Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Optimizar a memoria RAM

Algúns sistemas permiten reducir a carga dos programas que retardan o computador
Por Benyi Arregocés Carrere 12 de Xaneiro de 2009
Img optimaram portada
Imagen: David Blaikie

A memoria RAM (Random Access Memory ou Memoria de Acceso Aleatorio) é aresponsable da fluidez no rendemento dun computador.Representa o garda urbano que regula o tráfico de ordesque van e veñen desde o procesador ao usuario e viceversa. Por tanto,convén optimizar o seu funcionamento para evitar atascos queretarden os procesos, xa sexa ao comprar aparellos con memoriasRAM de gran capacidade ou ben mediante sistemas que lle axuden no seu traballo.

Cando se executa un programa no computador, leste utiliza parte da RAM nunha cantidade que varía segundo o tipo de software

A memoria RAM almacena temporalmente os datosque utilizan as aplicacións para funcionar. É un accesoaleatorio porque non segue unha orde de lectura prefijado e lese cona mesma rapidez, aínda que a información non se sitúe deforma contigua. Ademais, caracterízase pola súa volatilidade. Unhavez que se apaga o computador, pérdese a informaciónalmacenada. As súas características son opostasás do disco duro, que resulta máis lento, pero conserva os datosen todo momento.

Cando se executa un programa no computador,leste utiliza parte da RAM nunha cantidade que varíasegundo o tipo de software. Polo xeral, canta máiscomplexidade rexistre (como ocorre coas aplicacións de vídeoou os xogos), maior cantidade de memoria requirirá. Nos navegadores, o consumo increméntase cando se abrenun gran número de pestanas ou de xanelas. Por estarazón, contar con varios Gigabytes de RAM permite traballar enWindows con diversos programas á vez, sen que a súa velocidade seresinta.

Img

A través do “Administrador de Tarefas”de cada sistema operativo pódese acceder ao dato de cantamemoria empregan nese instante. A miúdo, cando se retarda o funcionamento, acausa radica en que unhaaplicación que se executa consume demasiada memoria RAM.

Minimem

Minimemé un programa gratuíto para Windows que innovou porque permiteao usuario seleccionar os compoñentes que se optimizaránpara que o computador traballe con máis eficacia. Destamaneira, borra a máxima información posible para que undeterminado software funcione, sempre que esta sexainnecesaria.

Osistema operativo de Microsoft tamén realiza esta operaciónde forma automática, pero non no momento en que o usuarioquere nin nas aplicacións seleccionadas por el. Parautilizalo, o único requisito consiste en instalarpreviamente o Microsoft.NET Framework 3.5.

Img

Oautor, que se parapeta baixo o pseudónimo de Kerkia, deseñounonun principio para reducir o esaxerado consumo de Firefox , aínda que logo expandiu o seuutilidade para abarcar todos osprocesos do computador. Este informático explica na súa web que amaioría do software ocupa máis memoria RAM dadebida, por causa dunha deficiente programación, e que,ademais, tende a ocupar maior cantidade cando se utilizadurante períodos prolongados.

Estas opcións axudan a conseguir bos resultados con software que se caracteriza por malgastar RAM, como os navegadores e as suites ofimáticas

O deseño de Minimem é minimalista. Enunha pequena xanela, despréganse os procesos activos nacolumna da dereita. Os procesos que se queiran optimizar débense pasar aa columna da esquerda, que nun principio está en branco. Por defecto, oculta os programas que acaparen menos de 15megabytes de memoria.

Unha característica interesante de Minimem radica enque permite experimentar. Na súa última versión, aredución de RAM só aplícase por defecto cando oconsumo é demasiado alto. Se a memoria dispoñible émaior de 300 megabytes, o programa non actúa. Este valor sepode personalizar e tamén suspender a restrición,a gusto do usuario, que pode probar ata achar a configuraciónmáis cómoda.

Agora ben, esta posibilidade elimina un dosposibles inconvenientes do seu uso: que se limiten aplicacións que xaestán optimizadas ou cando non resulta necesario porque sobramemoria. Ademais, por defecto, establece que nunca recorte oconsumo da aplicación que se use nese momento no escritorio.

Pc Brother Memory Optimization

De maneira parecida traballa o programa Pc Brother Memory Optimization, aínda que realiza unha limpeza automática de procesos. Cada vez que notemos que o computador funciona máis lento do normal, bastará con darlle ao botón “Free now”, instalado no noso escritorio, para que este libere procesos latentes da memoria RAM. Para eliminalos, baséase no volume de memoria que ocupan e o tempo que levan en funcionamento sen que acudísemos a eles. Ten unha versión gratuíta e outro “Prol” para empresas, a un custo de 19,95 euros. Outro programa similar e tamén interesante, porque pesa pouco e ten un uso moi intuitivo, é Mz Ram Booster.

O peche automático destes procesos pode levar a perda dalgún dato sensible e importante ou a parada dalgún proceso de descarga e instalación, polo que se debe pensar antes se hai algún programa que queremos gardar de maneira ordenada. Doutra banda, a vantaxe da liberación automática é que evita ter que clicar xanela a xanela para comprobar se hai moitos programas abertos. En Windows, este sistema é algo incómodo, aínda que en Mac OS X execútase desde o comando “Finder”, para forzar a saída dos programas en latencia.

Windows e a esixencia de RAM

Un usuario dun computador con varios anos de antigüidade pode traballar co último Ubuntu sen que se lle colapse a memoria RAM

Durante os últimos anos, cadaactualización do sistema operativo Windows precisou de máquinasmáis potentes e, por tanto, de máiscantidade de RAM. Windows 98, lanzado no ano quelle deu nome, necesitaba 64 megabytes para funcionar con axilidade.Windows XP, cuxa primeira versión saíu ao mercado en 2001,precisaba de 256 megabytes para cumprir coa mesmaeficiencia.

Ogran salto en canto a recursos deuno o errado Vista,a anterior versión do sistema operativo de Microsoft,que precisaba dun mínimo dun gigabyte de Ram, aínda que moitosexpertos recomendaban partir dos dous gigabytes. Debido a estaesixencia de maiores capacidades técnicas, os usuarios víanse practicamente obrigados a renovar os seus equiposinformáticos se querían actualizar o sistemaoperativo. En versións posteriores de Windows a esixencia reduciuse, aínda que é aínda alta. Estes requirimentos contrastan co que ocorre no mundo dos sistemas operativos baseados en Linux e tamén nos equipos con Mac Vos X.