Infografía

Realidade aumentada

Realidad aumentada

É unha técnica que agrega información virtual á realidade en calquera lugar mediante dispositivos de uso xeneralizado. O avance da tecnoloxía impulsa o seu coñecemento e, nos próximos anos, prevese un forte incremento das súas posibilidades.