Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Radio por satélite

A radiopor satélite ofrece a calidade de son dun CD e bosprogramas sen publicidade, pero só en Estados Unidos
Por Darío Pescador Albiach 26 de Febreiro de 2007

Se Marconilevantase a cabeza, estaría bastante contento. A radio dofuturo non só chega a través de Internet, senón taméndos ceos, usando as veteranas ondas electromagnéticas.A radio por satélite é todo un éxito en EstadosUnidos, pero practicamente descoñecida noutros lados. Queestá a pasar?

Img

Emitirradio a través dun satélite non parece nada novo,e case podería pensarse que é un paso atrás nun mundocada vez máis ‘internetizado’. Pero os motivos non sontecnolóxicos, senón mercantís. Calquera cousa que se emita através dun satélite é moi cara. A maior parte deos satélites dispoñibles son xestionados por empresasprivadas que cobran cantidades astronómicas (sen intenciónde facer chiste) polo segundo de emisión.

Senembargo, a radio por satélite ten sentido cando asuperficie que se quere cubrir é moi grande, a poboaciónestá dispersa, e ademais ten diñeiro para gastar. Lesteé o caso de Estados Unidos, onde as dúas cadeas de radio porsatélite, Siriuse XMRadio, din ter máis de 6 e 7,6 millóns desubscritores cada unha respectivamente. Subscritores, porque, aocontrario que a radio FM, a radio por satélite é de pago.

A radio por satélite ten sentido cando a superficie que se quere cubrir é moi grande

Asemisións de radio por satélite non son compatibles cosreceptores FM, e é necesario dispor dun aparello receptorespecial (ou ben un para casa e outro para o coche). En EstadosUnidos os fabricantes de automóbiles xa dispoñen de modelosque levan radio de satélite integrada, cuns meses desubscrición gratis para captar novos clientes.

Ossubscritores de Sirius e XM Radio pagan 12,99 dólares ao mes.A cambio teñen programas de debate, novidades, deportes e moitamúsica, cunha calidade próxima á dun CD, e o máisimportante, sen ter que escoitar un só anuncio.

Ofenómeno chegou tan alto, que a estrela da radioHoward Stern, chamado ‘o rei de todos os medios’ asinou uncontrato millonario con Sirius para emitir en exclusiva a travésde satélite a partir de xaneiro de 2006. Calcúlase que con queStern atraia a un millón de subscritores máis, ocontrato de Sirius estará amortizado.

En cantoaos receptores, ambas as compañías ofrecen modelos moiatractivos. Os receptores portátiles, parecidos a un iPod,con memoria para almacenar programas de radio gravados, custan entreos 100 dólares e os 300 dólares, mentres que osmodelos para o coche pódense conseguir a partir dos 70 dólares.

Radio por satélite en Europa

A radiopor satélite non é gran cousa en Europa. En Estados Unidos asdistancias son longas, e para que a radio FM chegue a todos lados énecesario instalar unha rede extensa de antenas repetidoras. Alí,o satélite é rendible.

Os satélites europeos Astra e INTELSAT emiten programas de radio que se poden captar a través da mesma antena parabólica que a televisión

En cambio,en Europa a poboación está moito máisconcentrada en cidades, e é sinxelo dar cobertura a un gran númerode oíntes con menos antenas. Isto tamén significa que osinal é débil ou inexistente en áreas poucopoboadas, o cal provoca que se estea investindo na radiodixital (DAB) en lugar de en satélites. No entanto, ossatélites europeos Astra e INTELSAT emiten diferentesprogramas de radio que se poden captar a través da mesmaantena parabólica que a televisión.

A únicacompañía de radio por satélite de coberturaeuropea é WorldSpace,cuxa sinal cobre ademais toda África e gran partede Asia. En realidade, o 90% dos seus subscritores atópanse naIndia. WorldSpace emite máis de 60 canles, 32 internacionaise o resto a través da integración de programas de emisorascomo BBC, CNN, Virgin Radio, Fox News ou Bloombeg. Polo momentoa empresa soporta avultadas perdas.