Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Redes sociais para móbiles

As redes sociais saltan aos teléfonos e aproveitan as vantaxes da mobilidade
Por Benyi Arregocés Carrere 18 de Novembro de 2008
Img movilnetwork portada
Imagen: Ricardo

Redes sociaiscomo Facebook ou MySpace serven para manter o contacto coaspersoas achegadas, contarlles as novidades que se producen oucompartir arquivos multimedia. Pero basicamente manéxansedesde o computador, polo que deixaron un oco para novas redespensadas para acceder desde os teléfonos móbiles, xasexa vía wifi ou 3G. As súas vantaxes: pódese entrar nelas desde calquera sitio e con total inmediatez sempre que se teñacobertura.

Nokia lanzouo pasado mes de setembro Ovi,unha nova rede social exclusivamente centrada en móbiles. Lestelanzamento confirma a importancia que adquiriu o acceso áInternet social desde os teléfonos móbiles: Ovi sesuma a un sector onde xa existenoutras redes pensadas especificamente para teléfonos,como Zyb,Bluepulse,MocoSpace ouMig33.

Ovi, que se atopa en fase beta,resulta moi parecida á función orixinal de Zyb ,unha empresa danesa que Vodafone comprou o pasado mes de maio.Así, ambas realizancopias de seguridade da axenda do móbil e actualizan osdatos nas axendas de cada terminal se se produce un cambio denúmero de teléfono dalgún amigo. Ademais,contan con perfís e permiten compartir arquivos.

Nokia considera Ovi como unha porta de entrada aos seus servizos para móbiles, algúns deles de pago, como os xogos de N-Gage ou as descargas de música

Agoraben, Zyb destacapola localización dos contactos nun mapa, unha posibilidademoi útil cando se está en movemento. Taménhaengadido aplicacións que permiten incorporar sitios comoFacebook ou Flickr no móbil.Trátase dun servizo moi parecido ao que ofrece Yahoo! conOneConnect.

Pola súa banda,Nokia considera Ovi como unha porta de entrada aos seus servizos parateléfonos móbiles, algúns deles de pago: Os xogosde N-Gage ,as descargas de música ou a posibilidade de reproducir nomóbil os arquivos de música ou vídeo situados eno computador.

Bluepulse

Bluepulseé unha mestura entre rede social e Twitterpara teléfonos móbiles, que mesmo se conecta con lestereferente do “microblogging” a través do seu API.Ademais de informar de se os amigos están conectados,incorpora un sistema de etiquetas para que cada usuario identifiqueos seus intereses e, desa forma, atope a quen comparta os seus gustos.

Para propiciar a participación Bluepulse envía resumos diarios por correo electrónico ou SMS da actividade dos contactos de cada usuario

Para propiciar a participación, envíaresumos diarios por correo electrónico ou por mensaxescurtos da actividade dos contactos de cada usuario, similares aos que continuamente realiza Facebook. Así mesmo, facilita acreación de grupos e pódense subir imaxes enformatos JPEG, PNG ou GIF, e vídeos en 3GP, o formato habitualdas cámaras dos teléfonos móbiles.

Para osteléfonos con Java ,dispón dunha ligazón que se instala como aplicación e permiteentrar directamente ao sitio web. O iPhone conta cunha aplicaciónque xestiona esta rede social. Zannele Twitxr son outrasdúas redes sociais coa mesma idea que Bluepulse, deseñadaspara intercambiar fotografías moi facilmente polomóbil, aínda que Zannel aposte máis polos vídeos.

MocoSpace e Mig33

MocoSpacecéntrase na posibilidade de chatear con outras persoas a travésdo móbil, coa opción de atopar xente que vivapreto. Atópase a medio camiño entre a rede social e os sitiosweb para atopar parella, como se aprecia en seccións tan curiosascomo unha listade parellas que comezaron unha relación. Ademais,tamén conta con perfís, fotos e vídeos dosusuarios, entre outras características típicas destasredes.

Mig33 potencia os sistemas de mensaxería instantánea e as chamadas de voz sobre IP mediante unha aplicación Java que se debe instalar no teléfono

Doutra banda,Mig33potencia os sistemas de mensaxería instantánea e aschamadas de voz sobre IP ao estilo de Jajah. a través dunha aplicación Java que se debe instalar eno teléfono, aínda que tamén presenta característicasdas redes sociais, como os perfís ou a posibilidade decompartir fotografías.

As redessociais tamén se trasladaron aos teléfonosmóbiles a través dunha forma de conexión máissingular, o Bluetooth.Así, no canto de servir para intercambiar melodías oufotos, utilízase para transmitir o perfil ás persoas coasque se cruza o usuario. Esta é a idea en que se basea, porexemplo, a rede social alemá Aka-Aki.

Lastradas polo prezo das conexións

Fóra dos terminais que dispoñende wifi, que poden conectarse a Internet sen necesidade de dependerda cobertura da súa compañía telefónica, osdemais usuarios de móbil teñen que lidar cunhastarifas de datos aínda bastante máis caras que as súasequivalentes para o fogar e, ademais, con frecuentes. limitacións de velocidade ou de descarga. Polo carácterlúdico destas redes, só é recomendable usalascando se dispoña dunha tarifa plana de datos, de forma que non haxaningunha sorpresa a final de mes polo elevado custo que supónnavegar por Internet cando se tarifa en función dosdatos enviados e recibidos.

As convencionais tamén se pasan ao móbil

As redessociais xeneralistas tamén consideran o teléfonomóbil como unha das vías de acceso dos seus usuarios.Así, sitios como Facebookcontan cunha versiónespecífica para teléfonos móbiles quepermite un manexo básico da rede. Non se poden realizartantas accións como na versión completa de escritorio,pero si serve para manterse ao día das actividadesque realizan os contactos. O mesmo sucede no caso de MySpace .Desta maneira, queda en mans dos usuarios elixir unha redeespecífica para teléfonos móbiles ou a versiónreducida das redes sociais xeneralistas.