Infografía

Pantallas LCD

LCD

É un dos sistemas de pantalla máis utilizados no mercado de televisións.