Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Os novos routers multimedia

Os novos modelos de router, ademais de ocuparse da conexión a Internet, incorporan disco duro e outras moitas funcións
Por Darío Pescador Albiach 16 de Febreiro de 2007

Faidez anos só uns cuantos informáticos tiñancoñecemento de que era un router. Hoxe calquera pai de familiasabe ben que ao contratar unha conexión ADSL téñenlleque enviar un nunha caixa, se é posible inalámbrico. Unhavez instalado, un esquécese del. Pero os novos modelos de routerfan algo máis que regular o tráfico de internet, e pódense encargar de almacenar as películas ou os arquivos de músicapara poder acceder a eles desde calquera punto daRede.

Os novos modelos pódense encargar de almacenar as películas ou os arquivos de música para poder acceder a eles desde calquera punto da Rede

Atradución correcta da palabra é enrutador, e en esenciaé un aparello que serve de ponte entre unha rede local, como a daoficina ou a que forman dous computadores dunha mesma casa, eInternet. O router encárgase de enviar o tráfico de datosfóra ou dentro da rede local, segundo corresponda.

Calqueracomputador pode actuar como router executando o programa adecuado.De feito, dentro dun router hai un pequeno ordenadorespecializado. Polo xeral pódese acceder á configuracióndo router a través dunha páxina web interna, queadoita estar na dirección 192.168.1.0.

Candoéntrase no menú de configuración vese quecalquera router ten outras funcións, como a seguridade. É aquíonde se restrinxe o acceso á rede wifi de casa mediante unhacontrasinal, e tamén onde se activa a devasainterno do router, que presenta unha primeira barreira contra osataques que proveñen de Internet.

Img

Osnovos routers muiltifunción fan moito máis. Porexemplo, o modelo WL700GEde Asusdispón dun disco duro interno de 160 Gigabytes. Deste xeito orouter convértese nun repositorio de arquivos para todos oscomputadores da rede, que poden acceder aos documentos, músicaou vídeos que se almacenan alí a través daconexión wifi.

Ademais,ten conexións USB para conectar discos duros externos, e funcionacomo servidor FTP (de transferencia de arquivos) que permite accederaos discos a través de Internet, desde calquera computador,de forma segura. Aínda por riba, o router de Asus pode descargararquivos de BitTorrent mesmo co computador apagado.

Calquera computador pode actuar como router executando o programa adecuado

O modelo510Fgde Winsafeinclúe unha conexión para instalar un disco duro interno dotamaño que se desexe. Tamén actúa como servidorFTP e permite conectar discos duros externos a través de USB efacer unha copia de seguridade dos seus contidos, mesmo cocomputador apagado.

Mediante o USBpódese conectar unha cámara web e acceder ás imaxesa través de Internet ou o teléfono móbil, xa quedetecta cando hai movemento e envía a imaxe dacámara á conta de correo electrónico que seindique. Pódese empregar para compartir impresoras e altofalantes entrediferentes computadores, e ata dispón dunha interface iTunes paraorganizar a transferencia de cancións a un iPod.

En ambos os casoso manexo é a través dunha interface web que serve como menúde configuración e galería dos contidosalmacenados. Con todas estas novas funcións, os routers podenconverterse na peza central do sistema de entretemento dacasa, e despexar as moitas dores de cabeza que trae instalar unharede doméstica.