Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Redes sociais profesionais

Trátase dunha excelente axuda paira entrar en contacto con outros usuarios co fin atopar traballo e facer negocios
Por Antonio Delgado 18 de Xullo de 2007

As redes sociais permiten aos usuarios entrar en contacto con outros profesionais doseu sector a través de coñecidos de confianza. Estes sitiosaxudan a facer boas conexións con outras persoas que no mundooffline quedarían ocultas, xa que permiten coñecer quen sonos contactos doutros coñecidos. Aínda así, as redessociais son moito máis que una colección de contactos.

Un sector en crecemento

A rede de contactos dos traballadores xera un valor moi importante paira as empresas; paira aproveitar contactos e atopar a outros ‘cerebros’

Na décadado setenta, Stanley Milgram, sociólogo na universidadede Harvard, expuxo a teoríado seis graos de separación. Segundo esta teoría,calquera persoa da terra está conectadade calquera outra por medio dunha cadea de coñecidos de menos deseis acodes.

Este feito non pasadesapercibido en determinados sectores, onde o capital humano xogauna baza estratéxica. A rede de contactos dos traballadoresxera un valor moi importante paira as empresas, paira aproveitarcontactos e atopar a outros ‘cerebros’ que incorporar á empresa.Unagran parte das novas contratacións que se fan en Españaestán avaladas por empregados das compañías.

Grazas a Internet,as redes sociais han cambiado a forma de relacionarse entreprofesionais do mundo da empresa e os negocios, xa que permitenatopar as conexións ocultas existentes entre persoas. Vender unproduto, buscar traballo, facer negocios son algunhas dasposibilidades que poden realizarse a través das redessociais profesionais.

/imgs/2007/07/socialnet2.gif

O ano 2007destapouse como enormemente propicio paira as redes sociaisprofesionais, xa que este é un dos sectores con maiorcrecemento en canto a capitalización económica.

As redes sociaisson atractivas como negocio, xa que permiten realizar accións demercadotecnia personalizada e a creación de servizos premium desubscrición. O ‘netwoking’ profesional está en auxe.

Como entrar?

Entrar a formarparte dunha rede social é sinxelo; tan só debenintroducirse os datos do usuario e encher o perfil.Posteriormente o usuario pode buscar a outros contactos mediante obuscador de usuarios ou ben de forma automática mediante asincronización do caderno de direccións de Outlook, Notese Mozilla, ou mediante contactos que o usuario posúa noutrosservizos de correo web, como Gmail, Hotmail ou Yahoo! Mail.

As redes sociais son atractivas como negocio, xa que permiten realizar accións de mercadotecnia personalizada e a creación de servizos premium

Una vez engadidoun contacto, o usuario pode ver que outros contactos formanparte da rede social do coñecido e engadilos como novoscontactos; así se vai tecendo una rede profesional segundointereses profesionais e oportunidades de negocio. Por outra banda,dentro do perfil do usuario, os contactos poden realizarcomentarios profesionais ou persoais sobre cada un deles, pairaaxudar a presentalos a outros usuarios.

Coleccionistas de contactos

Este fenómenode engadir contactos ten a súa parte negativa. Moitas destasredes sociais están infestadas de usuarios cuxa únicaacción é coleccionar sen xeito nin dereito contactos. A estesusuarios coñéceselles popularmente como ‘spammers sociais’.

O seu único obxectivo é chegar a ser coñecidos e aparecer nos rankings das redes sociais pola cantidade de persoas que teñen engadidas como contactos

O seu únicoobxectivo é chegar a ser coñecidos e aparecer nos rankings dasredes sociais pola cantidade de persoas que teñen engadidascomo contactos, aínda que realmente a gran maioría delasnunca se intercambiou unha mensaxe ou vaian realizar negocios.

Segundo onivel de permisos que teña, un usuario poderá ver ainformación pública que os demais usuarios introduzan dentro da rede, como traballo actual, fotografíasou localización xeográfica. Algunhas destas redespermiten convidar a outros contactos a eventos sociais ou cursosespecíficos paira un determinado perfil. Por outra banda, redessociais como Xing, teñen un sistema de publicación deofertas de emprego dentro da rede social.

Xing, eConozco e Neurona.com, tres nunha

Xing ofrece servizos de valor engadido, como localizar facilmente a antigos compañeiros, ver que usuarios visualizaron o perfil ou localizar a outros usuarios polo nome da empresa

Xing,creada en Alemaña en 2003 polo executivo Lars Hinrichs foi una dasprimeiras empresas europeas da chamada Web 2.0 en saír a bolsaen decembro de 2006. Actualmente conta cun millón e mediode usuarios rexistrados.

