Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Redes sociais privadas para empresas

As redes sociais corporativas melloran a produtividade das empresas fronte ao tradicional correo electrónico
Por Antonio Delgado 28 de Decembro de 2011
Img rrss empresas portada
Imagen: Gabriela Avram

O correo electrónico é a principalcanle de comunicación no día a día das empresas. Con todo,a pesar das súas vantaxes fronte a solucións tecnolóxicasanteriores, supón moitas ineficiencias na xestión e o manexo.Esta circunstancia incide en especial en aspectos como a falta de colaboraciónentre empregados, xunto coa baixa produtividade quexera esta tecnoloxía. E é que o empregado ten que lidar sen parar cunha gran cantidade de correos, que inclúen desde spam a ficheirosadxuntos, mensaxes de cortesía e outros que implican unhaacción concreta ou tarefa. Ademais, moita da informacióncompartida nas empresas comunícase de forma privada, o que nonmellora o intercambio de coñecemento nestas organizacións, e nocaso de que un empregado abandone a empresa, a información quemanexou na súa conta de correo corporativa apenas ten unhareutilización posterior por parte do seu departamento ou da empresa.Para superar todos estes obstáculos, desenvolvéronse as redes sociais privadas empresariais.

As redes sociais de empresas son plataformas privadas con acceso exclusivo dos empregados e que emulan moitas funcións de Facebook ou Twitter

No segmento empresarial, hai diferentes iniciativas e plataformas para facilitar a comunicaciónentre os empregados, con servizos que van mais alá do envío e recepción de correos electrónicos. Desta forma, mellórase a produtividade das empresas, ao reducir o envío de mensaxes de correo electrónico, xa que a maior parteda información comunícase mediante outras canles máiseficientes. Algunhas destas solucións están orientadas a mellorara comunicación nas contornas corporativas mediante o uso deplataformas de microblogging. ou ben con redes sociais que permiten, nunha mesma plataforma, dispor de diferentes ferramentas de colaboración entre empregados.

Son plataformas privadas aas que só teñen acceso empregados dunha mesma compañía. Paraiso, deben rexistrarse mediante a súa conta de correo electrónicocorporativo, en lugar de facelo cunha conta de correo electrónico gratuíta, xa que os servizos de correo web, como o de Hotmail, Yahoo! ou Gmail, a miúdo están bloqueados nestas redes. Outros empregados ou xefes poderán filtrar ou ver as comunicacións que enelas fáganse e servirán para aumentar a colaboración e a comunicación interna, algo que falla en moitas corporacións.

As redes sociais máis destacadas

  • Con máis dun millón e medio deusuarios, Yammer é unha dasprincipais redes sociais privadas para empresas. O seu uso é similara redes sociais como Facebook, xa que os usuariosdispoñen dun perfil asociado á súa conta de correo electrónicocorporativo, así como de multitude de funcións ecaracterísticas, como grupos de traballo. Xunto coa versión web,Yammer dispón de aplicacións para computadores, tabletas eteléfonos móbiles. Destaca por un plan gratuíto con limitacións eoutro para empresas cun máximo de 100 empregados, cun maiornúmero de capacidades. Para compañías de maior tamaño, Yammerenvía un orzamento personalizado en función dos requirimentosde cada compañía.

  • Socialcasté unha plataforma de microblogging para empresas. Permite crear unespazo de intercambio de información e comunicación entreempregados da mesma compañía. Esta empresa forma parte damaior VMware desde o pasado mes de maio. Entre outrasopcións, é posible crear grupos, compartir ficheiros e ligazóns ou establecer chats. Ademais, estes grupos poden facerse de forma pública ou privada. Gózase dunha conta gratuíta con capacidades limitadas e unha versión de pago, segundo as necesidades de cada compañía.

Img rrss
Imaxe: Tibbr
  • Chatteré unha plataforma gratuíta similar a Yammer. Forma parte do grupo desoftware corporativo na nube (“software as a service” ouSaas) Salesforce e estápensada para crear redes sociais privadas entre empregados dunhamesma empresa. O uso desta plataforma é moi similar a Facebook,xa que permite aos usuarios publicar documentos, ligazóns ouactualizacións de estado. Tamén conta cunha opción para creargrupos de traballo e dividir diferentes tarefas en grupos.

  • Tibbré unha rede social orientada a empresas. Conta con diferentesferramentas e servizos web para centralizar a comunicación entreprofesionais. O obxectivo é que asempresas poidan realizar desde unha mesma plataforma todas as súas comunicacións, comovideoconferencias en alta definición, compartir escritorio ouchamadas de voz, así como seguimentos de tarefas, aprobación deordes de compra ou xestión de documentos. Ademais, Tibbr contacon características sociais. Entre elas, destaca a opción decrear contas para clientes, distribuidores e socios.

Img rrss
Imaxe: Chatter
  • Socialtexté unha plataforma de colaboración entre empregados dunha empresa.Dispón de diferentes capacidades orientadas a mellorar acomunicación e o intercambio de información. Cada usuariorexistrado conta cunha páxina persoal onde pode xestionartodos os seus arquivos, así como os grupos dos cales forma parte.Tamén hai dispoñibles ferramentas web para a creación de contidose para a visualización de datos. Con todo, unha dascaracterísticas principais de Socialtext é a súa integración conoutras plataformas empresariais, como SharePoint ou Salesforce, asícomo con plataformas externas de publicación de contidos comoWordPress. A opción máis básica desta plataforma ten un custode 5.000 dólares ao ano para un persoal composto por 50persoas.