Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Os arquivos .exe

Internet dispón de varios servizos web paira informarse sobre a procedencia e funcións dos distintos programas executables que hai no computador
Por Benyi Arregocés Carrere 4 de Xullo de 2008
Img exe listado
Imagen: CONSUMER EROSKI

Osantivirus advirten ao usuario cando detectan un programasospeitoso. Pero, como saber se o executable en cuestióné daniño de verdade ou se trata dun falsopositivo? Desgraciadamente, os antivirus e antiespías móstranse ás veces demasiado rigorosos e detectan como ameaza o quenon é en absoluto. A única forma de saír de dúbidas sobre aprocedencia real dun proceso concreto consiste en recorrer aossitios web que recompilan as funcións e utilidades dos mesmos.

Case todos os procesos que activa Windows paira funcionar presentan denominacións peculiares, como “alg.exe” ou “svchost.exe”

Cadaprograma que se executa no computador asóciase a un ou variosprocesos que transcorren nun segundo plano, case invisibles paira ousuario. Paira saber cales se executan nun momento dado enun computador con Windows instalado, débese abrir o administrador detarefas. Esta xanela atópase con rapidez se se pulsan á vezas teclas “Ctrl+Alt+Supr”. Dentro da pestana de“procesos”, detállanse todos os que están enactivo e cantos recursos empregan tanto do procesador como dea memoria RAM.

Ás veces, sedescobre con facilidade con que programa asócianse osprocesos porque o seu nome é o mesmo pero seguido da extensión“.exe”. Con todo, case todos os procesos que activaWindows paira funcionar presentan denominacións peculiares, como“alg.exe” ou “svchost.exe”, que non ofrecen ningunhapista sobre a súa utilidade. E o mesmo sucede con multitude de programase virus.

Ademais,débese ter en conta que, con frecuencia, o software maliciosobasea o seu éxito no engano e a picaresca. Así,adoitan adoptar o nome dun proceso inocuo paira camuflarse.Incluso moitas veces denomínanse como procesos fundamentais paira ofuncionamento do sistema operativo. Desta maneira, se o usuariopensa que se trata dun virus, por unha alerta errónea da súaantivirus, e borra o arquivo xenuíno pertencente a Windows, podeinutilizar involuntariamente o seu propio computador.

Programas útiles

Paira saber que función cumpre cada proceso débese recorrer a sitios como ProcessLibrary, xa que as súas páxinas albergan información sobre os procesos máis habituais nun computador

En casoscomo estes, paira saber que función cumpre cada procesodébese recorrer a sitios como ProcessLibrary.comou Neuber.com.Nas súas páxinas albergan información sobre os procesosmáis habituais nun computador. Sinálase si existealgunha variante do mesmo nome que poida ser daniña edescribe cal é a súa función, quen é a súafabricante e si contén algún virus ou programa espía.

Ademais,estes servizos avisan ao lector sobre si pode parar un proceso, se pode eliminalo ou, poro contrario, non debe tocalo. Desta maneira, pódese conseguir uncomputador máis áxil e veloz si prescíndese daquelesprocesos que non sexan necesarios. Ás veces, cando seinstalan programas, inclúese algún outro softwarecomplementario ao principal e do que non se notifica expresamente aexistencia. Se despois se desinstala o programa principal porcalquera motivo, o sistema pódese esquecer de quitar ocomplementario, que queda oculto e funciona en segundo plano sen queo usuario decátese.

ProcessLibrary.comofrece una base de datos con máis de 9.000 procesos distintosque se poden rastrexar con axuda do seu buscador. Este servizo haseconvertido na referencia en Internet sobre o tema. Cada procesomóstrase cun práctico semáforo onde se observa aposible perigo dos procesos, desde o verde do seguroaté o vermello de alerta.

ProcessScanner resulta útil porque se obtén con rapidez un informe que detalla a que programa vincúlase cada proceso e que función desempeña

Desde lestesitio, pódese descargar gratuitamente una aplicación quebusca e define todos os procesos activos no Windows do usuario,que se chama ProcessScanner.Resulta útil porque se obtén con rapidez un informe quedetalla a que programa vincúlase cada proceso e quefunción desempeña. Ademais, pódese descubrir aruta do arquivo que fai funcionar devandito proceso.

Este sitiotamén ofrece una aplicación, de nome QuickLink,que engade un enlace ás definicións da súa base de datos eno administrador de tarefas convencional de Windows, o que permiteque o usuario se informe con maior rapidez.

Outros sitiosweb, como Neuber.com, ofrecen información gratuíta dosprocesos paira promocionar os seus programas de pago, que a grandes liñasrealizan a mesma función que os que proporciona de formagratuíta ProcessLibrary.com. Un aspecto diferencial de Neuber.comestriba en que complementa os datos coas opinións dosusuarios.

Deshabilitar os programas ao comezo

Convén investigar que arquivos “.exe” actívanse desde o arranque do computador paira así deshabilitar os que non se consideren necesarios

Una vez quecoñécense realmente cales son as funcións de cada proceso,convén investigar cales se activan desde que se acende ocomputador paira así deshabilitar os que non se considerennecesarios. Resulta normal que os programas se afeccionen a arrincarao mesmo tempo que o sistema operativo, e no caso de que non sexanútiles consumen recursos do computador e enlentecen moito oarranque.

Isto serealiza en Windows XP na ruta “Inicio/Executar”. Naxanela que aparece débese escribir “msconfig” (sencomiñas) e pulsar “Aceptar”. En Vista é máis fácilo paso porque tras pulsar o logotipo de Windows, na parteinferior esquerda da pantalla, débese escribir “msconfig”na caixa que tamén permite procuras.

Naxanela que aparece débese facer clic na pestana “Inicio”,desmarcar todos aqueles procesos que non se desexen activar e pulsar“Aceptar”. O sistema operativo pedirá reiniciar,tras o cal aparecerá una advertencia de que se modificoua configuración do inicio. Nese punto, débese marcar acasa que di que non se volva a avisar deste feito.

Útil paira pechar programas bloqueados

Coñecer queprocesos están asociados con cada programa taménresulta útil paira pechar una aplicación que consumamoita memoria RAM ou que se bloqueou. Uno dos síntomasinequívocos de que un software abusa da memoria atópase en que o computador se enlentece. Paira terminar un procesoen Windows, simplemente débese acceder ao Administrador de Tarefas,facer clic no botón dereito do rato encima doproceso en cuestión e picar en “Terminar proceso”.