Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Outros servizos de correo electrónico web

Ademais de Hotmail, Gmail e Yahoo! Mail, existen outras opcións con características adicionais como o cifrado de mensaxes
Por Benyi Arregocés Carrere 10 de Abril de 2009
Img otromail portada
Imagen: CONSUMER EROSKI

Ocorreo electrónico foi unha das primeiras aplicacións que se envorcouá Rede, con Hotmail como un dos pioneiros. Máis tardeseguíronlle Yahoo! Mail e Google co seu Gmail para conformarotres servizos máis estendidos deste tipo. Con todo,na Rede atópanse diversas alternativas que taménresultan interesantes por diversos aspectos.

Dous servizos que ofrecen bastante fiabilidade son os de GMX e AOL, ambos os gratuítos

Enun comezo, os correos electrónicos web trataban dediferenciarse pola súa maior capacidade de almacenamento. Acompetencia neste punto aumentou o tamaño doscaixas de correos exponencialmente, e se antes 10 megabytes considerábanse unha capacidadeválida, agora resulta habitual atoparse con servizos decorreo web que poden albergar varios gigabytes. Nesta carreira,Yahoo! marcou un fito porque foi o primeiro servizo dosgrandes que ofreceu almacenamento ilimitado.

Deesta maneira, reflíctese o cambio de costumes entre unha épocaen que os correos se caracterizaban por ser só textuais ea actual, na que grandes arquivos adxuntos viaxan con comodidade através de conexións de banda ancha. Pero ademais deWindows Live Hotmail, Yahoo! Mail e Gmail, dous servizos moiinteresantes e que ofrecen bastante fiabilidade son os de GMX e AOL,ambos os gratuítos.

  • GMX:este webmail, baixo o dominio gmx.com, fai fincapé en tresaspectos: protección contra o spam(asegura que ten sete sistemas contra esta praga); contra osvirus, porque inspecciona os arquivos adxuntos de forma automática;e a súa capacidade de almacenamento, que chega ata o cincogigabytes, inferior a Yahoo! Mail e a Gmail pero suficiente para amaior parte dos usuarios. Pódense enviar adxuntos de ata 50megabytes.

    Permiterecibir as mensaxes doutras direccións que posúa o usuario, queclasifícanse en diferentes cartafoles, e tamén enviar desdeesas outras contas. Do mesmo xeito que no correo web de Yahoo!, sepoden clasificar os correos arrastrándoos e soltándoosnun cartafol. Este sistema logra que a adaptación para aspersoas que están adoitadas aos programas de correoelectrónico tradicionais, que se instalan no computador,como Thunderbird, sexamáis rápida.

    Aocorreo de GMX pódese acceder a través de programas decorreo electrónico tradicionais, tanto con POP3. como IMAP,e conta con corrector ortográfico en español a pesarde que todos os menús están en inglés. Outracaracterística interesante constitúena as listas brancasde remitentes (cuxos mensaxes sempre se aceptarán) e asnegras (cos usuarios que se bloquearán).

  • AOL:o correo web de America En liña presenta os menús en inglése unha capacidade de almacenamento ilimitada que ademais seconxuga co seu servizo de mensaxería instantánea ecunha versión específica para móbiles. Poroutro lado, ten proteccións contra os virus e o spam e contacun sistema para importar o caderno de direccións e osmensaxes recibidas nas contas anteriores do usuario.

    Resultainteresante o seu sistema de complementos, que facilita engadircontidos de diverso tipo, como noticias, fotografías deFlickrou de Photobucket. Visualízanse nun rectángulo vertical aa dereita da páxina e pódense arrastrar e soltar nomensaxe. Por defecto, o correo de AOL conta con axenda, calendarioe lista de tarefas. Doutra banda, ofrece diversos temas que podenmodificar a aparencia estética da páxina epermite consultar directamente as contas que o usuario teñaabertas en Yahoo! ou en Gmail.

Correo web cifrado

Osmensaxes que se intercambian a través do correo electrónicoweb convencional non se cifran. Esta situación provoca que nonsexan alternativas seguras se se desexa garantir a confidencialidadedos mesmos. Para cubrir este oco de mercado, varios servizosproporcionan cifrado nas mensaxes recibidas e enviadas e un accesoseguro ao sitio web a través de SSL. Estes servizos partencoas desvantaxes de que se necesita que tanto o remitente como odestinatario conten coa posibilidade de descifrar os correos e deque non adoitan dispor de moito espazo para recibir mensaxes nas súasdireccións.

É preciso que tanto o remitente como o destinatario conten coa posibilidade de descifrar os correos

Unhadas alternativas máis populares neste sentido aconstitúe Hushmail, queadapta o estándar de cifrado OpenPGP.Non ofrece a mesma seguridade que o software para cifrar dentro deos programas tradicionais de correo electrónico, porque aclave privada almacénase nos seus servidores, pero si unhaprivacidade razoable que se conxuga coa portabilidade propia dunwebmail.

Comoextras interesantes, incorpora un sistema de mensaxeríainstantánea cifrado, acceso a outras contas de correo externase a posibilidade de crear persoais, útil cando se envíanmensaxes parecidas de maneira habitual. Ademais, escanea oscorreos en busca de virus e filtra os que considere spam.Ofrece dous servizos, un gratuíto e outro de pago (a partir de dousdólares mensuais) que se divide en varias modalidades segundoas súas características adicionais, como o acceso IMAP ou aimplantación do servizo nun dominio propio.

Haioutras aplicacións similares pero menos estendidas comoCryptomail.org, un servizopromovido por unha fundación sen ánimo de lucro, queademais conta cunha versión que permite instalar osistema en servidores para que o utilicen empresas ou organizacións.S-Mail é outra das opciónsdispoñibles, con idéntico sistema de funcionamento. Se sequere complementar o cifrado con algún dos correos electrónicosweb máis populares, existe unha extensión de Firefox, denome FireGPG, que implantaGPG en Gmail.

Poroutro lado, no mundo das aplicaciónsofimáticas web Zoho destaca porque tamén inclúeun programa de correo electrónico, que comparte co restodo software a capacidade de almacenamento total deste servizo,que alcanza un gigabyte. Co correo de Zoho pódeseutilizar tanto unha dirección neste dominio como outrascontas que posúa o usuario.

Webmail do dominio propio

Aconfiguración máis común cando unha persoa lanzao seu sitio web ou blogue con dominio propio consiste nunha soluciónde software libre onde se combinan o servidor Apache, a base de datosMySQL e a linguaxe de desenvolvemento web PHP. As empresas que se dedicana alugar espazo nos seus servidores adoitan proporcionarvarios programas integrados para consultar o correo electrónicona propia web.

Caracterízanse por ser bastante máis básicos que Yahoo!Mail, Gmail ou Windows Live Hotmail, pero cumpren coa tarefa de consultaras mensaxes e redactar novos. IMPde Horde, Squirrelmail ouRoundCube son algúns dos máisutilizados. Agora ben, unha boa opción para manter asvantaxes dos mellores correos web e a personalización dundominio propio consiste en recorrer a Google Apps, que, de momento de forma gratuíta, permite configurar Gmailpara os dominios do usuario, aínda que a cambio mostrará aousuario publicidade textual relacionada cando lea as mensaxes.