Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Polar Rose: buscar na Rede pola cara

Trátase dunha aplicación que recoñece as caras, identifica as persoas mediante etiquetas e atopa outras imaxesonde aparezan
Por Benyi Arregocés Carrere 2 de Febreiro de 2007

PolarRose, unha empresa sueca, ideou un sistema que escanea as caraspara crear unha imaxe tridimensional e despois combínao coasetiquetas habituais da Web 2.0 para saber quen é apersoa en cuestión. O lanzamento deste servizo producirase durante o primeiro trimestre de 2007.

Cada día sóbense á Rede preto de 10 millóns de fotos pero os buscadores non saben extraer a información que hai nelas

Oprograma PolarRosepromete recoñecer e identificar a todas as persoas que aparecen enas fotografías que se publican en Internet. Esta non éunha cuestión baladí, posto que os resultados daprocura de fotografías en Internet adoecen deinexactitudes que non se presentan, por exemplo, cando se busca undeterminado texto.

Centosde millóns de fotos poboan Internet e nos últimos anossitios web como Flickrfacilitaron que a xente garde e ensine na Rede aíndamáis imaxes. Segundo Polar Rose, cada díasóbense a Internet preto de 10 millóns de fotos e a progresióné constante. Con todo, os buscadores, que constitúen a portade entrada na Rede para moitos usuarios, non acharana fórmula para extraer a información das propiasimaxes.

De feito, un buscador nin sequera ve as imaxes,senón que se guía polo atributo “alt” da linguaxeHTML para saber que é o que mostra cada foto. Este atributoéncheno os webmaster ou as persoas que redactan contidos ena Web, e pode non ser totalmente fiel ao que se reflicte. Mesmoen moitas ocasións, este atributo atópase baleiro. Osresultados, por tanto, non son fiables: se se busca a imaxe deunha persoa, pode aparecer calquera cousa.

Por esta razón, Polar Rose ten a intenciónde mellorar a procura das persoas dentro dasfotografías mediante dúas ferramentas: por unha banda atecnoloxía, cun programa chamado ‘Bloom’ que analiza cadaimaxe en busca da cara das persoas e que obtén imaxestridimensionales dos rostros; un feito meritorio, se se ten enconta que as fotografías só teñen dúas dimensións.

‘Bloom’ analiza cada imaxe en busca da cara das persoas e obtén imaxes tridimensionales dos rostros

Doutra banda está o sistema de etiquetas, tancaracterístico de Internet. Desta maneira, as persoascomplementan o traballo das máquinas que, sen a achegahumana, coñecerían que unha cara se repite noutras imaxespero non poderían saber de quen se trata.

Img
Imaxe: CONSUMER EROSKI

Coas etiquetas resulta máis fácil efiable determinar quen aparecen en cada fotografía.Así, o sistema de recoñecemento facial aprende dos seususuarios e o seguinte visitante saberá que a maioríados usuarios ha etiquetaxe a esa persoa cun nomedeterminado, co que as posibilidades de que sexa certo aumentan.

Versións para usuarios e para programadores

PolarRose, que ten previsto lanzar os seus servizos durante este trimestrede 2007, ofreceraos de dúas formas: unha dirixida aosusuarios de Internet e outra aos webmaster e programadores.

Porunha parte, lanzará un ‘plugin’ (aplicación para unnavegador) que se poderá instalar nos dous principaisnavegadores (Internet Explorer e Firefox),para que automaticamente recoñezan as fotos.

O prograna situará unha rosa en cada persoa que apareza nunha foto
Ofuncionamento será sinxelo, porque o ‘plugin’ situaráunha rosa en cada persoa que apareza nunha foto e cando o usuariopique na flor, aparecerá unha xanela que lle dará aopción de introducir o nome da persoa, no caso deque o sistema non a coñeza, e ao mesmo tempo ofreceráalgunhas fotos onde é posible que a persoa fotografada poidaaparecer. Tamén brindará a posibilidade de buscaroutras fotos desa persoa en Internet ou de persoas que se parezana ela.

Poroutra parte, os programadores terán as ferramentasnecesarias, é dicir o API,para introducir esta aplicación de recoñecemento facial no seupropia web, ou para deseñar novos usos seguindo o conceptodos mashups.A propia empresa propón algunhas utilidades, destinadas a que asimaxes nas que aparece a mesma persoa enlácense entresi en sitios dedicados á información, nos que secomparten e móstranse fotos ou nas redes sociais.

Risco para a intimidade?

Do mesmo xeito quebastantes aplicacións sociais de Internet, o programaPolar Rose presenta riscospara a intimidadedas persoas. Aínda que alguén decida non subir ningunha foto á Redenun intento de que non se lle identifique, non pode impedir quecalquera suba fotos nas que el apareza.

ComoPolar Rose tenta identificar a todas as persoas que se atopandentro de cada imaxe, o seu rostro quedará rexistrado e osistema recoñeceralle se se soben outras imaxes, polo queoutros usuarios poderán completar a súa identificacióngrazas ao sistema de etiquetas.

Coaproliferación das cámaras dixitais, sobre todoen formato compacto e nos teléfonos móbiles, istosignificaría que no caso de que Polar Rose estendésese,podería ser case imposible evitar aparecer identificado en grancantidade de situacións diferentes que a persoa en cuestiónnon podería controlar en absoluto.