Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

On portal, un xardín valado en Internet

Os principais operadores de telefonía dispoñen de portais onde os usuarios poden descargar aplicacións e servizos para os seus móbiles, sempre baixo a súa supervisión
Por Antonio Delgado 26 de Xaneiro de 2010
Img onportal portada

A conexión a Internet a través da telefonía móbil é undos sectores que máis crece en todo o mundo. Terminais avanzadose tarifas planas alcanzables posibilitaron este feito. De formaparalela, incrementou o acceso a contidos e servizos en mobilidade,un campo liderado desde hai anos polos portaiscreados polos propios fornecedores da conexión. Estes dispoñen de produtos, gratuítos ou con tarificación adicional, para que osusuarios non teñan necesidade de saír das súas redes.

Imagen: Consulat de la Boirie

Os chamados “on” portal son portais móbilescreados polos operadores de telecomunicacións. En España, osprincipais provedores de acceso en mobilidade (Movistar, Orange eVodafone) dispoñen do seu propio portal baixo unha marca comercialdiferente á que lles caracteriza. Deste xeito, Vodafone conta conVodafone Live, Movistar con E-moción e Orange con OrangeWorld.

Nestes portais, os operadores pon a disposición do usuariotanto contidos e servizos propios como outros facilitados porterceiros e socios. Nestes últimos casos, o operador benefíciase cunporcentaxe importante dos ingresos obtidos pola venda edescarga de arquivos e información. As súas funcións no portal, doutra banda, non se limitan áprodución ou revenda de contidos, senón que tamén se estenden aa xestión. O operador ten o poder para organizara información en diferentes categorías e promociona osprodutos e servizos segundo os seus criterios, os seus intereses ou os acordos que haxasubscrito cos seus provedores. Os intereses do operador, que se centran nos temas que considera mais vantaxosos de face á súa comercialización,non teñen por que coincidir sempre cos do usuario.

Estes accesos adoitan estar tan asociados a un botón principal do terminal, que se orixinan conexións accidentais ao pulsar a tecla equivocada

Doutra banda, o operador encárgase de que o usuario teñasempre no seu teléfono un acceso directo ao portal. No caso deos teléfonos subvencionados pola compañía, dispoñen dunha icona ou un botón de acceso directo aos “on portal”desde o menú ou a páxina de inicio dos terminais.

En moitas ocasións, estes accesos están tan asociados a unbotón principal do terminal, que poden chegar a resultar molestos, xa queorixínanse conexións accidentais ao pulsar a teclaequivocada. Outro dos inconvenientes na utilización dos “on” portal parao acceso a Interneté que, en xeral, dirixen a unha páxina vinculada (iframe) con iconaspermanentes a servizos da operadora ou banners publicitarios, conindependencia de que o sitio por onde navegue o usuariopertenza ou non ao “on”portal .

“Xardíns valados”

Estes portais creados polos operadores para dar acceso ainformación e entretementos baséanse no modelo coñecidocomo “xardíns valados”, que nos primeiros anos deInternet lanzaron os principais operadores de telecomunicaciónscomo unha rede paralela á Web. Destacan América En liña en Estados Unidos e Infovía en España, desde finais deos anos noventa.

Nestes portais está restrinxido o acceso a produtos e servizos non autorizados ou cos que o operador non asinou acordos

Con anterioridade, en Francia nos anos setenta funcionabaun servizo pioneiro coñecido como Minitel, mentres en Estados Unidospredominou Compuserve. A súa denominación débese a que estas empresasrestrinxen o acceso a aplicacións, servizos e contidos nonautorizados ou cos que os titulares non dispoñan de acordos.

En xeral, estes xardíns “valados” ofrecen como undos seus servizos o acceso xeral a Internet. En España, aconexión web a finais do noventa realizábase a través deInfoVía mediante Telefónica, mentres que agora os principaisoperadores móbiles recorren aos “seus onportal”. Vodafone dispón dunha tarifa plana de acceso aInternet a través de Vodafone Live, pensada para os usuarios que fanun emprego intensivo de Internet a través de móbiles cossistemas operativos Android, Windows Mobile, Symbian e Blackberry.

“Off Portal”

A navegación fose do portal creado polo operador móbil,é dicir, a navegación libre, coñécese como “off portal”, xa que o usuario accede a contido eservizos que non están controlados polo provedor de acceso. A conexión debe ser accesible e directa a través dunicona independente do que presta o operador de telecomunicaciónscontratado.

A pesar do gran peso que representan os “on”portal , espérase que os “off portal” teñan unha maior influencia grazas á utilización masiva por parte dos usuarios

Os servizos de acceso “off portal”necesitan realizar diversas accións de mercadotecnia para chegar aosusuarios. Utilízanse diversas estratexias para promocionar as súas páxinas web para móbiles fose dos operadores. É comúnrecorrer a un subdominio do tipo “m.dominio.com” ou“dominio.com/movil”, ou ben dispor dun dominio“.mobi”. Outras opcións pasan por utilizar códigosQR ou envío de SMS coa dirección de acceso para pulsar eacceder ao portal.

A pesar do gran peso que representan os “on portal”creados polos operadores, espérase que os “offportal” teñan unha maior influencia grazas á utilización masivapor parte dos usuarios. En terminais como o iPhone de Apple,onde a empresa negocia de forma moi agresiva as condicións depersonalización dos terminais, as iconas de acceso ou botónsdirectos aos portais dos operadores non se inclúen.

Este é o caso de Movistar, cuxo icona a E-moción non se localiza no iPhoneque comercializa a operadora en España. Pola súa banda, osterminais que se basean no sistema operativo Android,comercializados en España por Vodafone, contan por defecto cunhaaplicación para acceder a Vodafone Live, aínda que pode desinstalarse con facilidade, do mesmo xeito que o resto deaplicacións dispoñibles desde Android Market.