Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Radios en liña: perigo de extinción

Unha sentenza xudicial estadounidense, que triplica os impostos por emitir música con dereitos de autor por Internet, pode levar á ruína á gran maioría de emisoras en liña
Por Jordi Sabaté 20 de Abril de 2007

Unha sentenza xudicial emitida en marzopor un xuíz estadounidense aceptaba unha petición da RIAA(entidade de xestión de dereitos norteamericana) e determinabaque os impostos que se pagan actualmente por emitir músicacon Copyright nas radios en liña sitas en territorio americanodebían cambiar de formato e incrementarse de 300 a 1.200veces. A intención é que non só os autores cobrendereitos; tamén as discográficas pasan a considerarseautoras do soporte e por tanto deben ser retribuídas.A sentenza foi apelada pola Dixital Media Association (DIMA), querepresenta ás radios, pero o pasado luns o tres xuíces doConsello Regulador das Taxas por Dereitos de Autor (‘US CopyrightRoyalty Board’) desestimaron a apelación.

Só o cálculo do incremento correspondente ao ano pasado arroxa cifras millonarias que, segundo Jonathan Potter, “levarán á inmensa maioría das emisoras á banca rota”

Os xuíces do Consello, con todo,recoñeceron o dereito das emisoras a decidir o formato de pagode impostos que adopten. Mentres a sentenzade marzo (en PDF) determinaba que o pago debería ser porcanción, a maioría de radios utilizan a fórmulade pago por hora de emisión.

Pero á parte disto, o Consello deixaclaro que a forma de pago final debe axustarse a un aumento de 0,08céntimos de dólar por canción emitida, unha taxaque ademais se aplicará con carácter retroactivosobre 2006. Só o cálculo do incrementocorrespondente ao ano pasado arroxa cifras millonarias que,segundo Jonathan Potter, director executivo da DIMA,“levarán á inmensa maioría das emisoras aa banca rota”.

Potter cita non só a radioscomo LastFM.comou Pandora, senón tamén ás radios de Yahoo! (Launch),Microsoft (MSN Radio) e AmericaEn liña, moito máis potentes. A todas elas representouata a data a DIMA. Tras a sentenza formouse unha novaasociación ‘de emerxencia’ chamada SafeNetRadio,que pretende implicar aos usuarios e crear un ‘lobbie’ de presiónsobre os congresistas.

Por se o carácter retroactivoda taxa fose pouco, a sentenza prevé que este aumentocreza a 0.19 céntimos por canción en 2010, o quesupón un incremento anual da taxa do 30%, á parte de que se fixa unmínimo de 500 dólares como pago mensual fixo poremitir. Con estas condicións, as radios por Internet pasarána pagar o triplo do que pagan en taxas as radiospor satélite, moi populares en Estados Unidos.

Malo para todos

Segundo o analista tecnolóxicoPhil Leigh, “asradios tradicionais nunca pagaron taxas ás discográficaspor emitir a música contida nos vinilos e CD’s (si aosautores), cousa que estas últimas sempre consideraron inxusta;desde que emerxeron as emisoras en liña as discográficas hansemostrado ansiosas por facer valer os seus supostos dereitos”.

A sentenza, lonxe de outorgar ás discográficas a galiña dos ovos de ouro, estaría a matar ao ovo antes de que nacese a galiña

Pero Leigh matiza que “aconsolidación das emisoras por Internet en realidade non hachegado a producirse”, polo que a sentenza, lonxe deoutorgar ás discográficas a galiña dos ovos de ouro,estaría a matar ao ovo antes de que nacese a galiña.

Neste sentido Leigh vaticina non sóo seguro final das radios en liña en territorio estadounidense,senón tamén un duro golpe para a propia industriadiscográfica. Moitos analistas coinciden con Leigh en pensarque en realidade a industria disparouse un tiro no pé,posto que perdeu un tecido de promoción do seu materialque lle ía a ser imprescindible no futuro.

Jonathan Potter destaca o feito de quea industria discográfica “perde o 20% das súas vendaspor ano” e asegura que está tan desesperada quese expolia a si mesma sen darse conta de que todos osaxentes (radios, autores e discográficas) navegan no mesmobarco.

Tal como relata Tim Westergren,fundador de Pandora, nun desesperado mail enviado aos usuarios deesta radio: “Non estou a dicir que non haxa que pagar taxas poros dereitos de autor; eu mesmo fun músico profesional eentendo perfectamente o difícil que é encarar os cambiosque as tecnoloxías están a producir, pero o novoimposto fai practicamente inviable que de face ao futuroninguén poida facer negocio coa radio en Internet”.

Tim Westergren: “O novo imposto fai practicamente inviable que de face ao futuro ninguén poida facer negocio coa radio en Internet”

Alternativas: Canadá e o P2P

A maioría dos analistascoinciden en que esta medida só traerá un aumento deos intercambios nas redes entre pares, co que aíndamáis música escapará ao control das entidadesde xestión de dereitos; é o que se tende a denominar “unpeixe que se morde a cola”. Canta máis música seescapa ao seu control, máis presión impositiva esíxese,co que máis valor cobran os métodos que escapen ao seu control, como son as redes P2P.

Rob Enderle, analista de Enderle. Group, asegura que “isto non só é o cadaleitodas radios en liña; é un cadaleito cun inmenso imánque levará á tumba a todo o sector”, xa que oincipiente auxe das radios en liña estaba a crear novas canlespara difundir todo tipo de música.

A censura actúa menos nas radios en liña e a súa audiencia estímase, só en Estados Unidos, en 70 millóns de oíntes mensuais

Desde Slashdot especulousetamén coa posibilidade de que as radios residentes enEstados Unidos semudasen ao veciño Canadá, onde as taxas estánmoito menos reguladas. Aínda así, o columnista doToronto Star MichelGeist advertía que neste país tamén haigrupos de presión que tentan multiplicar as taxas que sepagan por emitir música desde Internet.

Detrás de toda esta batallalegal está sen dúbida a gran emerxencia destas canles deemisión, que contratan estrelas da comunicación queata agora traballaran soamente nas radiostradicionais, como parace que vai suceder con Don. Imus, xa que a censura actúa menos nelas e a súaaudiencia estímase, só en Estados Unidos, en 70 millóns deoíntes mensuais.