Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Proba práctica: tres aplicacións de móbil para facer turismo

TouristEye está recomendado para planificar viaxes, Minube paradescubrir novos destinos e TripAdvisor para ler opinións e reseñasde usuarios
Por Antonio Delgado 29 de Agosto de 2012
Img turismoapp portada

Descubrir novos lugares ou buscar un sitio onde ir de vacaciónsson dúas dos usos máis habituais que se lle dá a Internet. As guías turísticas en liña resultan unha boa opción para planificar unha viaxe, buscar hoteise sitios de interese, así como fonte de información importante para osviaxeiros. Este tipo de servizos contan tamén con aplicaciónspara teléfonos móbiles moi útiles mentres se viaxa.É nestes casos cando máis se precisa acceder a este tipode datos, xa que na maioría das ocasións esta necesidadeestá asociada ao momento e á posición xeográfica do usuario.EROSKI CONSUMER realizouunha proba de uso de tres aplicacións móbiles para inspirarse,buscar información e planificar unha viaxe. Desenvolvidas polas plataformas TouristEye , Minube e TripAdvisor, as aplicacións seleccionadas utilizáronse tanto na súa versión para iOScomo Android, co fin de coñecer as súas vantaxes e inconvenientes.

Características comúns

 • En xeral, os usuarios utilizan este tipo de plataformas entres momentos concretos: á hora de buscar destinos onde ir, nomomento da súa planificación definitiva e cando están na viaxe, comoforma de localizar puntos de interese próximos á súa posición.

 • O tres aplicacións seleccionadas nesta proba de usotentan cubrir estas necesidades. Para iso, contan tanto cunhaversión web como con aplicacións móbiles para os sistemas operativosmóbiles, como iOS e Android.

 • As aplicacións son gratuítas e poden ser usadas sen necesidadede rexistrarse, aínda que é recomendable facelo se se queren gardarlugares como favoritos e compartir contido.

 • Os usuarios poden buscar nomes de cidades e rexións, ouben permitir que a aplicación coñeza a súa posición e móstrelle deinmediato información de lugares de interese ou sitios comerciais, comorestaurantes e outras ofertas de lecer. Ademais, tamén poden engadir aunha lista de desexos ou favoritos aqueles sitios que máis lles gustan comoforma de planificar unha próxima viaxe.

 • O aspecto social complétase con accións para compartir enredes sociais as recomendacións e para escribir reseñas eexperiencias de lugares visitados.

Diferenzas

Cada unha destas aplicacións permite a inspiración e planificación dunha viaxe desde diferentesperspectivas:

 • TouristEye posibilitaplanificar un traxecto segundo as datas e lugares que se visitarán para despois engadir sitios de interese. A pesar de ser unhaaplicación gratuíta, algunhas funcións son de pago, como a opción dedescargar unha guía de viaxe para a súa consulta unha vez desconectado de Internet,algo moi útil cando se percorre o estranxeiro.

 • Minube está orientado áprocura de lugares para futuras viaxes ou a inspiración en destinos segundodiversos parámetros, tanto obxectivos (distancia ou tipo de viaxe) comosubxectivos (sensación ou momento do usuario). Ao realizaresta proba de uso, a aplicación para iPhone conta cun novocontorna gráfica máis visual e dirixido ao descubrimento e inspiraciónde novos lugares.

 • TripAdvisor dispón de dous. aplicacións móbiles principais: unha destinada a atopar hoteis,restaurantes, voos ou cousas que facer e outra indicada ás guías deviaxes. Estas guías gratuítas das principais cidades do mundo sepoden descargar para a súa consulta sen necesidade de dispor de conexióna Internet.

O mellor para:

 • Buscar novos destinos: Minube

 • Planificar unha viaxe: TouristEye

 • Comentarios de usuarios: TripAdvisor

 • Uso en modo off line: TouristEye

 • Compartir con outros usuarios: Minube e TouristEye

Os servizos uno a un

Img
Imaxe: Touristeye

Omellor : información moi completa e actualizada.

O peor: contorna gráfica pouco intuitivo.

TouristEye é unhaplataforma nada en España en 2009 e orientada á planificaciónde viaxes con máis de 60.000 puntos de interese, desde lugares emonumentos a hoteis e restaurantes. Para iso conta cunha opcióndenominada “explorar” onde se poden atopar sitios por proximidadeao usuario, popularidade ou en función dos seus gustos.

Cada un dos emprazamentos compleméntase con información máis oumenos actualizada en función da súa relevancia. Ademais, os usuariospoden engadir lugares e escribir as súas propias reseñas, o quepermite descubrir novos puntos e manter actualizada a aplicación,que está dispoñible de forma gratuíta para os sistemas operativosiOS e Android.

