Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Redes sociais especializadas

Estes sitios web consolídanse de forma paralela ás grandes redes sociais xeneralistas
Por Benyi Arregocés Carrere 9 de Abril de 2008
Img redestemas listado
Imagen: Luc Legay

Internet é un bolugar paira compartir as afeccións. Os melómanos atopano seu sitio en Last.fm , os cinéfilos acoden a Flixter e si trátase de libros, Library Thing é una referencia importante. Estas eoutras moitas redes sociais especializadas crecen, tanto en númerocomo en audiencia, á sombra do éxito das redesxeneralistas como MySpace, Facebook ou Windows Live Spaces.

Redes paira o lecer e a cultura

As redes sociais especializadas que se poden atopar en Internet hoxe en día son innumerables e predominan as que empregan o inglés como idioma principal

As redes sociaissupoñen a evolución natural dos portais que comezaron a predominaren Internet a finais dos anos noventa. Desdeentón, estrutúranse en dous tipos: portais xeneralistas, queabarcan todo tipo de temas e adoitan pertencer a grandes empresas ouprovedores de acceso á Rede, e portais verticais, especializadosen temas moi concretos. Destes últimos herdarían a súaestrutura as redes especializadas, diferentes das xeneralistascomo Facebook ou MySpace.

As redes sociaisespecializadas que se poden atopar en Internet hoxe en díason innumerables, tantas como gustos ou afeccións, e predominan asque empregan o inglés como idioma principal.

Musicais

A música é undos contidos máis buscados en Internet e isto trasládasetamén ao ámbito das redes sociais. A principalrede temática neste ramo é Last.fm,una evolución do que foi en principio una radiosemántica. Last.fm configúrase a partir daspreferencias de cada melómano, que ten a oportunidade dedescubrir nova música co seu sistema de selección decancións. Buzznet é outra redemusical en auxe que trata tanto da música pop como daspelículas que máis gustan aos usuarios.

/imgs/2008/04/redestemas1.jpg

Pero non sóexisten redes paira compartir música e coñecementos sobre amesma; tamén se crearon sitios onde é posible que ousuario expoña as súas propias creacións e escoite as dos demais.Así, RedKaraoke.éou kSolo constrúense ao redordo popular xogo do karaoke e albergan a miles de cantantesafeccionados. Tamén os amantes da música teñen aopción de converterse en picadiscos ou programadores deradios musicais especializadas grazas a clubs de música online como Mercoraou Musicmakesfriends.com.E si quérese estar ao día dos próximosconcertos, Nvivoé a rede social á que se debe acudir.

De literatura

Os catálogos delibros online levan xa anos proliferando na Rede, e a súaintención é pór as coleccións e bibliotecas dosusuarios a disposición doutros internautas paira establecercomparacións, ver títulos novos, valorar os existentes ou,sinxelamente, establecer conversacións entre afeccionados. Así,vanse tecendo redes de amantes dos diversos xénerosliterarios que se aconsellan e vaise conformando aos poucos una granbiblioteca global minuciosamente comentada.

/imgs/2008/04/redestemas2.jpg

Redescomo LibraryThing, Anobii, Shelfarie Shelfmates pretenden uniraos amantes da lectura, que poden atopar nelas novoslibros a partir de persoas con gustos literarios similares.

Concursos

Bixé una rede social creada por Yahoo! que permite aos usuarios crearconcursos sobre todo tipo de temas. Por exemplo, dúas persoas gravanun vídeo de si mesmas cantando una canción en karaokee os usuarios votan quen o fai mellor. Tamén se producen votacións sobre fotografías, vídeos, etc.

De televisióne cine

Catodicos.comreúne a seguidores de series de televisión, como House,Heroes, Lost, Anatomía de Grey, CSI, etc. Nesta redeanúncianse as distintas tempadas que se están emitindo en cadapaís, coméntanse noticias sobre as rodaxes e osprotagonistas da serie, e discútese sobre posibles argumentospaira novas series.

Flixter permite establecer relacións entre usuarios en foros que actúan como antes facíano o cine clubs

Pola súa banda, osamantes do cine teñen en Flixter á súa rede máis popular. Flixter permite criticar os últimosfilmes vistos, atopar novos ou antigos sobre una temáticadeterminada, apuntarse a un club de fans dun determinado actor etamén establecer relacións entre usuarios en foros queactúan como antes facíano o cine clubs.

