Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Recursos gratuítos para webmasters

Cada vez existen máis páxinas que ofrecen ferramentas que posibilitan a creación de páxinas web aos usuarios
Por Nuno Silva 5 de Setembro de 2006

Numerosas persoas editaron unha páxina web valéndose dunhas limitadasnocións de informática. Pero os seus coñecementos a miúdo nonson suficientes para crear recursos que dean interactividade ápáxina, como foros, chat ou libros de visitas. Para paliar esta carencia,cada vez son máis os portais que ofrecen recursosgratuítos para o webmaster a cambio de inserir algunha pequenapublicidade.

O portal para webmastersmáis popular é Miarroba pero hai moitos máis, como Losrecursosgratis.com,ou Webmastersgratis.com. Os recursos máis solicitados son os libros de visitas eforos, xa que permiten recoller opinións, felicitacións,suxestións, etc. Un paso máis é o chat, aínda que estenon ten moito sentido en páxinas con poucas visitas, xa queserá difícil que dúas persoas estean conectadasno mesmo momento.

Os recursos máis solicitados son os libros de visitas e foros, xa que permiten recoller opinións, felicitacións e suxestións

Recursos para coñecer aos visitantes

Ademais dasferramentas que achegan interactividade á páxina, hai outrascuxo obxectivo é coñecer as actitudes e características deos visitantes do sitio web. Por exemplo, pódese inserir unhaenquisa na que personalizar as preguntas crave para pescudarque opinión suscita a páxina. No entanto, enos libros de visitas tamén cabe a posibilidade de fixarata cinco preguntas para que, tras facer o comentario, a persoaasinante contésteas.

O contador de visitas éun recurso ideal para obter moita información sobre osvisitantes. Ademais de contabilizar e mostrar o númerode persoas que xa navegaron pola páxina, vénacompañado dun servizo de estatísticas ao que sópódese acceder introducindo un contrasinal. Estasestatísticas dan unha información extensa e moi valiosa:cales son os apartados da web máis visitados, deque país son os visitantes, a que hora entran,que buscadores lles levan á páxina e quepalabras introducen nos buscadores, así como se teñenInternet Explorer ou Mozilla Firefox, se o seu computador é PC ou Mac e unlongo etcétera.

Isto é moi útil aa hora de actualizar a propia web, porque permite saber quepáxinas actualizar con máis urxencia, calesmellorar, a que idiomas traducir o contido, estar ao corrente dese é importante que todo se vexa ben co navegador Firefox (usadopor máis dun 20% dos internautas) ou con ordenadores Mac,etc.

Para contratar estes ou outros recursos basta con inscribirse no portal que os ofrece e inserilos con código html

Recursos para facerse máis visible

Outrosservizos gratuítos permiten aumentar o número de visitantes.Unha das opcións permite ao propietario da páxina webdarse de alta nos principais buscadores. O servizo ‘tráficoweb‘ insere popups na web, e as visitas que estes xeranson devoltas á páxina web, multiplicándose asío número de entradas. Outras opcións son intercambiar bannersou que os visitantes poidan recomendar a páxina aos seus amigospicando só un botón.

Para contratar estes ououtros recursos basta con inscribirse no portal que os ofrece einserilos con código html no lugar da web no que sequeira que aparezan. No caso do chat, libros de visitas eforos hai que crear unha ligazón que vai a unha web creada polo portal.

Nalgúns casos, como cono contador e o ‘Recomendaesta páxina‘, pode aparecer en intermitente o nome doportal que ofrece os recursos web. Noutros, como o do libro devisitas, inclúense banners doutras páxinas web queprobablemente pagasen ao portal por introducir anuncios por estavía.