Os usuarios poden engadir lugares e escribir as súas propias reseñas

Con todo, algunhas funcións son de pago. Ten tres opcións de pago: “Viaxe Prol”, que cun custo de1,59 euros deixa gardar información e mapas off line,así como engadir información de reservas, notas privadas e accedera mapas de transporte; a “Conta Annual”, cun prezo de16 euros, posibilita crear “Viaxes Prol” de forma ilimitada e acceder a guías de viaxe Premium; e, por último, tamén presentaunha conta “Platinum” por 44,99 euros anuaisque suma ás características anteriores asesoramentopersonalizado de face á planificación dunha viaxe ou destino.

Con TouristEye pódense ler e escribir reseñas de todo tipo depuntos de interese turístico. Estas notas compleméntanse coninformación propia cos aspectos máis destacados do lugar.Ademais, cada punto pódese engadir como “favorito” ou benpuntuar aqueles sitios onde se estivo. Neste caso, pódenserecibir recomendacións personalizadas en función dos emprazamentosvotados con anterioridade.

Img
Imaxe: Minube

Omellor : contorna gráfica moi visual e sinxelo.

O peor: poucas guías de viaxes para un uso desconectado.

Minube foi lanzada en 2007 para inspirar novos destinos,planificar viaxes e compartir experiencias de 213 países. Tanto aversión web como as aplicacións existentes desta plataforma española están orientadas adescubrir e compartir lugares e recomendacións con outros usuarios.A aplicación móbil está dispoñible para os sistemas operativosiOS, Android, Nokia e Windows Phone 7.5 ou superior.

A súa versión para iOS é a máis recente e utiliza unha contornagráfico moito máis visual e simplificado. Desta forma pódesenavegar de forma sinxela polas súas recomendacións mediante imaxesantes de acceder á información completa. Dispón dun sinxelobuscador onde escribir o nome de cidades, rexións ou lugarespara que mostre información de sitios de interese, aloxamentos erestaurantes.

A súa versión para iOS é a máis recente e utiliza unha contorna gráfica moito máis visual e simplificado

Esta versión conta cunha nova función, denominada“inspirador”, que permite descubrir novos lugares segundoa elección dun parámetro como distancia, duración, tipo deviaxe, continente ou por unha cor. Por exemplo, a elección dunlaranxa mostra imaxes de lugares con esta tonalidade.

A versión web deixa buscar e reservar voos e hoteismediante acordos con terceiros. Con todo, esta opción non estádispoñible na súa aplicación móbil.

Posúe, doutra banda, unhaserie de guías decidades españolas e rexións como Madrid, Barcelona, Granada ouValencia. Este contido é descargable, o que permite o seu uso deforma desconectada. Para iOS, móstranse un total de oito guíasgratuítas e unha de pago cos monumentos declarados Patrimonio dea Humanidade. O custo é de 0,79 euros para iPhone e iPad. Polo seuparte, existen catorce guías gratuítas para Android. Entre asúltimas dispoñibles, atópase unha dedicada a Suíza.

Img
Imaxe: TripAdvisor

Omellor : gran cantidade de comentarios e opinións.

O peor: non está orientado ao seu uso desconectado deInternet.

TripAdvisor é unha dasplataformas líderes a nivel mundial de información turística e deviaxes. Conta cunha web con millóns de comentarios e notas delugares, hoteis ou restaurantes, entre outros. Moitas destasreseñas están en inglés, pero ten un sistema de tradución automática ao español.Neste sentido, por ter unha audiencia global, moitos sitios deinterese nacionais están descritos desde unha perspectivainternacional.

Presenta unha opción para buscar lugares de interese próximos ao usuario

Dispón de aplicacións. móbiles para os sistemas operativos iOS, Android, Nokia eWindows Phone. No caso de iOS e Android estas aplicacións taménestán dispoñibles para tabletas. Teninformación sobre hoteis, restaurantes, lugares de interese evoos. No caso dos hoteis e voos, permite buscar, comparare reservar directamente desde a aplicación, grazas a acordos condiferentes axencias de viaxes en liña.

Presenta unha opción para buscar lugares de interese próximos aousuario, ademais de poder crear unha lista cos sitios favoritos.Doutra banda, desde a aplicación pódese acceder aos forosde TripAdvisor, onde compartir experiencias, dúbidas ou buscarinformación xerada polos propios usuarios.

A aplicación principal de TripAdvisor non deixa ao usuario acceder desconectado ao contido de interese. Para iso, esta plataforma ofreceunha aplicación para descargar guías de cidades con informacióndetallada. En total ofrécense unhas 50 guías das cidades máisimportantes do mundo. Con todo, esta información só estádispoñible en inglés.

Táboa
TouristEye MinubeTripAdvisor
Descubrir novos lugaresSiSiSi
Reseñas e recomendaciónsSiSiSi
Version móbil dispoñibleiOS e AndroidiOS, Android, Nokia e Windows PhoneiOS, Android, Nokia e Windows Phone
Guía de viaxes para uso desconectado SiSi (*)Si (*)
Reservar hoteis e voosNonNonSi
Planificar viaxesSiNonNon
Gardar lugares como favoritosSiSiSi
(*) Mediante guías de viaxes limitadas.