Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Picnik, para editar fotografías en Internet

Esta aplicación, que se incorporará pronto a Flickr, permite facer retoques fotográficos básicos desde o navegador a imaxes aloxadas na Rede
Por Benyi Arregocés Carrere 30 de Outubro de 2007

Omundo das aplicaciónsweb avanza a pasos axigantados. Aos servizos de correoelectrónico, editores de texto ou follas de cálculo,tamén se engadiu a posibilidade de retocar asimaxes, sen que sexa necesario instalar ningúnprograma adicional.

Picnik anunciou a mediados de outubro que chegara a un acordo con Flickr para ser o seu editor en liña de fotografías

Aínda que os sitios web para editar fotografíasofrecen polo xeral un rendemento bastante menor que asalternativas para instalar no computador, como AdobePhotoshop ou Gimp, poden sermoi útiles cando o usuario só pretenda un usosinxelo e non profesional, ou cando se atope de viaxe e nondispoña do seu editor de fotos preferido.

Neste campo, unha das mellores opcións é Picnik,cuxa gran vantaxe consiste en que ofrece un complemento que instalaun acceso directo á edición dentro dos menús deos dous principais navegadores, Internet Explorer e Mozilla Firefox,sen que nin sequera sexa necesario rexistrarse como usuario.

Img

Na práctica, tense a impresión deque o navegador conta cun editor de imaxes, de formaque cando ao usuario interéselle modificar algunha imaxe, sóterá que facer un clic no botón dereito e pulsaren Edit ‘image in’Picnik , para que automaticamente apareza o sitio web no navegador coa foto seleccionada paracomezar a traballar.

Como é Picnik?

Esta aplicación móstrase nunha páxinaweb coroada por cinco pestanas mediante as que se accede aas diferentes opcións de edición. Así, o usuariopode rotar a imaxe, achegala cun zoom, efectuar diversosrecortes, modificar o tamaño, o brillo, o contraste ou oscores e eliminar os ollos vermellos, que tantas veces aparecen nasfotografías caseiras.

Ademais, pódese escribir texto na imaxe erealizar diversos efectos na foto. No caso de que se produza unerro na edición ou se quixo experimentar con algúnrecorte ou modificación non hai ningún problema, porqueo sitio web garda na súa memoria todas as accións realizadas e sepoden desfacer e refacer todas as edicións.

O usuario pode gardar as imaxes que retoquenos formatos máis populares na Rede, JPEG, GIF ou PNG

Os creadores de Picnik prestaron especial atenciónao aspecto máis social das fotografías. O motivo demoitas delas é ensinalas aos demais e, por estarazón, ademais de incluír un formulario para mandalaspor correo electrónico, este sitio deseñouse paracomplementarse con outros servizos populares como Flickr,Picasa,Facebookou Photobucket.

Isto convérteo nunha alternativa moi interesantetanto para os usuarios dos servizos amentados como para os quemanteñen un blogue, porque lles permite modificar rapidamentecalquera imaxe e incorporala á súa web. Ademais, con Picasa eFlickr, a integración chega ao momento de que se se cambia onome da imaxe, a modificación trasládaseautomaticamente a estes dous servizos.

Efectos básicos gratuítos

O usuario pode gardar as imaxes que retoquenos formatos máis populares na Rede, JPEG, GIF ou PNG, eademais en BMP, PDF e TIFF, un dos máis empregados entraballos de impresión, co cal se pode dar distintos usos ás fotografías que se editen.

Este sitio deseñouse para complementarse con outros servizos populares como Flickr, Picasa, Facebook ou Photobucket

O modelo de negocio deste tipo de aplicacións sebasea en ofrecer dúas versións do seu programa: unha gratuíta, coasfuncións máis básicas, e outra de pago, con maioresprestacións. Recentemente, Picnik lanzou a súa versión depago (24,95 dólares por ano, uns 17,70 euros), onde,por exemplo, ofrece máis cantidade de efectos predefinidos(simular fotografías nocturnas, de infravermellos ou imitar oefecto do cinemascope, entre outros) que engaden máisposibilidades ao retoque. Doutra banda, Picnik anunciou amediados de outubro que chegara a un acordocon Flickrpara ser o seu editor en liña de fotografías.

Photoshop tamén será en liña

Img

Adobe, a empresa que realiza Photoshop, o programa máisestendido entre os profesionais da imaxe, preparaunha versión en liña do seu software,denominada Photoshop Express, de maneira que tentará atendero segmento dos usuarios que só queren realizar algúnsretoques sinxelos ás súas imaxes, sen ningunha pretensiónmáis.

Desta maneira, enfrontarase directamente a Picnike á decena de programas similares que xurdiron nosúltimos tempos coa Web2.0,como FotoFlexer,Snipshot,Phixr(que conta con versión en español), Fauxto,Pixenate,Wiredness(que tamén se pode usar en español) ou Pikifx.