Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O Senado aproba o texto refundido da Lei de Propiedade Intelectual, que agora deberá volver ao Congreso

As emendas aceptadas consideran xusto o canon, que deberá manterse nunhas marxes "razoables"
Por mediatrader 25 de Maio de 2006

O proxecto de lei polo que se modifica o texto refundido da Lei de Propiedade Intelectual recibiu onte a autorización do Pleno do Senado. Agora o proxecto terá que volver ao Congreso dos Deputados para o seu trámite final de forma previa á sanción do texto definitivo polo Rei.

Un dos eixos centrais da discusión foi o asunto relacionado co canon. Ao final, as emendas aprobadas que se refiren a este tema consideran xusto o canon e aseguran que a compensación aos creadores manterase dentro dunhas marxes “razoables”, como defendeu a senadora socialista María José Navarro, quen deixou claro que o primeiro paso que se ha de seguir é a transposición dunha directiva europea que debía realizarse en 2002 e deixar para unha segunda fase outras modificacións maiores.

“Queremos que os cidadáns aproveiten os avances tecnolóxicos. Pero isto non debe influír na protección dos dereitos dos creadores”, aclarou Navarro. E lembrou que o canon existe desde hai máis de 40 anos en Europa e en España desde 1987. “Suprimilo tería consecuencias para os autores, o desenvolvemento de labores asistenciais e promocionais das entidades de xestión e afectaría negativamente as industrias culturais e os cidadáns”, explicou.

Traspor a directiva europea “é un paso máis aínda que non o definitivo”, sinalou pola súa banda o senador Juan Van-Halen, do Grupo Popular. “As industrias culturais teñen un papel fundamental. Non é fácil lexislar para este mundo rico, cambiante e complexo. Dar gusto a todos supón tamén desgustar a todos e parece que así ocorreu ao final con este proxecto”, sinalou en referencia ás críticas vertidas nas últimas semanas desde as entidades de xestión.

Unha das posturas máis críticas co canon dixital mantívoa o senador Miquel Bofill, de Entesa, que afirmou que o seu grupo está en contra do mesmo. “O Goberno quixo quedar ben con todo o mundo pero enfadou a todos. O canon é indiscriminado e as excepcións moi limitadas”, argumentou. Bofill defendeu que é preciso eximir do pago dese dereito aos compradores que acrediten que o uso final dos equipos, aparellos ou soportes materiais non sexa a copia privada, en particular empresas, institucións, administracións públicas e traballadores autónomos. “É unha perversión que teñan que pagar o canon por copia privada cando é evidente que esta non existe”, manifestou o senador de Entesa.

Pola súa banda, o portavoz do Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, Francisco Javier Maqueda, fixo fincapé en que os debates do Congreso centráronse na defensa dos creadores “sen ter en conta o interese do consumidor”. “Non hai equilibrio entre ambas as partes e benefíciase en última instancia ás entidades de xestión de dereitos”, sinalou.

Por outra banda, na sesión plenaria votouse favorablemente a adición dunha disposición que contén un mandato aos poderes públicos para que fomenten o uso das tecnoloxías dixitais na difusión das creacións intelectuais.