Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

PLC: Internet poloenchufe

As ofertas deacceso a Internet por medio da liña eléctrica non terminan de despegar
Por EROSKI Consumer 21 de Xullo de 2005

A xa vella promesa de levarInternet aos fogares a través das redes eléctricas segue vixente coachegada de ofertas comerciais en España. Con todo, esta tecnoloxía chamadaPower Line Comunications (PLC) está á espera de que as eléctricasdefinan un servizo que compita realmente con outras ofertas de acceso a Internetpor banda ancha e despéxense as dúbidas respecto de una tecnoloxía que provocou una airada reacción por parte dos radioaficionados polassupostas interferencias que provoca nas súas emisións. Ademais, chega nunmomento no que varios provedores de ADSL atópanse en feroz competenciapor rebaixar os prezos e aumentar a velocidade.

Acceso a Internet pola rede eléctrica

A idea de transportar datos sobre as redeseléctricas non é nada nova. De feito, as liñas de electricidade hai tempoque se utilizan paira transmitir información que non requiría gran ancho de banda,como a monitorización e lectura dos contadores. Só facía falta o avanceda tecnoloxía para que vise a luz una idea simple: a electricidade circulapor cables de cobre, do mesmo xeito que o teléfono e os datos, polo que bastaadecuar una rede xa desenvolvida, cuxa capilaridad supera a calquera outra, pairaconvertela nun acceso a Internet a alta velocidade que alcance a todos osfogares.

Que é PLC?

PLC (Power Line Communications) é una tecnoloxía que posibilita atransmisión de voz, vídeo e datos sobre as redes eléctricas. É dicir,transporta todos os servizos dunha rede IP (Internet) até a toma decorrente dos fogares ou oficinas. Paira iso hai que conectar a rede detelecomunicacións á estación de transformación e desde aí empregar a redeeléctrica paira chegar ao cliente final.

Ao usuario bástalle un módem PLC conectado a calquera enchufe paira recibir aconexión de banda ancha. Este módem recibe o sinal dun repetidor situado nocuarto de contadores do edificio (que pode atender até 256 equipos), queestá conectado á súa vez a un centro de distribución do que recibe os datos a unhavelocidade de até 200 Mbps (una conexión de ADSL doméstica convencionalofrece medio megabit).

O problema chega porque os datos viaxan pola rede eléctrica a unha frecuencia(de 1 a 34 MHz), que é a banda utilizada polos radioaficionados. Oscríticos con esta tecnoloxía aseguran que o débil illamento dos cableseléctricos, unido ao mal estado dalgunhas redes, fan que a instalacióneléctrica dun fogar sexa una antena que por unha banda recibe toda clase de’ruídos’ electromagnéticos do exterior e por outro deixa escapar sinais quepoden interferir noutras comunicacións.

Desde Tecnocom , empresa especializada en PLC, esperan que osavances na tecnoloxía, os estándares de comunicación e o recente apoio da UniónEuropea dean un novo impulso ao PLC, que pode aproveitar o imparableavance de Internet e a proliferación de servizos de (voz e datos) querequiren banda ancha. “O despregamento sen necesidade de obra civil nasactuais liñas de distribución eléctrica (cunha cobertura da poboaciónsuperior ao 90%) converte a PLC nunha alternativa moi competitiva en custo eprestacións fronte ás actuais solucións de banda ancha”, segundoTecnocom.

Con todo, a entrada das eléctricas no mercado dastelecomunicacións non está exenta de problemas e non terminan de despexarse asdúbidas respecto da posible contaminación do espazo radioeléctrico destatecnoloxía, a pesar de que algunhas probas demostraron que pode funcionarsen interferir noutras comunicacións.

