Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que facer fronte ao ciberacoso?

O ciberacoso é un dos problemas que máis preocupa a familias e educadores. Para afrontalo e previlo de maneira eficaz é necesario coñecelo en detalle
Por Internet Segura for kids, IS4K-INCIBE 30 de Setembro de 2020
ciberbullying
Imagen: Pixabay

O uso de novas tecnoloxías con función educativa cobrou maior protagonismo este curso académico, debido á situación desencadeada pola covid-19. Por iso, é moi necesario traballar desde a prevención e ter claras as accións que se deben seguir ante situacións de ciberacoso escolar. Coa campaña ‘Tolerancia cero ao ciberacoso’, o Instituto Nacional de Ciberseguridade (INCIBE), a través de Internet Segura for Kids (IS4K), facilita múltiples recursos nos que educadores, familias e menores poden apoiarse. Aquí explicamos os principais aspectos. 

O 33 % dos menores entre 12 e 17 anos recoñece experimentar algunha forma de acoso, segundo os últimos datos do estudo dos menores e a tecnoloxía ‘EU Kids En liña’. Os casos sobre esta problemática, atendidos a través da Liña de Axuda en Ciberseguridade de INCIBE, revelan que Internet proporciona unha sensación de anonimato que pode facer que o agresor senta máis desinhibido e os observadores menos expostos, decidindo “seguir a corrente” ao acosador. É importante destacar que, aínda que pareza que Internet ofrece anonimato, as mensaxes deixan rastros que poden levar cara ao autor.

Ciberacoso: que poden facer os profesores

Na actualidade, o acoso escolar pode estar promovido por calquera persoa, desde calquera lugar e en calquera momento. Precisamente, por estes motivos, o ciberacoso pode chegar a interpretarse de maneira errónea como un problema que se afasta da aula ou do centro educativo. E é que, segundo os últimos datos reflectidos no ‘III Estudo sobre acoso escolar e ciberbullying da Fundación ANAR, o 84,5 % dos docentes si é consciente da existencia do problema, pero só un 51,6 % reacciona dalgunha forma ou toma medidas.

No caso de que existan indicios ou rumores sobre algún caso de ciberacoso, é imprescindible investigar sobre a realidade dos feitos. Expor actividades didácticas, como algunhas das propostas desde IS4K (“Falemos de ciberacoso”, “Cada comentario conta” ou “Agora tócache a ti”), permitirán traballar a prevención, a empatía, coñecer como pensan e que rol desempeña cada alumno nun ambiente máis distendido. Ademais, é unha boa ocasión para prestar atención ás conversacións e comentarios dos alumnos, xa que axudará a detectar se existe algunha anomalía ou comportamento abusivo entre compañeiros.

Resulta necesario que, desde a posición de docente, non se pasen por alto condutas como o illamento social, baixadas de rendemento ou cambio de círculos de amizades. Tamén é positivo conversar de maneira individual con aquelas persoas implicadas no caso de ciberacoso e promover aos observadores como mediadores activos na resolución.

Como previr o ciberacoso: 8 accións crave

  • 1. Formar ao equipo docente. O profesorado debe manterse actualizado para coñecer as metodoloxías e conflitos relacionados co ciberacoso.
  • 2. Contar con plans de convivencia. É aconsellable que a información estea dispoñible e actualizada nas políticas do centro, investindo tempo e esforzo en crear un protocolo antibullying que teña en conta o contexto tecnolóxico propio do centro e implique a coordinación de toda a comunidade educativa. Así, cando xurdan os problemas, a resolución será máis rápida e efectiva, causando menos consecuencias para a vítima e menos prexuízo para a rutina escolar.
  • 3. Establecer unha canle de comunicación seguro onde os menores poidan acudir a consultar as súas dúbidas, desafogarse ou pedir axuda.
  • 4. Implicar ás familias ante posibles situacións de acoso entre os estudantes e manter unha comunicación fluída con estas para coordinarse e detectar condutas negativas ou perigosas dos menores en Internet, sobre todo no seu tempo de lecer.
  • 5. Desenvolver campañas de sensibilización que xeren no alumnado un sentimento de rexeitamento polo acoso.
  • 6. Realizar actividades de reflexión. A web de Internet Segura for Kids conta con múltiples recursos educativos gratuítos e listos para imprimir, como o xogo de Kahoot “Sabes actuar contra o ciberacoso?”, a oca do ciberacoso ou a sesión didáctica “Vivimos en Rede”. Tamén resultarache interesante “Cybertask for Kids: Taller Intergeneracional sobre Ciberacoso”, para que sexan os propios estudantes quen preparen unha sesión de sensibilización para as súas familias, ou esta serie de xogos interactivos para reflexionar sobre a comunicación respectuosa na Rede.
  • 7. Fomentar o uso das canles de comunicación en Internet de forma positiva, utilizando unha linguaxe non ofensiva e promovendo un clima saudable.
  • 8. Recorrer á axuda profesional. Sempre que sexa necesario, é posible contactar co 017, a Liña de Axuda en Ciberseguridade de INCIBE, para recibir orientación profesional á hora de tratar un caso de ciberacoso desde o centro educativo.