Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Put.io: descargar arquivos na nube

Este servizo resulta idóneo para xestionar descargas de arquivos pesados nun disco duro virtual sen que cheguen ao computador
Por Antonio Delgado 9 de Xuño de 2010
Img putio portada

Put.io é un novo servizo de pago lanzado de forma pública o pasado mesde abril. Permite aos usuarios almacenar contidos dixitais nun discoduro virtual e realizar nel descargas desde diferentes plataformas,como redes P2P, servidores FTP ou páxinas de almacenamento de arquivos.Os mesmos, despois, poden reproducirse desde Put.io vía”streaming” no computador do usuario ou descargarse a este. Tamén se poden compartir cos contactos no servizo.

Put.ioé unha volta de porca aos servizosen liña para o almacenamento de arquivos, tamén denominados“discos duros virtuais”, e de copias en liña de seguridade.Esta plataforma integra un sistema tradicional para aloxar arquivos,xunto cunha ferramenta para a xestión de descargas doscontidos aloxados noutras plataformas. Desde redes P2P baseadas eno protocolo BitTorrent,ata páxinas de descargas directas como RapidShare e MegaUpload.Tamén é posible subir á plataforma arquivos aloxados nocomputador do usuario e pode usarse como un sistema de copias deseguridade na. nube.

Principais características

O sistema xestiona de forma sinxela a descarga de arquivos desde diferentes servizos e plataformas, coa vantaxe de que é máis rápida que desde o computador do usuario

O sistema xestiona de forma sinxela a descarga de arquivos desde diferentes servizos e plataformas, coa vantaxe de que é máis rápida que no computador do usuario, xa que o ancho debanda de Put.io ponse á súa disposición. É posibledescargar un ficheiro de varios gigabytes de tamaño desde unha rede P2P nuns poucos minutos, algo impensable coas actuais conexiónsdomésticas de banda ancha.

No caso de páxinas de descargas directas como RapidShare, pódense engadir múltiples ligazóns aos arquivos para que Put.io báixeos á vez. Se estes son partes comprimidas dun mesmo contido, Put.io encárgase de forma automática de descargar todas as partes indicadas mediante ligazóns polo usuario e, despois, procede á súa descompresión e unifícaos.

Oscontidos alóxanse eno disco virtual de Put.io para que o usuario poida descargalos encalquera momento ao seu disco duro, ou ben realizar un streaming domesmo se é un arquivo multimedia, como vídeo en formato AVIou MP4, ou música en formato MP3. No caso do vídeo, necesítaseunha extensión no navegador para poder visualizar contidos enDivX ou MP4. Por outra banda, para usuarios da aplicación VLCPlayer, Put.io confecciona unha dirección URL personalizadaparapoder visualizar o contido en streaming desde esta aplicación.

Varias opcións, todas de pago

Put.io é unservizo de pagoque dispón de diferentes opcións de rexistro. A conta básicasupón dez gigabytes de espazo en disco e outro dez gigabytes deconsumo de ancho de banda por un custo de 4,90 dólares ao mes. Aopción “Prol” aumenta esta capacidade ata cincuentagigabytes de espazo e ancho de banda consumible, por un custo de9,90 dólares ao mes. A opción “Premium”permite almacenar ata cen gigabytes de espazo xunto con outroscen gigabytes de ancho de banda, por un custo de 19,90 dólares aomes.

Cada vez que un usuario descarga un arquivo almacenado en Put.io ou realiza un streaming do mesmo, descóntase o seu tamaño do límite de ancho de banda

A distinciónentre espazoen disco e ancho de banda que realiza Put.io débese a que, cada vezque un usuario descarga un arquivo almacenado en Put.io ou realiza unstreaming do mesmo, descóntase o tamaño do arquivo descargado ouvisualizado do límite de ancho de banda dispoñible. Ademais, nocaso de que o usuario xestione a descarga de arquivos desdeplataformas de descargas directas como RapidShare, Put.io taménconsome ancho de banda. Algo que non sucede co resto deplataformas, como redes P2P ou arquivos subidos polo usuario desdeo seu computador.

No caso deque o usuarionecesite engadir ancho de banda extra á súa conta, Put.io dispón deplans de 50, 100 e 250 Gigabytes de ancho de banda extra por uncusto de 5, 10 e 25 dólares, respectivamente.

Subscricións

Unha das vantaxes de Put.io é a posibilidade de crear unha subscrición automática a un determinado contido

Unha dasvantaxes de Put.iocomo plataforma para a xestión de descargas é a posibilidade decrear unha subscrición automática a un determinado contido, comoautomatizar a descarga dun podcast ou videoblog con só indicara dirección URL do arquivo RSSonde estea o novo contido. Ademais, no caso dasredes P2P, é posible engadir o RSS personalizado dalgunhas dasplataformas ou buscadores de arquivos P2P máis populares. Sepode automatizar a procuradun determinado “Torrent” para executar a súa descargadesde o momento en que se ache dispoñible.

Para terminar,a parte máissocial de Put.io permite aos usuarios intercambiar arquivos conoutros usuarios da rede de Put.io que antes se engadironcomo amigos. É posible compartir un arquivo, ouincluso un cartafol con varios arquivos, cun contacto determinadoou ben con todos os contactos, presentes e futuros, que teña ousuario no servizo.