Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Recuperación dixital de libros e revistas descatalogados

Trátase dunha tarefa artesanal e comunitaria levada a cabo por lectores que queren preservar os seus libros favoritos e polos a disposición de todo o mundo
Por José Antonio Gelado 16 de Outubro de 2007

Hai un compoñente sentimental narecuperación as vellas revistas desaparecidas do mercado,así como de libros antigos e outras publicacións, xa que paramoitos daqueles que no seu día foron os seus lectores, estes textosson os primeiros que espertaron o seu interese polaincipiente informática, a programación e a ciencia.Para outros, esas revistas, xornais e libros forman parte dasúa mocidade e son unha boa fonte de coñecemento sobre a época.

Img

A calidade das cámarasfotográficas e os escáneres domésticos xapermiten a calquera usuario dixitalizar con certas garantíascontidos impresos como periódicos, libros e revistas. É asícomo xorden na Rede numerosos sitios web onde os internautassoben as imaxes dixitais das súas publicacións de papelfavoritas.

Estes proxectos lévanos a cabo ospropios lectores que estrañan unha publicación, e ante aimposibilidade de atopar os seus contidos en liña, optan pordesenpolvar a súa colección de libros e revistas e facela pasarpolo escáner, co único obxectivo de pola adisposición doutras persoas.

Para que non se esquezan

Un proxecto denominado ‘Paraque non se esquezan‘ está a tratar de recuperar unhaboa parte do catálogo de publicacións da editorialPLESA / SM, editados a mediados da década do oitenta enEspaña. Entre os títulos dispoñibles atópanse ascoleccións ‘OMozo Científico‘, ‘Colecciónelectrónica‘, ou ‘Equiposelectrónicos‘.

As revistas son dixitalizadas páxinapor páxina mediante un escáner en modo gráfico etratadas como imaxes. Na páxina web, os libros seorganizan mediante galerías de imaxes. As páxinaspódense descargar e ver de forma individual, a distintos tamañosou nun pase de diapositivas que permite cambiar á seguinteimaxe de forma automática. Tamén se poden descargartodas as imaxes dun libro.

Img

Estes proxectos adoitan estar abertos aa colaboracióndos usuarios que poidan ter algunhadas publicacións que doutro xeito sería irrecuperable.A posta a disposición dos usuarios é pública e hade ser gratuíta para evitar problemas legais aos responsables.

Proxecto ‘Scanner’

O proxecto‘Scanner’ agrupa os esforzos na dixitalización depublicacións como Enciclopedia RUN, ZX, MicroHobby, Input Sinclair,Videospectrum, 48K, QL World, Videospectrum e outras. Dentro doproxecto de dixitalización de MicroHobby. tamén hai un buscadorcon tecnoloxía de Google, que permite atopar un termodentro dos de contidos da revista e os contidos dascasetes que incluía a revista e que para os usuarios daépoca eran unha das poucas formas de ampliar o catálogode programas e xogos. Existen tamén versións dasrevistas especialmente deseñadas para ser vistas nunprograma como Cdisplay.

Outras publicacións dixitalizadas

As publicacións recuperadas doesquecemento analóxico non son exclusivamente de temas relacionadoscoa tecnoloxía. Noutros casos, as publicacións sedixitalizan a instancias dos editores e coa colaboraciónde institucións como universidades. No blogue PapelContinuo, o deseñador Diego Sanz realizahabitualmente un seguimento ás tarefas de recuperación depublicacións en formato dixital, dentro da súa sección‘EdiciónsDescontinuas‘. No blogue pódense ler noticias sobre adixitalización de cómics, revistas, libros e diarios,así como outros proxectos.

Existen numerosos blogues afeccionados atirar de hemeroteca, que recuperan portadasde cómics, anunciospublicitarios e portadasde publicacións.

Algunhas revistas históricas dixitalizadas

  • Ajoblanco.Ajoblanco reeditou en 2004 os primeiros números darevista en formato papel e lanzou un blogue con algúnscontidos da publicación. Editada en dúas épocas:do 74 ao 80 e do 87 ao 99.

  • IrmánLobo. Foi unhapublicación de humor da transición inspirada nosemanario francés Charlie Hebdo e editada do 72 ao 76.

  • Triunfo.Editada entre 1962 e 1982 e símbolo da resistenciaintelectual ao franquismo. Grazas á colaboración daUniversidade de Salamanca está agora dispoñible en liña.

Ata o diario cómico Noticiasdo Mundo, un intento de facer unha versión españolado diario WeeklyWorld News, ten o seu oco e dispón dunha breve hemeroteca nonoficial co primeiros sete números no xa citado bloguePapel Continuo.