Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que é o hardware libre?

Á sombra do crecemento do software libre, apareceu nos últimos anos o chamado hardware libre
Por Antonio Delgado 20 de Novembro de 2007

O seuobxectivo é crear deseños de aparellos informáticos de formaaberta, de maneira que todas as persoas poidan acceder, como mínimo,aos planos de construción dos dispositivos. Lonxe de serunha novidade, esta corrente enlaza directamente con décadados anos 70, cando os primeiros afeccionadosaos computadores construían os seus propios equipos nosgaraxes con pezas compradas a diferentes fabricantes e creaban as súaspropias implementacións.

Img

Hoxe en día,aqueles garaxes cargados de creatividade convertéronse en museos (como ocorreurecentemente co Bill Hewlett e Dave Packard, onde sexestou o primeiro dispositivo Hp) e os seus ocupantes deentón son agora Bill Gates e Paul Allen (Microsoft), ou SteveWozniak e Steve Jobs (Apple).

Librenon é gratuíto

Aoigual que no software libre, a denominación de hardware. libre, refírese a a liberdade de poder utilizar o dispositivoe a súa documentación, non a que sexa necesariamente gratuíto.Aínda que comparta filosofía co software libre, debido ápropia natureza destes compoñentes físicos, moitos dos seuspreceptos son limitados. Basicamenteconsidérase que un hardware é aberto se cumpre unha serie derequisitos.

Ainformación sobre a maneira de comunicarse co hardware, odeseño do mesmo e as ferramentas utilizadas para crear esedeseño deben ser publicadas para ser usadas libremente. Deesta maneira facilítase o control, implementación e mellorasno deseño pola comunidade de desenvolvedores.

A información sobre a maneira de comunicarse co hardware, o deseño do mesmo e as ferramentas utilizadas para crear ese deseño deben ser publicadas para ser usadas libremente

Senembargo, debido á gran cantidade de patentes que existen nacreación de compoñentes informáticos, moitas veces sefai complicado o conseguir unha solución optima quepreviamente non fose patentada por unha empresa.Ademais, cada vez máis, os compoñentes informáticos sonlanzados ao mercado cunha limitada documentación, ata opunto de facer imposible unha reparación.

Poroutra parte, o hardware converteuse nun ‘comodity’ (materiacurmá) sobre o cal crear modelos de negocios e exercer un controldescarado dos usos que poidan realizarse con eles. En 2000, poriniciativa de Microsoft e outros fabricantes informáticos, selanzou o chamado sistema ‘TrustedComputing’ para certificar que tipo de programas podenfuncionar en cada tipo de aparello.

Lestesistema un tanto ‘perverso’ é utilizado normalmente para a xestiónde dereitos dixitais (DRM) en multitude de dispositivos comoreprodutores de DVD, equipos de Audio, teléfonos,televisores, etc. É o culpable de que un CD con DRM non se poidacopiar no computador máis que un número limitado deveces.

Da unión de plataformas de software e hardware aberto, nacen proxectos que supoñen unha vantaxe para usuarios e desenvolvedores

Certificación de Hardware ‘libre’

Ena comunidade do software libre, existe un programa de certificaciónde hardware denominado ‘OpenHardware Specification Program‘ queé unha forma limitada do concepto do Hardware libre,utilizado principalmente para facer compatibles diversos compoñentesinformáticos co sistema operativo GNU Linux, como é ocaso común de crear drivers (controladores) para facer que asimpresoras funcionen con este sistema operativo.

Eninternet existen algúns proxectos neste sentido, como OpenCorese OpenHardware.de ,querecompilan esquemas e desenvolvementos de compoñentes de hardware enviadospor profesionais independentes, que colaboran co mesmo espíritoque move a comunidade do software libre.

OpenMokoe Android, teléfonos abertos

Img

Dea unión de plataformas de software e hardware aberto, nacenproxectos que supoñen unha vantaxe para usuarios e desenvolvedores aodispor estes de maior liberdade para crear e instalar aplicaciónsao mesmo tempo que adaptar algunhas funcións do hardware.

OpenMokoé unha plataforma aberta paradesenvolvedores para crear un sistema operativo libre baseado en Linuxque funcione sobre teléfonos móbiles. Desta maneira,diversos fabricantes de teléfonos móbiles poderíanincluílo nos terminais chamados ‘smartphone’.

Oprimeiro teléfono móbil que funciona con OpenMoko é oNeo1973fabricado por FIC, cuxa versión para desenvolvedores estáactualmente á venda por 300dólares. Espérase que un novo dispositivo móbilcon maiores funcionalidades sexa lanzado proximamente baixo onome en clave HXD8.

ImgImagen: Android

Eneste sentido, Google presentou recentemente unha plataforma desoftware aberta para desenvolvedores de dispositivos móbileschamada Android,xunto coa creación dunha alianza con 34 empresas dosector denominada ‘Open Handset Alliance’, para dotar dun sistemaoperativo aberto aos fabricantes de teléfonos. Estainiciativa pode supor que sepoida ensamblar un teléfono móbil por pezas dediferentes fabricantes e facelo funcionar con Android.

Arduino

Outradas iniciativas nadas baixo o concepto de harware libre é oproxecto Arduino. Esta plataformaconsiste nunha placa con diversas entradas e saídas quepermite o desenvolvemento de infinidade de proxectos para o control de obxectosinteractivos autónomos, ao mesmo tempo que serve de plataformapara estudantes como iniciación ao mundoda electrónica.

Unhadas opcións máis utilizadas da plataforma Arduino é ado deseño e construción de instrumentos musicaiselectrónicos en combinación co software libre de audio Pure Data, que permitecrear experiencias sonoras e visuais en tempo real por parte de artistasdixitais.