Esta rede decontactos profesionais, máis enfocados a executivos e emprendedores,permite rexistrarse de maneira gratuíta, aínda que contan cunservizo de subscrición premium por un custo de 5,95 euros aomes que ofrece servizos de valor engadido, como localizarfacilmente a antigos compañeiros, ver queusuarios visualizaron o perfil ou realizar procurasavanzadas paira localizar a outros usuarios polo nome da empresaou cidade./imgs/2007/07/socialnet1.gif

Segundo aempresa, actualmente un 13% dos usuarios de Xing estándados de alta nunha conta premium. Como acción de mercadotecniaviral, Xing incentiva aos usuarios que conviden a novos asociados árede, e por cada 10 novas persoas que pasen a formar parte deXing, a compañía regálalle ao usuario un mes de uso daconta premium.

Á compra dos rivais

Xing pretende seguircrecendo en Europa coa inxección de capital conseguida coasaída a bolsa. Actualmente este crecemento está a realizalomediante a compra de competidores máis pequenos.En España Xing comprou recentemente aos seus dous rivais máisdirectos: eConozco e Neurona.com, as únicas empresasorientadas ao segmento profesional entre as redes sociais.

Con estas adquisicións, Xing suma á súa rede os 947.000 usuarios de Neurona e os 150.000 que tiña eConozco

Estas operacións permitíronlle entrar rapidamente no mercado de falahispana e contar con oficinas en Madrid e Barcelona desde ondeliderar o desembarco no resto de países de fala hispana.

Con estasadquisicións, Xing suma á súa rede os 947.000 usuarios de Neurona eos 150.000 que tiña eConozco, aínda que os usuarios máisactivos están presentes en ambas as redes.

  • Neurona.comé un dos proxectos creados desde o Grupo Intercom, cuxo grancrecemento estivo motivado polas sinerxías realizadas desdeInfojobs.net, outra web nada dentro do Grupo Intercom e dedicadaá procurade emprego. O perfil de usuarios de Neurona.com está máiscentrado en promover o reencontro entre compañeiros deestudos.

    /imgs/2007/07/socialnet3.gif
  • eConozco,liderado polo executivo Albert Armengol, creceu en base ámercadotecnia viral e ás recomendacións dos propios usuarios dositio. O perfil de usuarios de eConozco está máis enfocado a executivos,emprendores e mandos intermedios.

    Una das vantaxesdesta rede é a posibilidade de aparecer no directorio públicoe que a páxina persoal creada cos datos profesionaisdo usuario atópese en aberto e sexa indexada por buscadores.Desta maneira os usuarios poden contar cun espazo profesionalaberto a todo o mundo.

/imgs/2007/07/socialnet5.gif

Con estas compras,Xing pretende que exista compatibilidade entre os perfís dosusuarios das dúas plataformas e os servizos profesionais premiumda compañía, esperando que unha porcentaxe elevada dosmesmos estean dispostos a suscrbirse a servizosadicionais una vez que se faga efectiva a unificación deplataformas. Xing ten previsto a unificación destesservizos independentes baixo a marca e tecnoloxía de Xingdurante os próximos 12 meses.

LinkedIn, paira o mundo anglosaxón

A compañíaestadounidense LinkedIn é o principal competidor de Xing en Europa.Conta con máis de 9 millóns de usuarios rexistrados. Os seus perfís habitual son responsables empresariais eexecutivos de todos os sectores profesionais. Ao ser de orixenorteamericana, a maior parte dos seus usuarios son de fala inglesa eestán situados en empresas de EEUU.

/imgs/2007/07/socialnet6.gif

Problemas cos ‘social spammers’

Debido aosproblemas ocasionados polos coleccionistas de contactos, quepuxeron en aprietos durante unha tempada os beneficios e eficaciada rede social, LinkedIn ha implementado un sistema que sópermite realizar contactos de forma directa cando hai una relaciónentre os usuarios da rede. É dicir, que previamente acepten que teñen una relación de confianza entre eles.

Debido aos problemas ocasionados polos coleccionistas de contactos, LinkedIn só permite realizar contactos de forma directa cando hai una relación probada entre os usuarios da rede

Outro dos sistemasde antispam que implementa é a posibilidade de non recibir mensaxesde ningún usuario que non sexa marcado como acode deconfianza. Desta maneira, os únicos correos electrónicosque recibe o usuario son os de amigos ou contactos interesados.

Publicación de ofertas de emprego

LinkedIn permite apublicación de ofertas de emprego, o que supón una dasprincipais vías de negocio da rede social, xunto coascontas premium, que engaden melloras na comunicación,filtrado e xestión dos contactos e mensaxes recibidasdentro da rede social. Existen tres tipos de contas premium:Business, Business plus e Prol; a conta Bussiness plus, cuncusto mensual de 50 dólares, é a máis popular doservizo.

/imgs/2007/07/socialnet4.gif