Vantaxes e inconvenientes

PLC ofrece levar Internet a alta velocidade alíonde chega a luz eléctrica (practicamente a todas partes) sen necesidade decrear novas redes e con gran comodidade paira o usuario, que só ten queenchufar o PC. Por tanto, PLC parte con incuestionables vantaxes sobre outrastecnoloxías de acceso a Internet:

  • Velocidades de transmisión de até 200 Mbps no tramo final (quechegará ao usuario compartidos co resto de abonados -até 256- ao mesmorepetidor), que posibilitan a comercialización de servizos que necesitan granancho de banda.
  • Non precisa obras nin cableado adicional e o proceso deinstalación é rápido e sinxelo paira o cliente final, o que facilita aoferta de servizos competitivos en calidade e prezo.
  • O enchufe é a tomaúnica paira a alimentación, voz e datos (Internet).
  • A conexión épermanente e o servizo eléctrico non se ve afectado.

Interferencias

O principal inconveniente de PLC é que aínda que a tecnoloxía avancemoito aínda non se implantou e entra en forte competencia cun ADSL moiestendido. E, segundo a opinión dalgúns expertos, non se despexaron asdúbidas sobre as interferencias do PLC na banda HF (Alta Frecuencia). Pairaa comunidade de radioaficionados, o grao de interferencias detectadas duranteas probas piloto foi desastroso paira os seus intereses.

A Unión de Radioaficionados Españois (URE) creou o Grupo PLC pairaseguir a implantación desta tecnoloxía e o seu impacto na banda de HF. Nundos artigos publicados no seu sitio web asegúrase que en todos os paísestecnoloxicamente avanzados “o PLC foi obxecto de enconadas discusiónspúblicas ante o xustificado temor de que este servizo traia un intolerableaumento do ruído eléctrico que dificulte o uso do espazo radioeléctrico”.

Un comunicado da URE afirma que o PLC está prohibido por lei nalgúnspaíses, como Finlandia, “baseándose en informes sobre graves prexuízos a servizosesenciais da Cruz Vermella, Protección Civil e o Exército”, mentres que “en EEUU non pasaron da fase de probas, no Reino Unido estáparalizada a súa comercialización e en Alemaña pechou una das empresas pioneirasao pór freo o goberno do país ao caos de interferencias que estabaa producir o sistema”.

Pedro Elena, director comercial de Tecnocom, é tallante: “de 100.000 fogares’iluminados’ [con capacidad de acceder a Internet por la red eléctrica] en Españahoubo una soa queixa dun radioaficionado”. Ademais, engade, “se se produce una interferencia o problema pódese corrixir rápida e facilmente,pois a banda pódese mover”. É dicir, pódese cambiar de forma remota afrecuencia do PLC para que non interfira con outros sinais.

Alternativaao bucle de abonado

Elena cita entre as vantaxes de PLC o ancho de banda que pode ofrecer e quenunca alcanzará o ADSL. “Cos novos equipos é factible levar aosfogares 10 ó 12 Mbps, algo ao que dificilmente pode chegar o ADSL (e desde logo non en todas partes)”, comenta. Ademais, incide en que a velocidade deacceso a Internet de PLC é exactamente a que se oferta, fronte ao 10% davelocidade contratada que garanten os provedores de ADSL, e é una tecnoloxíasimétrica, isto é, ofrece a mesma velocidade de subida (enviar algo a Internet)que de baixada (traer algo de Internet).

En calquera caso, Elena cre que o ADSL é o estándar dominante e poida que sexao durante un tempo, “pero desde logo non será paira sempre, porque tenmoitas limitacións (as do par de cobre)”. O importante é que PLC ofreceactualmente a única alternativa ao bucle de abonado, a ‘última milla’, en mans do operador dominante(Telefónica en España), “e toda alternativa é boa”. Ao final, remata Elena,”o importante paira o usuario son os prezos e os servizos, e non atecnoloxía sobre a que se ofrecen”.

