemas do SMS ou MMS Premium era a falta de información clara sobre o prezo de cada mensaxe. En moitos casos, os consumidores descoñecían a canto ascendía. O sistema impulsado poloMinisterio de Industria e Comercio quere facilitar a identificacióndo custo de cada tipo de SMS Premium a partir dos seus dous ou tres primeiras cifras.

Os números de cinco cifras que comezanpor 25, 27 e 28 indican que a mensaxe terá un custo máximode 1,20 euros. Entre estes, débese diferenciar os números que empezanpor 280, que se destinan a campañas para recadar fondos paraproxectos solidarios ou de beneficencia, como en data recente haocorrido co desastre natural de Haití, e teñen unha fiscalidadedistinta.

Os números encabezados por un 2 resérvanse paramensaxes ocasionais, en participacións puntuais en concursos ou enpequenas compras. Cando se quere comercializar un servizo desubscrición, como as alertas de noticias ou de tons para omóbil, débese recorrer aos números de seis cifras que comezan por 795 ou 797. Nestes casos, o prezo tampoucosupera os 1,20 euros.

Os números encabezados por un 2 resérvanse para mensaxes ocasionais, en participacións puntuais en concursos ou en pequenas compras

En cambio, débese prestar atención aos números de cinco cifras que comecen por 35 ou por 37, porque o prezo superará 1,20 euros e podería chegar a un máximo de seis euros por cada SMS. Os de seis cifras reservados a contidos para adultos, que se inician por 995, 997 ou 999, alcanzan tamén un custo máximo de seis euros.

Outros números curtos moi coñecidos sonos deinformación telefónica, que comezan co popular prefixo118 e complétanse con outras dúas cifras. As tarifas son moi variablese dependen de cada servizo e do propio operador desde oque chama o usuario.

Custo exacto e dereito a desconexión

Para previr sustos na factura doteléfono, a nova regulación obriga aos operadores a informar o customáximo da mensaxe en toda publicidade que fagan del e aenviar ao usuario unha mensaxe que indique o gastoexacto, así como o nome da empresa que oproporciona e o seu número de teléfono de atención ao cliente.

Se o custo da mensaxe elévase por encima de 1,20 euros, o usuario ten que confirmar que quere o servizo mediante un SMS gratuíto

Se o custo da mensaxe elévase porencima de 1,20 euros, o usuario ten que confirmar que quere o servizo mediante un SMS gratuíto. En caso de non responder, a normativa esixeás operadoras que entendan que non quere participar, senobrigarlle a enviar unha mensaxe que explicite a súa postura. En servizos de subscrición, a empresa debe informar o consumidor en todosos casos sobre como darse de baixa.

A regulación tamén impide apráctica de solicitar dúas ou máis mensaxes para proporcionar o servizo, unha maña que levaba a cabo sen avisar ao consumidor de que facía falta máis dun SMS para obter o servizo. Isto converteuse en habitual, sobre todo, no caso de comprar tons para o teléfono móbil ou participar en concursos de televisión.

Do mesmo xeito, como estes números Premium seempregan con frecuencia en Internet para tomar parte en concursos ou en votacións, a nova normativa obriga ás operadoras de telefonía a permitir desconectar o servizo aos usuarios quenon o desexen. Desta maneira, os pais pódense asegurar de que os seusfillos non gasten diñeiro neste tipo de comunicación.

Non se pode cortar a liña

A regulación tamén cobre a posibilidade de queo usuario reciba unha factura de consumo telefónico desproporcionadadebido a envíos de mensaxes SMS Premium. No caso de que proteste por considerala errónea e néguese a pagar o custo total, a operadora de telefonía móbil non pode cortar a liña se o cliente abona aparte proporcional das mensaxes que cubra o gasto daoperadora, algo que pode aproximarse ao custo convencional dunmensaxe de texto. Neste caso, a compañía telefónica sópodería cortar o acceso aos números Premium como maior castigo.

Doutra banda, o Código de Condutaaprobado enxuño de 2009 para os operadores deste servizo recolleinhabilitacións de ata un ano de duración en caso de incumprirestas obrigacións. Entre as causas que provocan estas sanciónsdestacan o envío de mensaxes non solicitadas, é dicir, o spamaplicado á telefonía móbil.

Outros números curtos

Ademais dos números destinados a SMSPremium e os de información telefónica, outros se dirixen a servizosbásicos, en xeral, gratuítos. O máis característico é o112, reservado para emerxencias en toda a Unión Europea. Pódese marcar mesmo en teléfonos móbiles que non teñan inseridaun cartón SIM. Tampouco teñen custos os números das policíasautonómicas (088), bombeiros (080 ou 085) ou protección civil(1006), nin as chamadas ao departamento de atención ao cliente das diferentes compañías telefónicas, que teñen catro díxitos.

Son gratuítas as chamadas a bombeiros, protección civil e os departamentos de atención ao cliente das compañías telefónicas

Outros, en cambio, cóbranse como osnúmerosconvencionais, con tarifas diferentes segundo cada caso. Aquí encádranse os teléfonos da Policía Nacional (091 ou 092), a Garda Civil (062) e os servizos de información de cada concello (010 e 012). Un caso distinto confórmano os números que se marcan antes que o real para realizar diferentes tarefas. Nasliñas fixas, o 067 seguido do teléfono oculta o número aodestinatario, algo que se realiza con #31# nos terminais móbiles.Tamén se pode seleccionar o operador co que se realiza achamada (sempre que se asinou contrato con outra compañía por esteservizo) a través de prefixos de 4 ou 5 cifras que empezan por 103,104, 105 ou 107.