Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Os usos máis imaxinativos da webcam

Con estas cámaras pódese recuperar un portátil roubado, escanear obxectos en tres dimensións ou vixiar habitacións
Por Benyi Arregocés Carrere 8 de Agosto de 2008
Img camusos listado
Imagen: CONSUMER EROSKI

Unha webcamserve para localizar un portátil roubado? Non só podeter esa función senón outros usos máis curiosos queexceden a utilización habitual deste periféricopara videoconferencias ou para tomar fotografías. Así,existen diversos programas e aplicacións que dotan dunha granpolivalencia a estas pequenas cámaras de vídeoao permitirlles realizar funcións de todo tipo, desde útilesata pintorescas.

Recuperar un portátil roubado

Awebcam pode proporcionar a pista definitiva para atopar aoladrón dun portátil ou para permitir a súa localizaciónno caso de que se extraviou. De feito, pérdense máis de12.000 computadores deste tipo á semana nos aeroportos deEstados Unidos, segundo un estudo(PDF) realizado polo Instituto Ponemon en 2008. Ante esta posiblesituación, xurdiron programas que aproveitan a webcam parafotografar á persoa que o acendeu.

Para comprobar quen é a persoa que o acende, se o portátil ten webcam, toma unha foto do usuario

Adeona,un software gratuíto e de código libre iniciado polaUniversidade de Washington, ejemplifica estas solucións. Así,monitora as conexións do computador e almacénaas nunservidor, de forma que en caso de roubo e posterior conexión aInternet, póidase proporcionar á Policía os númerosIP desde os que se conectou o ladrón, tanto o públicocomo o privado, no caso de que se acceda desde unha rede privada.

Estesnúmeros identificadores, aos que se accede por un arquivo econtrasinal xerados cando se instala o programa, axudan adeterminar a situación exacta do computador en cuestión.Para comprobar quen é a persoa que o acende, se oportátil ten webcam, toma unha foto do usuario, aínda que sóno caso da versión para Mac OS X e non nas de Windowsou GNU/Linux.

Ademais,pódese optar por solucións de pago coas mesmas funcións, comoPhoenixFailsafe. Por outra banda, Mac OS X conta cunha aplicaciónintegrada, denominada “Back to my Mac”, que permite oacceso remoto ao computador e tamén tomar fotografíasdo ladrón ou da persoa que atopase o portátil.

Escáner láser en tres dimensións

Img

DAVIDLaserscanner é un software que transforma a webcam nunescáner láser en tres dimensións. Para cumprir estamisión, só se debe adquirir un láser (á venda a partir de 20 euros) e colocar o obxecto que se desexeescanear contra un ángulo recto. Mentres o usuario percorreco láser o obxecto en cuestión, o programa lograrecuperar a imaxe en tres dimensións a partir da webcam.

Este software, que é gratuíto na súa versiónbásica, logra bos resultados cun investimento moireducida en comparación con outros sistemas de escáneren tres dimensións, mesmo con equipos baratos. O parámetromáis importante da webcam para conseguir os resultados máisprecisos é a calidade das lentes.

Cámara de vixilancia

Outra función das webcamconsiste en actuar como cámaras de vixilancia da contorna docomputador, o que en función de onde se atope oPC pode servir para distintos fins. Diversos programas encárgansedesta misión e permiten o acceso ás imaxescaptadas en directo a través de calquera navegador. Ademaisadoitan incorporar características útiles como detecciónde movemento ou envío de fotografías por FTP .Entre o software gratuíto pódese atopar Yawcam,WebcamXP (na súa versiónbásica), Home Camara,que permite un fácil acceso desde teléfonos móbilese PDA, ou Dorgem,programado en código libre, pero cuxo programador detivoo seu desenvolvemento. Os usuarios de GNU/Linux poden optar por Motion .

Recoñecemento biométrico

Img

A biometría aplicada áinformática axuda a xestionar aspectos como o inicio desesión como usuario ou os permisos de acceso a determinadosficheiros. Así, mediante a webcam pódese realizar unrecoñecemento facial que evite ao usuario ter que memorizar unnome de usuario e contrasinal. A partir da cara dapersoa e das súas peculiaridades, o software xera un códigodenominado “trama” que posteriormente serve para recoñecerá devandita persoa, polo que se fai innecesario gardar asimaxes. Un exemplo deste tipo de aplicación éLemonscreen, un softwaregratuíto que aínda se atopa en fase de probas.

Tras o movemento de ollos

O “Eye tracking” é unha técnicainteresante para mellorar o deseño e a usabilidade dossitios web. Consiste en seguir os movementos dos ollos nomomento en que se visualiza unha determinada páxina e encomprobar que elemento da páxina pícase. Destamaneira, estúdase que é o que máis atrae do deseñoe o contido dun sitio.

Este estudo pode partir dunha máquinaavanzada que controla todos os parámetros da mirada(distancia, duración, etc.) ou tamén a partir dunhawebcam asociada cun software. Entre as alternativas gratuítas sepoden citar dous de código libre que realizan a tarefa deanalizar o movemento dos ollos: Opengazer,para GNU/Linux e cuxo desenvolvemento está detido, e TrackEye.

Códigos Bidi e pantalla táctil

ImgImagen: CONSUMER EROSKI

Os códigosbidimensionales como os QR, moi estendidos en Xapón,serven para proporcionar información útil que sexa lidacon velocidade por dispositivos cun escáner. Normalmente,esta función cúmprena os teléfonos móbilescon cámara que fotografan e interpretan estes códigosimpresos, pero tamén existen aplicacións que trasladan estaposibilidade aos computadores a partir dunha webcam. Por exemplo,QuickMarkfor Webcam.

Por outra banda, na Universidade deSheffield Hallam idearon un sistema, denominado Kmando,para converter a imaxe proxectada de calquera computador nunhapantalla táctil. Para conseguilo, empregan a webcam comodispositivo que calibra a posición do punteiro que servirápara manexar o PC. De momento só funciona en GNU/Linux cona contorna de escritorio KDE.

O lado divertido das webcam

ImgImagen: CONSUMER EROSKI

Outros programas e sitios web tratan de buscar olado máis lúdico destas cámaras de computador.Por exemplo, Fix8 é un programa,de momento gratuíto na súa versión básica, que logramodificar a aparencia da persoa que protagoniza a gravaciónmediante debuxos animados que se sobrepoñen á imaxe real e queimitan os seus xestos e os seus movementos.

Así, pódese parodiar a personaxes famososa partir de segundas peles en forma de avatares que vende Fix8 oucrear caracterizacións moi curiosas. Pola súa banda, Cameroidpermite realizar no seu sitio web retoques orixinais ásinstantáneas captadas por unha webcam a través de variasdistorsiones e marcos sobreimpresionados.

Doutra banda, CamSpacetrátase dun proxecto aínda en fase de probas que tentaque se poida controlar calquera xogo de computador con diversosobxectos sen necesidade de comprar un mando específico. Nestecaso, a webcam identifica o obxecto que o xogador desexa utilizarcomo mando inalámbrico e o programa permite que o use aoestilo do sistema da NintendoWii.

Para que funcione con corrección, osistema precisa dun ambiente moi luminoso e de que as cores do”mando” contrasten e destaquen sobre o fondo. De momento,este proxecto adaptou máis dunha decena de xogos de Windowsa este sistema.