Aoferta en España

En outubro de 2003 Endesa, Iberdrola e UniónFenosa anunciaban as súas intencións de dar acceso a accesoa Internet a través da rede eléctrica. Case dous anos despois odespregamento de PLC -una tecnoloxía da que xa se falaba fai una década- atópase nunha “paréntese temporal”, segundo afirmaba Luís Soleira, presidente de Tecnocomnunha carta aos seus accionistas.

Soleira opina que a comercialización tardou un certo tempo en alcanzar oritmo desexado e agora estase á espera dunha segunda xeración de equipos”que multiplica a potencia e velocidade de transmisión” (a valenciana DS2 foi aprimeira empresa en fabricar os chips para que os módem PLC transporten datos a 200Mbps). Ademais, o lanzamento comercial do PLC coincidiu cunha agresivacampaña dos provedores de ADSL, que melloraron en gran medida as súas ofertas.

Algúns analistas apuntan tamén que as eléctricas non teñen suficienteinterese en desenvolver PLC, entre outras cousas, polos seus intereses en telecomunicacións. Estas, pola súa banda, mencionan a falta de estándares,a carestía dos equipos e as dúbidas sementadas respecto da tecnoloxía-arrastra una lenda negra na que se lle atribúe, sen ningunha proba, axeración de campos electromagnéticos prexudiciais paira a saúde- pairaxustificar o atraso no despregamento do PLC. En España a situación estáasí:

  • Tras as probas piloto de Barcelona e Zaragoza, Endesa aparcou a súaoferta de PLC, como confirman no teléfono de encargado decomercializar o servizo (a eléctrica posúe o 32,8% de Auna). Endesa habilitou uns 20.000 fogares paira recibir PLC e mantén 2.000 clientes que se abonaron ao servizo tras as probas. Epresa, a eléctrica de Puerto Real, queconta con capital municipal e de Endesa, iniciou o lanzamento comercial dePLC na localidade gaditana o pasado 1 de xuño. Ofrece telefoníaIP e accesoa Internet a 600 Kbps simétrico (a 21 euros ao mes), 1 Mbps (27 euros) e 3 Mbps(33 euros).
  • Iberdrola comercializa PLC en Madrid e Valencia: Iluminou 90.000fogares e ten 4.000 clientes. Mellorou a súa oferta inicial cos servizosPLC 1000 (1 Mbps de velocidade simétrica a 39 euros ao mes) e PLC 300 (300 Kbpspor 27,90 euros mensuais). No teléfono de contratación do servizo, ondetamén se oferta a conexión ADSL de Iberdrola, recoñecen que as peticiónsde PLC son escasas “porque hai pouco territorio cuberto”. A eléctrica conectaas súas centrais a Internet mediante redes de fibra, LMDS (radio) e satélite deIberdrola e o seu filial Neo-Sky.
  • O PLC de Unión Fenosa non deu sinais de vida até adata.

Pedro Elena explica que os ambiciosos plans das eléctricas en España estánparados porque introducir una tecnoloxía nova require un tempo. “Hai quefacer una investimento na infraestrutura da rede eléctrica -instalar equiposde telecomunicacións nos centros de transformación-, e as compañíaseléctricas necesitan un operador que lles introduza nun mercado que lles éalleo”, comenta.

Aínda que entra en directa competencia co ADSL e o acceso por cable, odirector comercial de Tecnocom opina que non hai ningún problema para que osoperadores inclúan ambos os tipos de conexión na súa oferta. E cita o caso dePortugal, onde Energias de Portugal (EDP) utiliza ao operador detelecomunicacións ONI (que tamén ofrece ADSL) paira comercializar PLC (Oni220 Powerline).

En calquera caso, a necesidade de amortizar o investimento levou áseléctricas españolas a comezar a atacar o mercado en grandes núcleos urbanos,enterrando una das grandes supostas vantaxes de PLC: levar a banda anchaonde non chega o ADSL. Noutros países comoMéxico, con todo, si se probou con éxito PLC paira levar Internet a zonas rurais de difícil accesopaira outras tecnoloxías.