Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Reciclar os móbiles, a mellor idea

Un teléfono móbil contén compoñentes tóxicos perigosos que non deberían acabar nun vertedoiro, senón nunha planta de reciclaxe
Por Darío Pescador Albiach 19 de Xuño de 2007

Españaestá á cabeza de Europa no uso da telefoníamóbil, con máis de 42 millóns de teléfonos en activo.O usuario español cambia de móbil cada 18meses de media, ben porque o modelo anterior estádeteriorado, porque o perdeu, por aproveitar unha oferta ousimplemente para impresionar aos seus amigos cun novo xoguete. Istoquere dicir que cada ano hai 20 millóns de teléfonosmóbiles que pasan a durmir o soño dos xustos, nuncaixón ou, no peor dos casos, no cubo do lixo.

Cada ano hai 20 millóns de teléfonos móbiles que pasan a durmir o soño dos xustos

Osmóbiles son relativamente baratos, e cada día máispequenos. Con todo, no seu interior hai plásticos quetardan miles de anos en degradarse, e metais tóxicoscomo o arsénico, antimonio, berilio, cadmio, cobre, chumbo,níquel e zinc, que se acumulan nos organismos vivos epoden provocar cancro e enfermidades neurológicas. Operigo máis inmediato dos móbiles non é aradiación, senón a polución. A reciclaxe deberíaser unha obrigación de todos.

Img

Cando seabandona un móbil no lixo o máis probable é quetermine nun vertedoiro, onde lentamente empezará adegradarse pola acción da auga, o sol e os cambios detemperatura. Tamén pode chegar a unha incineradora. Encalquera dos casos liberará aos ambiente metais pesados eoutros compoñentes tóxicos, que terminarán na cadeaalimentaria.

Campañas de reciclaxe

Desde que empezou a súa campaña, a asociación Tragamóvil conseguiu reciclar 700 toneladas de residuos en forma de teléfonos

Ascampañas de reciclaxe non son novas. A da fundaciónTragamóvilcomezou o ano 2001 coa intenciónde recuperar os teléfonos móbiles obsoletos para o seureutilización ou reciclaxe, impulsada por ASIMELEC, aasociación sectorial da electrónica e ascomunicacións (a mesma que se opón ao canondixital).

Oproxecto está cofinanciado pola Comisión Europea, eademais participan as administracións públicas, oMinisterio de Medio Ambiente, os fabricantes, operadores e empresasde reciclaxe. Desde que empezou, conseguiu reciclar 700toneladas de residuos en forma de teléfonos.

Un 80% deos teléfonos recolleitos funcionan correctamente, e envíansea proxectos en países do terceiro mundo. O resto levan aunha planta de reciclaxe onde se separan todas as súas pezas paraaproveitar ata o 92% do teléfono na construciónde novos equipos.

Un autobúsde Tragamóvil percorrerá todas as comunidades autónomasata setembro, como punto de recollida e instrumento de promociónda campaña. Pero ademais existen multitude de puntos. de recollida que inclúen concellos, servizostécnicos, tendas de operadores, puntos limpos e outrasentidades. En total suman 600 colectores en toda España

Nas plantas de reciclaxe sepáranse todas as pezas do móbil para aproveitar ata o 92% do teléfono na construción de novos equipos

Non é aúnica iniciativa. Cruz Vermella española, en colaboracióncoa Fundación Entreculturas, dispón desde 2002 doprograma Doao teu móbil, que facilita gratuitamente bolsasfranqueadas para depositar os móbiles vellos en calqueracaixa de correos de correos.

Os fondos que se obteñen da revenda oua reciclaxe dos terminais destínanse a proxectos humanitarios eambientais. Ademais das bolsas, existen colectoresen centros comerciais, oficinas bancarias, hoteis, universidades eoutras empresas e institucións.