Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Podemos borrarnos do todo de Facebook e Twitter?

Os procedementos para darse de baixa dalgunhas das redes sociais máis populares non son nada intuitivos
Por Antonio Delgado 14 de Xuño de 2011
Img baja redes sociales portada
Imagen: Marc Levin

As redes sociais destacan entre as plataformas máis utilizadas polos usuarios nasúa navegación diaria por Internet. Con todo, a acción máis habitualconsiste en darse de alta nestas páxinas e abandonalasposteriormente, xa sexa por falta de tempo ou por non atoparllesutilidade. Todos os usuarios, ao utilizar unha tecnoloxía, pasanpor un ciclo de uso que vai desde a emoción inicial á frustración oufalta de iniciativa para seguir con elas. Pero podemos darnos de baixasen que quede rastro de nós en Facebook ou en Twitter? Pódese, pero non resulta nada fácil.

Darse de baixa das redessociais noné unha tarefa sinxela. É habitual que as ligazóns directas á baixadefinitiva estean escondidos entre as políticas deprivacidade ou nas condicións de uso do sitio. Mentres, desde apáxina de configuración da conta do usuario móstrase unligazón directa a unha baixa temporal ou a un peche en falso daconta. É dicir, algunhas plataformas dispoñen de dous mecanismosdiferentes, que crean confusión nos usuarios. Se se selecciona“desactivar a conta”, os datos non seborran da plataforma, senón que quedan “conxelados”á espera de que volvamos acceder ao noso perfil con nome deusuario e contrasinal, para reactivala.

É habitual que as ligazóns directas á baixa definitiva estean escondidos entre as políticas de privacidade ou nas condicións de uso do sitio

Por outra banda, as redessociaissituadas en países da Unión Europea ou en Estados Unidos, ondehai unha lexislación sobre datos persoais, deben dispor demecanismos para darse de baixa de forma definitiva. Con todo, moitosoutros servizos, entre eles as redes de contactos privados, sitúana empresa ou filial en países con lexislacións máis laxas enprivacidade ou en países subdesarrollados, onde estas normas ninsequera existen. É nas páxinas de contactos, precisamente ondea privacidade dos usuarios é esencial, onde máis abusos secometen por parte de empresas situadas fóra da Unión Europea.En ocasións, estas compañías solicitan o envío dun fax a unnúmero de teléfono internacional para poder tramitar a baixa, oque fai desistir á maioría dos usuarios.

Páxinas de baixa automática

A tramitación da baixadebelevar a eliminación da conta do usuario, así como detodos os datos almacenados na plataforma, xa sexan comentarios,fotografías ou vídeos, listaxes de usuarios, mensaxesprivados, eventos, grupos aos que pertence, etc. Para facilitaresta tarefa, algunhas páxinas automatizan estes procesos,de modo que borran de forma todos os datos e contidossubidos polos usuarios a estas plataformas antes de solicitar abaixa.

Algunhas páxinas borran de forma automática todos os datos e contidos subidos polos usuarios

A web SuicideMachine é unha plataforma para automatizar a baixa e borradodas plataformas sociais como Twitter, MySpace e LinkedIn. Antestamén dispuñan dun mecanismo para automatizar a baixa deFacebook, pero tiveron que retiralo ao recibir unha reclamación porparte desta rede social. Outras páxinas como Darsedebaja.nete Delete YourAccountinclúen instrucións de como darse de baixa paso a paso en sitioscomo Facebook ou MySpace, así como noutros servizos sociais comocontas de correo web e plataformas para compartir contidos tipoFlickr ou Youtube. No caso de que a explicación para darse de baixa deunha plataforma concreta non estea dispoñible, ofrecen unformulario para que os usuarios que o conseguiron poidanenviarlles o proceso seguido.

Procedemento para as principais redes sociais

Antes de iniciar o procedementode baixa dealgunhas destas redes sociais, hai que iniciar sesión coa contade usuario e despois pulsar sobre a ligazón correspondente á redesocial seleccionada. Nalgúns casos, é necesario encher unhapequena enquisa sobre os motivos da baixa antes de poder pulsarsobre a acción que activa a petición da mesma.

  • Facebook. Para darse de baixa de Facebook. de forma definitiva hai que acceder a leste. ligazón e seguir as instrucións do proceso. Unhavez finalizada a tramitación da baixa, esta non se realiza de formainmediata, senón 14 días despois de xestionarse. Desta forma,durante estes 14 días, a conta está suspendida e poderáreactivarse co acceso de forma habitual á mesma.

  • Twitter. A configuración da conta de Twitter seborra desde lesteligazón, tras pulsar sobre “Desactivar a conta”. O proceso tarda 30 días durante os cales se poderá recuperar a conta. Despois non se poderán recuperar nin a conta nin os datos asociados.

  • MySpace. A baixa da rede social MySpacerealízase tras acceder a leste. ligazón e pulsar sobre “Cancelar a conta”.

  • Tuenti. A rede social Tuenticonta, do mesmo xeito que Facebook, cun sistema para desactivar a contade forma temporal -accesible desde o menú de preferencias daconta- e outro para eliminala de forma definitiva. Neste últimocaso, hai que acceder a leste. ligazón directa, seleccionar o motivo da baixa e pulsarsobre a opción de baixa.