Étnicas

BlackPlaneté una rede social étnica cuxo obxectivo é unir ás persoasde cor polas súas afinidades culturais. Trátase dunha rede que estáa ter moito éxito en Estados Unidos e o Reino Unido, edesde os seus foros xurdiron diversas iniciativas tanto sociais comoculturais, como concertos musicais en axuda das comunidades máisdesfavorecidas de determinadas zonas.

/imgs/2008/04/redestemas3.jpg

Pola súa banda,MiGente.com enfócase aos máisde 40 millóns de latinoamericanos que viven en Estados Unidos, e nelacompártese a música dos artistas máispopulares da comunidade, fanse amigos e ofrécese informacióndetallada sobre Latinoamérica en xeral. Ademaisalberga blogs, organiza concursos e enquisas e contén galeríasde fotografías. Curiosamente, está en inglés.Asianave fai o propio cosasiáticos.

De viaxes

Ofrecen a posibilidade de abrir blogs paira contar as viaxes, participar nos foros, organizar novas viaxes e atopar compañeiros de ruta

TravBuddye Wayn facilitan aos viaxeiroscompartir as súas experiencias. Estas redes ofrecen a posibilidade deabrir blogs paira contar as viaxes, participar nos foros,organizar novas viaxes, atopar compañeiros de ruta eexpor as fotografías, entre outras actividades. Contan con mapase servizos de recomendacións de hospedaxe, formas de moversenos distintos países, etc. Todo iso confeccionado polosusuarios.

Dopplr,máis enfocado aos executivos, permite establecer una axendados próximos desprazamentos e comprobar dunha ollada se se vai a coincidir con algún dos contactos. Couchsurfing,pola súa banda, trata de pór en contacto aos viaxeiros cosnativos dos diferentes países, e outro tanto fai TheHospitality Club.

Redes de profesionais e paira os negocios

Xing,LinkedIn e Viadeoson as tres redessociais profesionais máis recoñecidas e céntranse sóen aspectos laborais. Ademais de cumprir a función duntarjetero permanentemente actualizado, poden servir pairaatopar un novo traballo, no caso dos empregados por contaallea, e paira contratar ou asinar acordos con colaboradores, nocaso de autónomos e empresarios.

/imgs/2008/04/redestemas4.jpg

Supoñen una excepcióndentro da gratuidade habitual das redes sociais porque cobranuna cota mensual polo uso dos seus servizos, aínda que ofrecen unaversión básica, suficiente paira a maior parte dosusuarios, sen ningún custo.

Xurdiron sitios que se centran nunha profesión en concreto, como Lawrys, que é un punto de encontro paira avogados e estudantes de Dereito

Dentro destacategoría, xurdiron sitios aínda máisespecializados, que se centran nunha profesión en concreto,como Lawrys, que é un punto deencontro paira avogados e estudantes de Dereito, ou Cinemavip,un lugar de reunión paira profesionais do mundo do cine e datelevisión.

Doutra banda , tamén os clientes organízanse na Rede pairavalorar a reputación dos diferentes negocios. En Españacada vez é máis popular a rede 11870.com,onde os internautas opinan e mostran a súa experiencia con todo tipode servizos e empresas. O seu obxectivo é consolidar un banco deopinións á que todo usuario poida acudir paira decidir si contrataun servizo, compra una determinada marca ou o fai nunestablecemento ou outro.

/imgs/2008/04/redestemas7.jpg

Tamén comoservizo aos usuarios, e no apartado de tecnoloxía, apareceu recentemente Referenta,un sitio que combina a información sobre novas tecnoloxíascunha rede social de opinións, suxestións e comentarios.

A especializaciónmáxima

As redes sociaisespecializadas tratan de pescudar cales son os intereses dedeterminados segmentos do público, pero sempre quedan gustosou afeccións que non se cobren. Paira cumprir con este obxectivo naceron sitios web como Ning,CrowdVine ou KickAppsque ofrecen a posibilidade de crear redes a medida das necesidadesde cada usuario. Desta forma, pódese reunir nun mesmo espazo ácuadrilla de amigos, aos seguidores e integrantes dun clubdeportivo ou aos afeccionados a un estilo musical moi concreto, por póralgúns exemplos. CoRank,una creación de RogelioBernal, permite facer o propio cos sitios de selecciónsocial de noticias.