Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Os outros usos das redes P2P

Non todo son descargas de arquivos con dereitos de autor nos protocolos P2P como BitTorrent ou Emule
Por Jordi Sabaté 22 de Xullo de 2010
Img otrosusosdelp2p portada

As redes P2P non só nonson tannocivas como algúns lobbies e sectores da prensa queren facercrer, senón que con toda probabilidade resultan fundamentais para quea Rede sexa a día de hoxe tal como é. Son numerosas as plataformas eservizos que usan estas tecnoloxías como parte fundamental doseu funcionamento, e fenómenos tan importantes como o “cloudcomputing“, as redes sociais, a telefonía IP ou a músicaen streaming sérvense delas para ser máis eficientes.

En Facebook…

Un usuario de Facebookentra no seupáxina persoal e sobe unhas cantas fotografías das súas vacaciónsna praia, ou un vídeo dos golfiños que viu no seu recentecruceiro polas illas gregas. Na contorna gráfica daplataforma isto resulta tan sinxelo como pulsar un botón, escollero arquivo a subir desde o computador e activar a carga. Mentresespera a que o arquivo suba a Facebook, entretense en escóitaada música dunha lista de reprodución dun contacto enSpotify, e publica en Twitter un par de mensaxes. En todos estesprocesos utilizou as redes P2P nos seus distintos protocolos. Enunhas ocasións BiTtorrent, noutros protocolos P2P máispersonalizados.

Para poder atender desde os servidores as demandas dos seus centos de miles de usuarios cada minuto, Facebook precisa de BitTorrent

Hai poucas semanas, unenxeñeiro deFacebook deixou clara nunha entrevista aimportancia das redes P2P para poder atender desde osservidores as demandas dos centos de miles de usuarios que aplataforma ten cada minuto. A multilateralidad destas redes, een concreto no protocolo BiTorrent, onde os diferentes usuariossosteñen as comparticiones de información, resúltallesimprescindible para que os servidores non se colapsen nos momentosde maior demanda, que en Facebook significa case todo o día.

“BitTorrent é fantástico,érealmente bo. É moi rápido e permítenos aliviar problemas deescala que tivemos no pasado, nos que se tardaba unhaeternidade en transmitir código aos servidores antes mesmo depoder arrincalos e traballar con eles”, declarou Tom Cook, oenxeñeiro en cuestión. Non hai que esquecer que esta rede social, amaior do mundo, ten máis de cen millóns de usuarios en todo oplaneta.

…e tamén enTwitter e Spotify

Tamén Twittersérvese de BitTorrent para solucionar os seus problemas deescalabilidade -crecemento exponencial da demanda por porte dosusuarios, ao que deben responder con rapidez os servidores daplataforma-, e ao parecer con moi bos resultados. A rede demicroblogging é coñecida desde os seus inicios polos seus problemas deestabilidade ante os picos de uso, normalmente relacionados conacontecementos como os mundiais de fútbol, as catástrofesnaturais ou os disturbios en determinados países represivos ondeé complicado expresar opinións con liberdade.

Co uso de BitTorrent Twitter mellorou de forma sensible

Ao principio Twitter secolapsaba aomínimo pico de demanda, cando moitos usuarios á vez mandabanmensaxes, xa que o problema deste servizo non son os arquivospesados senón a gran frecuencia coa que se envían as mensaxes.Co uso de BitTorrent Twitter mellorou de forma sensible,aínda que aínda presenta períodos de inestabilidade en momentosconcretos.

Pero o que pode resultarmáiscurioso é que un servizo que en teoría está pensado para seralternativa ás polémicas descargas “ilegais” desderedes P2P, como é o caso de Spotify, use esta tecnoloxía co fin de proporcionar a música en streaming ao usuario. De novo achámonos ente unha plataforma con miles de demandas de reprodución edescarga -no caso dos móbiles- cada minuto e que deberesponder con rapidez á transferencia de arquivos. Aínda que non sebasea en BitTorrent, Spotify si usa o seu sistema de compartición deas descargas comúns entre os diversos usuarios, de modo que cantomáis reclamada sexa unha canción, máis rápido descargarase.

Fundamental no “cloud computing”

O“cloudcomputing”, tamén coñecido como “a nube” é atendencia pola cal os usuarios e as empresas almacenan nosservidores da Rede a maioría dos seus arquivos, os seus programas e os seusaplicacións, en lugar de facelo nos computadores particulares. Deeste modo os contidos están centralizados e pódese acceder aeles desde calquera lugar e de forma masiva. É dicir, uns cuantos ou moitos usuarios á vez.

Microsoft apóiase en tecnoloxías P2P para ter toda a información do usuario sincronizada e actualizada

Osnovosservizos de Microsoft en Internet, como o seu mensaxeiro Live Messenger,o correo Hotmail, a versión web de Office ou a plataforma Liveestán interconectados de modo que toda a información sincronícesee póidase compartir con rapidez. Para que isto sexa posible, ditainformación almacénase nos servidores de Microsoft á vez queno computador e os distintos dispositivos móbiles do usuario, de maneira que sempre hai unha conexiónpermanente entre o servidor e os aparellos, que comparten ocontido. Nesta tarefa de computación en nube, Microsoftapóiase en tecnoloxías P2P.

Omesmo fai o servizo S3 do portal de vendas Amazon, quetenun uso profesional. S3 é o repositorio que os desenvolvedores deaplicacións poden contratar para usar tanto a capacidade dealmacenamento de Amazon como os seus procesadores. Nel desenvolvenos seus programas, gárdanos e ponos a disposición deterceiros. De novo nestas funcións o protocolo BitTorrent éfundamental.

Tamén Skype

Aplataforma de telefoníaIP máis popular, Skype, baséase desde os seus inicios na tecnoloxía P2P. Non en balde os seuscreadores fórono antes do sistema de compartición de arquivosKazaa. Para establecer unha comunicación entre dous usuarios en Skype,necesítase que ambos estean conectados ao servizo e que sintoniceo computador dun co outro. En realidade o que se establece éunha ponte P2P por onde circulan de ida e volta os paquetes de audio,que levan gran cantidade de información en ambas as direccións.Aínda que a comunicación por Voz IP pódese conseguir por outras vías, a eficacia dasredesP2P leva unha maior calidade de voz en alta definición.